La Mulți Ani, stimate domnule Academician Eugen Doga!

01.03.2022
Vizitatori unici: 475

Distinse Domnule Academician Eugen DOGA,

Împlinirea a 85 de ani de la naștere ne prilejuiește fericita ocazie de a Vă adresa cele mai sincere urări de bine, de sănătate, de noi succese în creația prețuită la nivel global, bucurii de la cei dragi și, nu în ultimul rând, de la întâlnirile cu spectatorii din lumea întreagă!

Comunitatea științifică din Republica Moldova Vă apreciază înalt creațiile în diverse genuri și este mândră că Vă avem în rândurile noastre. Aceste lucrări servesc drept model pentru generațiile de azi și de mâine, Dvs. fiind pe bună dreptate un inspirat desăvârșit al muzelor!

Performanțe artistice ale Dvs. sunt un izvor de bucurii și armonii pentru toți iubitorii de frumos și sublim! Sunteți cel care prin propria creație ați dus faima mioriticului nostru plai peste mări și țări, prezentându-ne ca un neam înzestrat cu deosebite calități, recunoscute la cel mai înalt nivel.

Multstimate Maestre! Ați cucerit cele mai înalte culmi ale artei muzicale. Prin operele Dvs. ați contribuit din plin la dezvoltarea culturii noastre naționale.

Vă asigurăm de profundele noastre sentimente de gratitudine, dorindu-Vă multe primăveri inspirate spre bucuria tuturor admiratorilor Dvs.!

La Mulți Ani, stimate domnule Academician Eugen Doga!

Prezidiul AȘM,

Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: