Noi oportunități de studiere a istoriei Bisericii – discuții la Academia de Științe

07.02.2023
Vizitatori unici: 910

La 6 februarie 2023, acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a fost onorat de vizita Înalt preasfințitului Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, însoțit de părintele arhimandrit Iustinian Budescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Chișinăului, și consilierul mitropolitan, părintele arhidiacon Maxim Sturza. La întrevedere au participat, de asemenea, acad. Mihai Cimpoi, președintele Consiliului Consultativ al Academicienilor, m. cor. Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, dr. hab., prof. univ. Aurelian Dănilă, adjunct al conducătorului secției respective.

Este o primă vizită la Academia de Științe a Moldovei întreprinsă de Înalt preasfințitul Petru, discuțiile fiind ancorate pe mai multe subiecte, cum ar fi inițierea unui protocol de colaborare între cele două instituții, care ar pune temelia conlucrării eficiente și de durată între mediul academic și cel ecleziastic. S-a decis, de comun acord, organizarea cu implicarea mai multor instituții și organizații din domeniul cercetării și inovării, a unor arhive și muzee, a unui simpozion științific, care ar avea drept obiectiv deschiderea, vorbind metaforic, a unor uși pentru cercetarea istoriei Mitropoliei Basarabiei, inclusiv pe durata ultimelor trei decenii. Acad. M. Cimpoi și prof. A. Dănilă au punctat importanța redescoperirii și readucerii în atenția cercetătorilor și a publicului interesat a unor destine și a operei marilor personalități ale neamului românesc, fiindcă spiritualitatea are o deosebită pondere în valorificarea istoriei și culturii țării, în educarea tinerei generații.

Întrucât responsabilitatea pentru desfășurarea Simpozionului științific revine, în mod special, membrilor Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, au fost abordate și unele chestiuni organizatorice cu privire la data desfășurării acestei manifestării, agendei tematice care va fi pusă în dezbatere de specialiștii din domeniul istoriei, artei, muzicii și cărții bisericești, patrimoniului cultural etc.

Participanții la întrevedere au subliniat faptul că atât Biserica, precum și comunitatea științifică din Republica Moldova, dar și din întreaga lume, își reconfirmă sprijinul pentru pace și dezvoltare.

 

Tatiana ROTARU

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online