Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19

11.03.2020
Vizitatori unici: 383

În temeiul Hotărârii nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:

 

1) Se ia act de Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 care se publică pe site-ul AȘM.

2) Se recomandă secțiilor de științe și secțiilor Aparatului Prezidiului AȘM să aducă la cunoștință colaboratorilor Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 și măsurile de prevenire.

3) Se interzice, în perioada 10 martie – 1 aprilie 2020, organizarea şi desfăşurarea manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în masă cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane.

4) Desfășurarea întrunirilor în sălile gestionate de AȘM se permite doar prin decizia Prezidiului AȘM, după o analiză complexă intersectorială și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de prezență conform anexei ce poate fi descărcată aici.

5) Se interzice, în perioada 10 martie – 1 aprilie 2020, organizarea și desfășurarea pauzelor de cafea în cadrul evenimentelor preconizate.

6) Se recomandă instituțiilor din domeniul cercetării-inovării cu sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1 (Institutul de Filologie al MECC, Institutul Patrimoniului Cultural al MECC, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al MECC, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”) și altor exponenți care activează în sediul AȘM să ia act de Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19, să aducă la cunoștință colaboratorilor măsurile de prevenire, să limiteze accesul persoanelor străine în sediul AȘM, să întocmească lista de prezență.

7) Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri revine dnei doctor habilitat Liliana Condraticova, secretar ştiinţific general al AȘM, și dlui Mihai Vieru, șef al Aparatului Prezidiului AȘM.

 

Președinte,                                                                            academician Ion TIGHINEANU

Secretar știinţific general,                                                     doctor habilitat Liliana CONDRATICOVA

 

 

 

 

Categorie: