La mulți ani, stimate domnule academician Gheorghe Şişcanu!

05.07.2022
Vizitatori unici: 314

Distinse domnule academician Gheorghe Șișcanu,

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 90 de ani din ziua nașterii.

Stimate domnule academician, Vă exprimăm înalte aprecieri pentru efortul depus în susținerea și promovarea științei în Republica Moldova. De-a lungul întregii activități, V-ați consacrat unui domeniu important – fiziologia plantelor, cercetările fiind axate pe fotosinteza plantelor pomicole, ce au un impact semnificativ asupra patrimoniului științei naționale. Competenţa profesională, valoarea teoretică şi aplicativă a cercetărilor Dvs. se bucură de înaltă apreciere atât la nivel național, cât și internațional.

Cu prilejul frumoasei aniversări, Vă adresăm tradiționalul La mulți ani! și exprimăm sentimente de recunoștință și gratitudine pentru aportul în dezvoltarea fiziologiei vegetale. Vă dorim, stimate domnule academician Gheorghe Şişcanu, multă sănătate, prosperitate, ani de viaţă lungă şi putere de muncă creatoare. Să Vă bucurați din plin de respectul și recunoștința discipolilor, colegilor și a întregii comunități științifice pentru realizările științifice relevante și activitatea înalt profesională și plină de abnegație.

 

La mulți ani, stimate domnule academician Gheorghe Şişcanu!

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei,

Secția Științe ale Vieții a AȘM

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: