Graficul audierilor publice pentru data de 3 decembrie 2021 ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor (etapa anului 2021) finanțate de la bugetul de stat

02.12.2021
Vizitatori unici: 717

În condițiile epidemiologice existente, ședințele comune ale senatelor/consiliilor științifice și ale Adunărilor generale a Secțiilor de științe ale AȘM se vor desfășura exclusiv în format ONLINE, fiind transmise de către Institutul Dezvoltării Societății Informaționale conform orarului de mai jos.

La audieri publice sunt invitați directorii de proiecte, directorii organizațiilor din domeniile cercetări și inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, șefii de laboratoare științifice, cercetătorii științifici, reprezentanți ai ANCD și ai ministerului fondator.

 

REGULAMENT:

1. Raportul rezultatelor ştiinţifice conform modelului AȘM.

2. Întrebări și discuții, avizul consultativ al experților și al Biroului secției de științe.

 

Lista proiectelor din Programele de stat (2020–2023), etapa anului 2021

PRIORITATEA: COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE

 

3 decembrie, 10.00

 

ZOOMYoutube.

 

1            20.80009.7007.26                         Potențialul apelor subterane: argumentarea teoretică, estimarea, folosirea diversificată și Schimbări posibile (studiu de caz – Republica Moldova)      Institutul de Geologie și Seismologie       dr. hab. Moraru Constantin

2            20.80009.7007.13                         Studii ale structurii geologice a teritoriului Republicii Moldova pentru valorificarea rațională a substanțelor minerale utile și reducerii riscului seismicseismic              Institutul de Geologie și Seismologie       dr. Nicoară Igor

 

 

PRIORITATEA: AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

PRIORITATEA: MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

PRIORITATEA: PROVOCĂRI SOCIETALE

03 decembrie 2021, ora 13.30

ZOOMYoutube.

 

 

1                           20.80009.5107.04           Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere a fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climatice              Universitatea Agrară de Stat din Moldova        Dr. hab. Balan Valerian

2                           20.80009.7007.07           Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice.     IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a plantelor Dr. hab Dascaliuc Alexandru

3                           20.80009.5107.13           Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în system ecologic și a prelucrării fructelor și biomasei              Universitatea Agrară de Stat din Moldova           Dr. Popa Sergiu

4                           20.80009.5107.21           Crearea catalogului de pașapoarte electroforetice ale formelor parentale și hibrizilor de porumb omologați în R. Moldova și destinați pentru export         Universitatea Agrară de Stat din Moldova              Dr.  Batîru Grigorii

 

 5.                            20.80009.0807.26           Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova   Universitatea de Stat Agrară din Moldova             dr. hab. Nicolaescu Gheorghe

6.                            20.80009.0807.41           Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri           Universitatea de Stat Agrară din Moldova           dr. Prisăcaru Veronica

7.                         20.80009.0807.44           Adaptarea sistemului de educație – cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporane  Universitatea de Stat Agrară din Moldova           dr. hab. Cimpoieș Dragoș

 

 

 

Sursa:
Categorie: