Încă un an prolific în activitatea Academiei de Științe a Moldovei

13.06.2022
Vizitatori unici: 537

Tradițional, la 12 iunie, ne dăm întâlnire cu toții la Adunarea festivă a AȘM pentru a marca încă un an de activitate. Anul acesta, agenda festivităților preconizate pentru data de 10 iunie a fost una foarte încărcată, incluzând mai multe activități.

În mesajul inaugural acad. Ion Tighineanu a prezentat o lapidară retrospectivă a evenimentelor ce au fost organizate de AȘM în perioada 12 iunie 2021 – 12 iunie 2022, subliniind ponderea lecțiilor publice și a lecturilor academice, a „Săptămânii științei” cu participarea laureaților Premiului Nobel. Președintele AȘM a informat asistența că dna Valentina Chicu, consilierul Președintelui Republicii Moldova pe probleme de educație și cercetare, a transmis felicitări și urări de succes comunității academice cu ocazia Zilei Academiei de Științe a Moldovei. Sincere felicitări au transmis Adunării festive membri de Onoare ai AȘM, acad. Bogdan Simionescu de la Academia Română și maestrul Alexandru Samoilă.

Cuvinte de felicitare și de bun augur au fost rostite de dr. hab., prof. univ. Emil Ceban, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Președintele Consiliului Rectorilor Univesrităților din Republica Moldova. De asemenea, problemele institutelor de cercetare care pot fi soluționate doar împreună cu Academia de Științe, în comun cu Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, au fost reliefate în mesajul de salut al dlui dr. hab., prof. univ. Victor Juc, director al Institutului de Cercetări Politice, Juridice și Sociologice, Președinte al Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare.

Festivitățile dedicate AȘM au început prin proiectarea filmului documentar „Academia de Științe a Moldovei – 60 de ani” turnat în 2021 cu prilejul aniversării a 60-a a AȘM și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor institute de cercetare de tip academic. Filmul aniversar ne-a condus prin vechile imagini în vremurile de formare a comunității academice. Acest documentar va completa fondul de aur al arhivei video a AȘM.

Pe aceeași undă festivă Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a îndemnat pe cei prezenți în sală să ne reamintim de antecesorii noștri, prin vizitarea expoziției de fotografiiAcademia de Științe prin obiectivul fotografului (1990–2008)” realizată de fotograful Vladimir Colos în perioada activității sale la AȘM, între anii 1990 și 2008, care a fixat activitatea prodigioasă a oamenilor de știință de-a lungul anilor.

Tot în contextul succeselor membrilor AȘM, a fost prezentată o expoziție de carte științifică, în care au fost valorificate editorial cele mai recente rezultate obținute de membrii AȘM. Totodată,  a fost diseminat și nr. 1 din anul curent al revistei științifice „AKADEMOS” fondată și editată de către AȘM.

Întrucât o festivitate presupune și recunoașterea la justa valoare a contribuțiilor reprezentanților comunității științifice, în ședința Prezidiului AȘM s-a decis conferirea unor medalii și diplome academice la mai mulți specialiști notorii din domeniul științelor viii, științelor exacte și inginerești, precum și științelor sociale, economice, umanistice și arte, activitatea prodigioasă a cărora a fost înalt apreciată cu prilejul Zilei Academiei de Științe a Moldovei.

O impresionantă expoziție de carte academică cu genericul „Acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu. O viață dedicată adevărului istoric” a reflectat rodul muncii de câteva decenii a academicianului Andrei Eșanu și dr. în istorie Valentina Eșanu. Expoziția de carte a fost realizată în holul AȘM de Biblioteca Științifică „Andrei Lupan” (Institut), fiind completată de publicațiile din biblioteca personală a acad. Andrei și dr. Valentina Eșanu. Este o expoziție care a oglindit o viață dedicată cercetărilor în domeniul istoriei românilor, culturii și mai ales a orașului Chișinău. Un adevărat spirit enciclopedic materializat în zeci și zeci de publicații. De remarcat că acad. Andrei Eșanu împlinește în 2022 jubileul frumos de 50 de ani pe care i-a dedicat activității în cadrul AȘM, fiind încadrat la Institutul de Istorie încă în ianuarie 1972, iar dna dr. Valentina Eșanu a marcat 40 de ani lucrați în AȘM. Cu această ocazie, Prezidiul AȘM a decis să confere înalta distincție academică „Meritul Știiific” de clasa a II-a dlui acad. Andrei Eșanu, în semn de înaltă recunoștință și apreciere a contribuțiilor valoroase ale domniei sale la dezvoltarea științei istorice și promovarea adevărului istoric.

Având în vedere cele menționate, a fost pe deplin binevenită cea de-a doua parte a festivității dedicate Zilei AȘM – lansarea cărții despre Chișinăul de altădată, apărută la prestigioasă editură „Prut” din Chișinău, semnată de acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu, studiu care integrează mai multe materiale cu referire la anii 1436–1812.

Astfel, acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu au oferit un cadou prețios pentru comunitatea științifică, pentru cercetători și pentru autortățile publice locale, adunând sub o copertă o multitudine de informații și date valoroase despre Chișinău. Volumul Chișinăul de altădată. 1436–1812. Studiu monografic, corpus de documente și alte materiale” (Chișinău: Prut, 2021), 616 p., a fost editat cu susținerea financiară a Primăriei orașului Chișinău, despre care fapt a menționat în mesajul său Primarul de Chișinău Ion Ceban.

Moștenirea culturală a Chișinăului este unică. Publicațiile acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu deschid noi orizonturi și perspective de cercetare aprofundată a Chișinăului de altădată, avea să spună președintele AȘM, citând autorii lucrării. „Fiecare carte este ca un copil pentru autorul său. Iar acad. Andrei Eșanu împreună cu dr. Valentina Eșanu, au vreo 40 de cărți elaborate în decurs de 50 de ani. Felicităm călduros pentru această frumoasă realizare. Ne felicităm pe toți cu această superbă monografie și vă îndemn să ne cunoaștem împreună Chișinăul”, a punctat acad. Ion Tighineanu.

În continuare, Alexandru Corduneanu, coordonator al acestei ediții (împreună cu dr. hab. Sergiu Musteață) și a unui proiect de perspectivă despre Chișinău care își găsește continuitate în câteva volume, a adus în dar pentru Sala de Lectură a AȘM un set de publicații recente cum ar fi materialele conferinței cu genericul „Identitățile Chișinăului” și volumul prezentat „Chișinăul de altădată”. Destăinuind câteva aspecte din culisele editării volumului, A. Corduneanu a precizat importanța scrierilor despre Chișinău, a subliniat în mod deosebit meritul lucrării voluminoase, apărute în condiții poligrafie excelente, și care ar trebui să ajungă pe masa fiecărui chișinăuian. Prin această lucrare a fost schițat un compendiu al Chișinăului, iar „Chișinăul nu este doar un loc unde suntem cazați, este un loc în care activăm zilnic, și este cel mai important obiectiv cultural”, a subliniat Alexandru Corduneanu.

Cu un amplu cuvânt biografic despre căutările și provocările de jumătate de secol în domeniul cercetărilor istorice a acad. Andrei Eșanu a venit directorul Institutului de Istorie, dr. hab. Gheorghe Cojocaru, care a conturat un portret amplu al academicianului Eșanu și a depănat foarte detaliat firul devenirii viitorului academician care a parcurs toate treptele în activitatea sa de cercetare pentru a ne bucura cu sute de publicații despre adevărul istoric. „Domnia sa este un nume de referință al științei istorice de pe ambele maluri ale Prutului, care a obținut recunoaștere unanimă în lumea științei prin câteva direcții de cercetare”, avea să menționeze dr. hab., prof. univ. Gheorghe Cojocaru.

Unul dintre recenzenții volumului, dr. Silvia Corlăteanu, secretar științific al Institutului de Istorie, a subliniat excelența cercetărilor efectuate de acad. Andrei Eșanu, subliniind că „această carte ne unește pe toți, ne privește pe fiecare dintre noi, și fiecare va găsi ceva deosebit în această lucrare”. Dr. Silvia Corlăteanu a expus conceptul volumului, referindu-se și la celorlalte volume care care vor fi editate într-un proiect de anvergură, „începutul, ușa deschisă, a fost pus temeinic de acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu”.

Dr. Alina Felea, cercetător științific la Institutul de Istorie, a venit cu un omagiu acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu, precizând că este un volum care conține în paginile sale mai multe informații despre diferite aspecte ale dezvoltării Chișinăului în aceste limite temporale. Dr. Alina Felea a analizat detaliat capitolele și subcapitolele volumului, îndemnând cititorul și în primul rând istoricii să studieze istoria Chișinăului.

Pe finalul evenimentului de prezentare a cărții dedicate Chișinăului de altădată, acad. Andrei Eșanu s-a referit la evoluția multiseculară a târgului de pe malul Bâcului, accentuând că au fost depuse maxime eforturi împreună cu dr. Valentina Eșanu pentru a veni cu date actualizate despre capitală. Acad. Andrei Eșanu a vorbit despre algoritmul elaborării volumului, subliniind că „demult poartă în suflet acea dorință de a face o lucrare fundamentală despre Chișinău”, mulțumind pentru sprijinul și bunăvoința tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestei lucrări de proporții.

Evenimentul de vineri, 10 iunie, s-a desfășurat în format hibrid, cu prezență în Sala Azurie a AȘM și cu participare online.

Adunarea festivă a fost moderată de acad. Ion Tighineanu, Președinte al AȘM, și mem. cor. Victor Moraru, vicepreședinte, conducător al secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte.

Ședința din 10 iunie a fost transmisă online și este disponibilă la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=5ODQHk7kkJ4&t=5199s.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie: