International Science Council: Știința – un bun public global

08.04.2022
Vizitatori unici: 533

Consiliul Internațional pentru Știință (International Science Council - ISC) a emis un document de concept, care dezvoltă viziunea ISC cu referire la știință ca un bun public global și extinde implicațiile acestei viziuni asupra modului în care știința este promovată și utilizată, precum și asupra rolului pe care ea îl joacă în societate. Documentul de concept conține 47 puncte grupate în mai multe compartimente, care reflectă atitudinea cu privire la:

  1. Valoarea științei – „Cunoștințele au fost întotdeauna printre cele mai puternice bunuri publice. Ele reprezintă inspirație, stimul și element în baza cărora a fost construit progresul personal și social”;
  2. Responsabilitatea de a menține etica esențială – „Atunci când o ipoteză publicată se bazează pe evidențe empirice, aceste evidențe trebuie să fie disponibile pentru verificare. În caz contrar acea ipoteză nu poate fi calificată ca fiind științifică”;
  3. Formatul în care este practicată știința – „Resursa de bază a economiei nu mai este capitalul, teritoriul sau forța de muncă, dar este și va fi cunoașterea
  4. Răspunsul la necesitățile societale – „Dacă savanții eșuază să participe la dezbateri publice, fie individual sau colectiv, atunci acest vid este ocupat de dezinformare și lobby-ing din partea celor cu interese tangențiale”;
  5. Evoluția contractului social  pentru știință – „Contractul social pentru știință se deplasează spre deschiderea științei pentru societate într-un mod transparent și participativ”.

Documentul este disponibil în mai multe limbi, printre care engleza, franceza, rusa, ș.a.

Dr. Tudor Braniște

Secția Management Academic și Relații Externe

 

Sursa:
Categorie: