Graficul audierilor publice pentru 6 decembrie 2021 ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor (etapa anului 2021) finanțate de la bugetul de stat

03.12.2021
Vizitatori unici: 719

În condițiile epidemiologice existente, ședințele comune ale senatelor/consiliilor științifice și ale Adunărilor generale a Secțiilor de științe ale AȘM se vor desfășura exclusiv în format ONLINE, și vor fi transmise de către Institutul Dezvoltării Societății Informaționale conform orarului de mai jos.

La audieri publice sunt invitați directorii de proiecte, directorii organizațiilor din domeniile cercetării și inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, șefii de laboratoare științifice, cercetătorii științifici, reprezentanți ai ANCD și ai ministerului fondator.

 

REGULAMENT:

1. Raportul rezultatelor ştiinţifice conform modelului AȘM.

2. Întrebări și discuții, avizul consultativ al experților și al Biroului secției de științe.

 

 

Lista proiectelor din Programele de stat (2020–2023), etapa anului 2021

PRIORITATEA IV: PROVOCĂRI SOCIETALE

6 decembrie, ora 10.00


ZOOM; YOUTUBE.

  1. Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale Institutul Patrimoniului Cultural dr. Grădinaru Natalia
  2. Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european          Institutul Patrimoniului Cultural     dr. hab. Ghilaș Victor

ora 11.00

  1. Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CAJDPM) Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice  dr. hab. Cușnir Valeriu
  1. Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană          Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice  dr. Mocanu Victor

 

ora 13.00

 

  1. Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene   Institutul de Filologie Română „B.P. Hașdeu”     dr. hab. Mincu Eugenia
  2. Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)         Institutul de Filologie Română „B.P. Hașdeu”     dr. hab. Corcinschi Nina

 

ora 14.00

 

  1. Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul cultivizației europene. Basarabia în cadrul imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I.    Institutul de Istorie   dr. hab. Cereteu Igor

 

 

PRIORITATEA V: COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE

6 decembrie, 10.00

ZOOM; YOUTUBE

 

  1. Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și agricultură  Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”  acad. Sidorenko Anatolie
Sursa:
Categorie: