In Memoriam Academician Mitrofan Cioban

03.02.2021
Vizitatori unici: 1627

Academician Mitrofan CIOBAN

05.01.1942 – 02.02.2021

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, academicianul Mitrofan CIOBAN, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar, președinte al Societății de Matematică din Republica Moldova, cavaler al Ordinului Republicii.

Academicianul Mitrofan Cioban s-a născut la 5 ianuarie 1942 în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă.

În anul 1959 a absolvit şcoala medie din satul Volontiri, același raion. În anii 1960–1963 și-a continuat studiile la Institutul Pedagogic de la Tiraspol (actualmente Universitatea de Stat din Tiraspol), fiind transferat ulterior la Universitatea „M. V. Lomonosov” din Moscova, pe care a absolvit-o în anul 1967. La această universitate și-a făcut și studiile de doctorat, susținând teza de doctor în științe fizico-matematice în anul 1970. Peste zece ani, în 1980 a susţinut teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice în cadrul Universității din Tbilisi, Georgia.

În anul 1995 a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitatea Matematica, iar în anul 2000 a devenit membru titular. Din anul 2019 a fost președinte al Consiliului Consultativ al Academicienilor AȘM.

A activat în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol (din 1992 – Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău), exercitând funcţiile de lector superior, conferenţiar, cercetător ştiinţific superior (1970–1976), şef al Catedrei de geometrie şi metodica matematicii (1976–1983), prorector pentru probleme de ştiinţă (1983–2002) şi rector (în perioada 2002–2009), profesor și şef al catedrei algebră, geometrie şi topologie.

Preocupările ştiinţifice ale academicianului Mitrofan Cioban au fost axate pe următoarele direcţii ale matematicii contemporane: topologia, algebra topologică, teoria descriptivă a mulţimilor, analiza funcţională, teoria optimizării topologice, teoria măsurii etc. A elaborat teoria funcţiilor multivoce şi aplicaţiile lor, în care a demonstrat rezultate importante referitoare la existenţa selecţiilor măsurabile. A propus o metodă nouă de construcţie a selecţiilor, cunoscută azi ca „procedura de selecţie Cioban”. A rezolvat o serie de probleme formulate în ultimii 100 de ani de matematicieni celebri.

A publicat peste 600 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice. Academicianul M. Cioban a adus o contribuiție semnificativă la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, sub îndrumarea domniei sale fiind susținute 22 de teze de doctor în științe matematice și 4 teze de doctor habilitat.

Academicianul M. Cioban a ținut discursuri plenare la conferinţe internaţionale topologice în Rusia, Belarus, Georgia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Italia, Japonia, SUA, Pakistan, China, Franţa, România etc.

Activitatea distinsului savant întru dezvoltarea științei autohtone a fost înalt apreciată prin conferirea Ordinului „Gloria Muncii” (2000), Ordinului de Onoare (2010), Ordinului Republicii (2020), precum și a prestigioaselor disctincții academice: medalia „Dimitrie Cantemir” (2007), medalia Nicolae Milescu Spătaru (2012). A fost laureat al  Premiului de Stat, al Premiului „Academician Constantin Sibirschi” (2006), desemnat Savant al Anului (2015). Recunoașterea internaţională a meritelor deosebite a fost confirmată prin alegerea în calitate de vicepreședinte al Societăţii de Matematică Aplicată şi Industrială din România, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea.

Trecerea în neființă a matematicianului Mitrofan Cioban, opera științifică a căruia reprezintă o parte esențială din contribuția Moldovei în matematică la scară mondială, este o pierdere irecuperabilă pentru matematica contemporană.

În aceste clipe de grea încercare, exprimăm întreaga compasiune și suntem alături de colegi, familie şi prieteni.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

I. Tighineanu, S. Cojocaru, B. Gaina, V. Moraru, L. Condraticova, V. Arnautov, N. Andronati, E. Aruşanov, I. Bersuker, M. Bologa, I. Bostan, M. Cimpoi, L. Culiuc, E. Doga, Gh. Duca, M. Duca, Gh. Ghidirim, A. Gulea, T. Furdui, T. Lupaşcu, S. Moscalenco, A. Sidorenko, A. Simaşchevici, A. Dicusar, C. Gaindric, I. Geru, M. Nedealcov, A. Stratan, D. Ţiuleanu, B. Țucherblat, N. Vulpe, V. Ursachi, I. Țițchiev.

 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online