Manifestul UE pentru cercetarea COVID-19

27.09.2020
Vizitatori unici: 840

Maximizarea accesibilității rezultatelor cercetării în lupta contra COVID-19

  • Luând în considerare provocările extraordinare, fără precedent, provocate de izbucnirea pandemiei COVID-19;
  • Încurajați de recunoașterea publică largă a rolului primordial al cercetării și inovării în limitarea pandemiei COVID-19;
  • Reamintind rezoluția Adunării Mondiale a Sănătății privind COVID-19 și strategia UE privind vaccinurile împotriva COVID-19, sprijinirea punerii în comun voluntare și licențierea proprietății intelectuale legată de terapiile și vaccinurile COVID-19, pentru a promova accesul echitabil la nivel mondial, precum și o rentabilitate echitabilă a investițiilor;
  • Conștienți pe deplin de responsabilitatea noastră ca cercetători și inovatori de a găsi soluții inovatoare;
  • Ținând cont de necesitatea urgentă de a valorifica rezultatele cercetării în beneficiul tuturor;

Suntem de acord și susținem principiile de mai jos atunci când ne ocupăm de rezultatele cercetării provenind din granturi de cercetare a metodelor de prevenire, testare și tratament a COVID-19, finanțate de Uniunea Europeană:

  • Facem rezultatele generate, fie acestea tangibile sau intangibile, publice și accesibile fără întârziere, spre exemplu pe platforma  de rezultate Orizont, pe o platformă de partajare a Proprietății Intelectuale existentă sau printr-un fond de brevete existent.
  • Facem lucrările științifice și datele de cercetare disponibile în acces deschis fără întârziere și respectând principiile FAIR prin intermediul serverelor de preimprimare sau repozitoriilor publice, oferind celorlalți dreptul de a se baza pe publicații și date, precum și accesul la instrumentele necesare pentru validarea acestora. În mod special facem disponibile datele de cercetare a COVID-19, prin intermediul Platformei Europene de Date COVID-19.
  • Acolo unde este posibil, acordăm pentru o perioadă limitată o licență neexlusivă fără redevențe privind proprietatea intelectuală rezultată din cercetarea finanțată de UE. Aceste licențe neexlusive, fără redevențe, vor fi acordate în schimbul angajamentului licențiaților de a distribui rapid și pe larg produsele și serviciile rezultate în condiții echitabile și rezonabile pentru a preveni, diagnostica și trata COVID-19.

Mesajul Directorului General Cercetare și Inovare al Comisiei Europene, Jean-Eric Paquet poate fi accesat aici.

Manifestul UE in limba engleză poate fi accesat aici.

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online