LAUREAȚII PREMIULUI ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, EDIȚIA ANULUI 2022

07.11.2022
Vizitatori unici: 1351

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 212 din 2 noiembrie 2022, au fost aprobate rezultatele Concursului pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiințe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2020–2021 în domeniul științelor sociale, economice, umanistice și arte, Premiul pentru tineri cercetătorii, precum și Premiul pentru promovarea științei în mass-media în anul 2021:

 

  • în domeniul literatură Premiul „Grigore Vieru” – doctor habilitat, profesor universitar Aliona GRATI (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Opera literară ca dialog și relație”
  • în domeniul istorie și filosofie Premiul „Alexandru Boldur” a fost împărțit între două echipe de cercetători – Academician, doctor habilitat, profesor cercetător Andrei EȘANU, doctor Valentina EȘANU (Institutul de Istorie), pentru ciclul de lucrări „Contribuții la valorificarea moștenirii culturale și politice naționale (sec. XIV–XIX)” și doctor, conferențiar universitar Liliana ROTARU, doctor, conferențiar universitar Ion Valer XENOFONTOV (Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan), pentru ciclul de lucrări „Valorificarea patrimoniului documentar și memorialistic în cercetarea problemelor actuale ale științei istorice”
  • în domeniul ştiinţe sociale și economice Premiul „Paul Bran” – doctor habilitat, conferențiar universitar Olga GAGAUZ, Tatiana TABAC (Institutul Național de Cercetări Economice), pentru ciclul de lucrări „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare”
  • în domeniul drept şi științe politice Premiul „Constantin Stere” – doctor habilitat, conferențiar universitar Rodica CIOBANU (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Instrumente teoretico-metodologice de identificare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului”
  • în domeniul studiul artelor Premiul „Maria Bieşu” – membru corespondent, doctor habilitat, conferențiar cercetător Mariana ȘLAPAC (Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Perspective de comprehensiune a patrimoniului cultural construit din Republica Moldova”
  • Premiul pentru tineri cercetători (în domeniul ştiințelor sociale, economice, umanistice și arte) „Valeriu Canțer” – doctor, conferențiar universitar Cristina GHERASIM (Institutul de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări „Istoria nobilimii din Basarabia sub regim de dominație țaristă”
  • Premiul pentru promovarea ştiinţei în mass-media în anul 2021: Tatiana ROTARU (Academia de Științe a Moldovei), Diana PIDGHIRNÎI (Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”), Svetlana SÎRBU (Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”).

 

Prezidiul AȘM

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online