Membrii Academiei de Științe s-au întânit cu Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dr. Corneliu Popovici

16.03.2020
Vizitatori unici: 255
popovici

Membrii Academiei de Științe a Moldovei au avut o întâlnire de lucru cu Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dr. Corneliu Popovici. Agenda discuției a inclus probleme de finanțare a instituțiilor din domeniul cercetării și inovării, aspecte ce țin de procesul organizării de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a procesului de recenzare a proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat (2020–2023), precum și atitudinea față de cercetătorii performanți, care, în rezultatul concursului de proiecte, au rămas în afara câmpului muncii etc.

În debutul întrevederii, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a reiterat poziția Academiei de Științe cu referire la situația creată, subliniind că Academia, de nenumărate ori a optat pentru corectitudinea și consecutivitatea procesului: evaluarea organizațiilor din sfera cercetării și inovării în conformitate cu prevederile art. 28 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat), elaborarea și aplicarea metodologiei finanțării instituționale și abia după aceasta, organizarea concursului de proiecte de cercetare. Președintele AȘM a menționat că lucrurile, din păcate, au derulat în ordine inversă: în septembrie 2019 a fost anunțat concursul de proiecte de cercetare, iar în februarie 2020 a fost aprobată metodologia finanțării instituționale, în timp ce, metodologia evaluării organizațiilor din domeniul cercetării și inovării se află abia în proces de elaborare. De asemenea, acad. Tighineanu a amintit că AȘM a propus lansarea de noi concursuri de proiecte bilaterale de cercetare în colaborare cu agențiile și fondurile relevante din România, Republica Belarus și alte țări, intensificarea acțiunilor în vederea semnării acordului de asociere a Republicii Moldova la programul Orizont Europa. În acest sens, Academia de Științe și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la acest proces, utilizând toată experiența sa în promovarea relațiilor de cooperare internațională.

auditÎn mesajul său, Ministrul Corneliu Popovici a făcut o scurtă trecere în revistă a situației, amintind cum a decurs aprobarea actelor legislative vitale pentru dezvoltarea corectă a domeniului de cercetare și inovare din Republica Moldova, a subliniat rolul și contribuția entităților statale la elaborarea și promovarea documentelor, desfășurarea concursului de proiecte de cercetare din cadrul Programului de Stat, eforturile depuse în soluționarea mai multor probleme, apărute pe durata mandatului său, inclusiv aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională, repartizarea sumelor financiare către instituțiile de cercetare etc. Probleme s-au acumulat foarte multe, iar soluționarea lor poate fi realizată doar cu eforturile conjugate ale factorilor de decizie și comunității științifice.

Pe marginea mai multor chestiuni atestate la institutele de cercetare, fondator al căror a devenit, din anul 2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dar și ale institutelor din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și a Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, și-au expus opinia mai mulți membri ai AȘM, inclusiv acad. Mihail Popovici (Institutul de Cardiologie), acad. Teodor Furdui (Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie), acad. Sveatoslav Moscalenco (Institutul de Fizică Aplicată), acad. Grigore Belostecinic (Academia de Studii Economice a Moldovei), acad. Leonid Culiuc (Institutul de Fizică Aplicată), m.cor. Elena Zubcov (Institutul de Zoologie), m.cor. Maria Nedealcov (Institutul de Ecologie și Geografie), acad. Mitrofan Cioban (Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău) ș.a.

Runda de întrebări, opinii, răspunsuri a scos în evidență nu doar constatarea eșecurilor și a deficiențelor admise, dar și necesitatea căutării răspunsurilor pentru a soluționa pozitiv situația în care au ajuns mai multe institute de cercetare aflate în subordinea celor trei ministere. Reprezentanții mediului academic și-au anunțat vădita îngrijorare față de problemele generate, urmare a carențelor în organizarea și desfășurarea concursului de proiecte, neadmiterea contestărilor expuse în număr de 108, insuficienței finanțării proiectelor din cadrul Programului de Stat și numeroase aspecte legate de aprobarea și implementarea Metodologiei finanțării instituționale.

Una dintre chestiunile ce necesită soluționare imediată este neîncadrarea în proiecte a unor savanți merituoși care au fondat școli științifice, au fundamentat teorii și concepte și cu care ar trebui să se mândrescă țara noastră.

O altă problemă presantă ține de exodul tinerilor care au rămas în afara proiectelor de cercetare, iar în lipsa asigurării unui loc adecvat de muncă riscă să fie perturbat sistemul de studii doctorale, susținerea tezelor de doctorat, pregătirea cadrelor de înaltă calificare în toate domeniile științifice de care are nevoie societatea, statul pentru o dezvoltare durabilă.

În această ordine de idei, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării a venit cu propunerea de a indentifica surse financiare (e.g. grantul primit de la Comisia Europeană) pentru a lansa un nou concurs de proiecte, la care ar urma să aplice și cercetătorii care actualmente nu sunt încadrați în câmpul muncii, astfel fiindu-le oferită șansa de a-și continua cercetările în domeniile exploarate. Totodată, ministrul Popovici a îndemnat comunitatea știinșifică să identifice și surse extrabugetare de finanțare, în particular, prin programe regionale și europene.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: