La Mulți Ani, stimate domnule Academician Ion Guceac!

26.03.2023
Vizitatori unici: 983

Stimate Domnule academician Ion GUCEAC,

Cu prilejul frumoasei vârste de 60 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și de noi împliniri pe făgașul dezvoltării domeniului științific căruia V-ați consacrat – dreptul constituțional în Republica Moldova!

Filele biografiei Dvs. atestă faptul că aparțineți generației oamenilor din sfera universitar-academică, a căror afirmare pe plan științific și civic s-a produs în mod sincronizat cu marile schimbări ce au avut loc în societate în ultimele decenii ale secolului trecut – începutul secolului al XXI-lea. Datorită acestor circumstanțe, spectrul problemelor care au format câmpul Dvs. de interese științifice a fost unul de cea mai mare actualitate și importanță pentru devenirea Republicii Moldova, fiind axate pe elucidarea problemelor formării statului de drept și cercetarea oportunităților de amplificare a politicii de integrare a Republicii Moldova în comunitatea statelor Uniunii Europene.

Activitatea Dvs. de cercetare s-a reflectat într-o serie de publicații de rezonanță: „Omul, societatea, statul: categorii constituționale perene” (București: Universul Juridic, 2017), „Constituția la răscruce de milenii” (București: Editura Academiei Române, 2016, apreciată cu Premiul Academiei Române), „Dicționar juridic: drepturile omului pe înțelesul tuturor” (Chișinău: Știința, 2010) ș.a., precum și în implementarea unei serii de proiecte de cercetare relevante. Este înalt apreciată și contribuția Dvs. la pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Aveți o meritorie activitate universitară, editorială (ca membru al colegiilor de redacție a unui șir de reviste), managerială (Secretar Științific General al AȘM, Vicepreședinte al AȘM), sunteți cunoscut și recunoscut profesor universitar, academician, membru al diverselor grupuri de lucru și Comisii în domeniu (inclusiv, membru al Consiliului Superior al Procurorilor).

Frumoasa aniversare pe care o marcați astăzi este un prilej oportun de a Vă exprima sentimente de gratitudine pentru activitatea Dumneavoastră. Vă dorim multă sănătate, prosperitate, optimism, energie creatoare și noi realizări științifice întru prosperarea științei în Republica Moldova!

La Mulți Ani, stimate Domnule academician Ion Guceac!

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei,

Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online