Modificarea și completarea cadrului legislativ-normativ în cercetare - imperativ al timpului

31.03.2022
Vizitatori unici: 337

În data de 23 martie 2022, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc o ședință de lucru, la care au participat Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare, conducerea Academiei de Științe a Moldovei și membri ai Consiliului Consultativ al Academicienilor. Participanții la ședință au luat în dezbatere problemele stringente cu care se confruntă domeniile de cercetare și inovare, în special a fost elucidată situația Academiei de Științe a Moldovei și a institutelor de cercetare, a căror funcție de fondator actualmente este exercitată de Ministerul Educației și Cercetării.

În context, vorbitorii au subliniat că obiectivele Programului Național în domeniile Cercetării și Inovării pentru anii 2020–2023 practic nu au șanse să fie atinse plenar, date fiind subfinanțarea și incertitudinea, precarități care au făcut cercetarea științifică neatractivă, tineretul optează pentru alte ocupații, iar unele școli științifice fie au dispărut, fie sunt pe calea dispariției și va fi imposibil de a fi restabilite. A devenit mult mai problematică prezentarea proiectelor la programele regionale și europene, în condițiile în care, conform datelor Raportului asupra stării științei (2021), sectorul de cercetare în mod elementar „îmbătrânește”, infrastructura este moral și fizic învechită, depășită, mobilitatea academică lipsește, iar finanțarea domeniilor de cercetare și inovare se află sub limită. Sistemul de cercetare și inovare riscă să se prăbușească din cauza unor reforme nereușite și lipsite de substanță, fiind absolut necesare schimbări de fond.

În rezultatul dezbaterilor, membrii Academiei și directorii institutelor de cercetare au convenit asupra următoarelor priorități:

1) finanțarea instituțională să fie stabilită în proporție de șaptezeci la sută în raport cu finanțarea proiectelor de cercetare (numite actualmente programe de stat), începând cu anul 2024;

2) grupurile de nucleu din cadrul institutelor de cercetare se vor stabili și se vor aproba în limitele actuale înregistrate de Ministerul Educației și Cercetării;

3) modificarea și completarea actelor legislativ-normative din domeniile cercetării și inovării se va realiza prin eliminarea neconcordanțelor, racordarea lor la realitățile naționale și armonizarea cu documentele europene, acțiuni care se vor fi discutate pe larg în perioada imediat următoare și până la adoptare.

Menționăm că întruniri ale conducerii AȘM și Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare se desfășoară constant în ultimii ani, având drept scop reliefarea problemelor din domeniile cercetării și inovării, precum și identificarea soluțiilor de depășire a situației pentru a se reveni la normalitate.

 

 profesor universitar, doctor habilitat în științe politice Victor Juc,

vicepreședinte al Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare

 

Sursa:
Categorie: