Manifestări culturale cu participarea Academiei de Științe a Moldovei

29.11.2021
Vizitatori unici: 737

Cu ocazia aniversării a 210-a de la nașterea lui Alexandru Hâjdeu, membru fondator al Academiei Române, la Centrul Cultural Academic Internațional ,,Mihai Eminescu” s-a desfășurat un medalion literar. S-a remarcat contribuția deosebită adusă la dinastia Hasdeu (Tadeu și Boleslav Hâjdeu, poeți de limba polonă, Iulia Hasdeu care a fost poetă de expresie franceză, Alexandru Hâjdeu care a scris în limba rusă) la dialogul valoric european și universal. ,,Poezia și proza sa, scrisă în rusește, abordează o tematică inspirată din istoria românilor, inclusiv a celor basarabeni și este pătrunsă de un profund spirit românesc”, a fost concluzia medalionului.

***

A avut loc Conferința literară online ,,Fiind al timpului, sunt al vostru – Ioan Mânăscurtă”, organizat de Centrul Academic Internațional Eminescu, în cadrul Programului de lectură ,,Chișinăul citește!”, ediția a XVIII-a, 2021. Subiectul Conferinței a fost romanul – eseu al lui I. Mânăscurtă ,,Citirea a doua (nu ultima)”. La conferința, moderată de Elena Dabija, directoarea Centrului, au participat: acad. Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român ,,M.Eminescu”, compozitorul Constantin Rusnac, Secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO, acad. Mihai Cimpoi și Inga Soroceanu, cercetătoare la Institutul de Filologie Română ,,B. P. Hasdeu”. A fost prezentată o expoziție de carte ,,Cărțile – rod al uitării de sine” și proiectat filmul documentar ,,In memoriam Ioan Mânăscurtă”. Și-au expus impresiile de lectură utilizatori de la Liceele ,,Nicolae Iorga”, ,,Aristotel”, ,,Al. Donici”, ,,Ion Creangă”, ,,Vasile Alecsandri”, de la Bibliotecile ,,Ovidius”, ,,Transilvania”, ,,N. Titulescu”, ,,Alba Iulia”, ,,Maramureș”, ,,Târgoviște”, ,,Hristo Botev”. Romanul-eseu a fost înalt apreciat, grație calității lui ,,de a fi o replică dată uitării de sine, de noi, de existență și eternitate, chiar dacă, aidoma viorii argheziene, ,,cântă iubirea toată pe un fir de păr” și nu răspunde la nicio întrebare.

***

La centrul Academic Internațional ,,Mihai Eminescu” a avut loc lansarea noii ediții a volumului acad. Mihai Cimpoi Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă, apărut la editurile ,,Bibliotheca” din Târgoviște și ,,Cartdidact” din Chișinău. Varianta adăugită conține câteva capitole noi despre Discursurile parlamentare ale criticului, relațiile cu Eminescu, eseul duminical al lui Constantin Noica din 1940 și pune în evidență preocupările filosofice de tinerețe ale lui Titu Maiorescu, care a fost ales membru corespondent al Societății de Filozofie din Berlin (teza sa de doctorat la Universitatea din Giessen a avut ca subiect filosofia lui Herbart, iar la vârsta de 21 de ani a susținut la Paris și Berlin două conferințe despre tragedia franceză și muzica lui Richard Wagner).

Acad. Mihai Cimpoi

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: