MARCĂM ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII PRIN PROMOVAREA VALORLOR SPIRITUALE ȘI A PERFORMANȚEI ÎN CERCETARE

15.01.2023
Vizitatori unici: 842

Academia de Științe sărbătorește prin mai multe activități Ziua Națională a Culturii celebrată la 15 ianuarie, de ziua Luceafărului poeziei noastre Mihai Eminescu, poetul „nepereche” al neamului românesc, despre care Tudor Arghezi afirma că „Fiind foarte român, Eminescu e universal”.

La 12 ianuarie 2023, Sala Aurie a AȘM a devenit gazda unei expoziții de picturi ale artiștilor plastici, cadre didactice și cercetători științifici – dr. în studiul artelor și culturologie Iraida Ciobanu (care ne-a bucurat pe parcursul acestor ani cu mai multe expoziții personale), dr. în studiul artelor și culturologie Natalia Procop (secretar științific al SȘSEUA), profesorii Catedrei de Pictură Alexandru Alavațchi, Stanislav Babiuc și Tatiana Lagaeva.

Expoziția plasticienilor vernisată la AȘM a însemnat un debut promițător al colaborării fructuoase inițiate între Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte (SȘSEUA) a Academiei de Științe a Moldovei și Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, subliniind coeziunea cercetării, educației, artelor frumoase. Sperăm că pandemia care a bântuit lumea ține de domeniul trecutului și Sala Aurie a AȘM – o frumoasă sala expozițională a acestei instituții –, va deveni un centru important de valorizare a științei și culturii, dar și de promovare a științei prin artă.

Expoziția în grup a artiștilor plastici, cercetătorilor științifici și cadrelor didactice de la AȘM și UPS „Ion Creangă” poate fi vizitată la AȘM până la 6 februarie curent.

Vineri, 13 ianuarie, manifestările culturale au continuat la Centrul Academic Internațional „Eminescu” din Chișinău, care a marcat 23 de ani de la inaugurare, inițiatorul și fondatorul căruia este acad. Mihai Cimpoi. La Centrul Eminescu s-a desfășurat Simpozionul „Eminescu al anului 2023”, moderat de directorul Elena Dabija. Au venit să-l descopere pe „Eminescu, ziarist politic” mai mulți oameni de cultură și de știință, printre vorbitori remarcându-se acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, acad. Mihai Cimpoi, mem. cor. Ion Hadârcă, care au apreciat geniul și universalitatea lui Eminescu, reliefat dincolo de hotarele spațiului românesc și al literaturii române. Totodată, au subliniat ponderea lui Eminescu nu doar ca poet și Luceafăr al literaturii, dar și ca un veritabil om de știință, cu studii la Viena și Berlin, operele căruia sunt cu timpul descifrate și explicate argumentat de critici literari și savanți, deși creația sa complexă și peste zeci de ani are suficient tărâm pentru polemici, discuții, căutări, în ideea descoperirii și valorificării noilor fațete ale creației sale multidimensionale. În context, menționăm că AȘM va organiza la 31 august devenite tradiționale lecturile academice, dedicate Sărbătorii Naționale Limba Noastră cea Română, urmate de ediția a XII-a a Congresului Mondial al Eminescologilor. Mai multe detalii despre evenimentul organizat la Centrul Eminescu pot fi găsite la link-ul https://www.facebook.com/CAIE.Hasdeu/?locale=ro_RO.

Tot vineri, 13 ianuarie, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, Secția Științe Sociale, Economice, Umaniste și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Direcția Culturală a Primăriei municipiului Chișinău, Școala Doctorală „Științe Umanistice” a USM au organizat masa rotundă „Prezentul și perspectivele patrimoniului cultural”, moderată de managerul muzeului Valeria Suruceanu și subsemnata. De la înălțimea Sălii Panoramice a Muzeului Orașului, participanții la eveniment au abordat diverse probleme privind cercetarea, repertorierea, salvgardarea, protecția și valorizarea patrimoniului cultural al orașului Chișinău, colaborarea intersectorială în domeniul culturii la nivel național și internațional. Reprezentanții domeniilor cercetării, educației, culturii, turismului, mass-mediei au discutat problemele formării unei identități urbane, muzeificării istoriilor urbane, interpretării patrimoniului cultural, atragerea locuitorilor capitalei în activitățile orașului și formarea mediului urban. Masa rotundă a consemnat strânsa colaborare dintre AȘM, Muzeul Orașului Chișinău, Ministerul Culturii. Vorbitorii au trecut în revistă acțiunile desfășurate în comun, subliniind ce a însemnat anul 2022 în plan cultural și ce așteptări au de la 2023, au trasat repere pentru planurile de lucru în noul an științifico-cultural, axat pe integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău a înmânat diplome persoanelor cu un remarcabil spirit profesionist, pentru participare în evenimentele culturale. În context, aducem felicitări mem. cor. al AȘM Mariana Șlapac, dr. hab. Aurelian Danilă, dr. Natalia Procop (SȘSEUA) pentru aprecierea activității lor, desfășurate pe parcursul anului 2022. Pe final, elevii Școlii de Artă „Alexei Stârcea” au prezentat un frumos „Recital de colinde”. Mai multe detalii despre evenimentul organizat la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău sunt disponibile la link-ul https://www.facebook.com/muzeul.chisinaului/.

Sărbătorind Ziua Națională a Culturii, AȘM în parteneriat cu mai multe instituții și-a completat și fortificat agenda de activitate pentru anul 2023, declarat Anul Culturii Ucrainene în Republica Moldova, prin noi și ambițioase proiecte de perspectivă pentru comunitatea științifică și dezvoltarea durabilă a societății, care pot fi desfășurate în condițiile restabilirii păcii.

15 ianuarie – ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Națională a Culturii – marcată în țara noastră, începând cu anul 2012, este un bun prilej de a promova cultura, artele, performanța academică și excelența în cercetare.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online