A fost comemorat acad. Dumitru Ghițu, renumit savant care a fundamentat științific ingineria electronică în Republica Moldova

26.01.2021
Vizitatori unici: 650

 

Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM și Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu” au organizat, la 25 ianuarie 2021, Masa rotundă online „Contribuția academicianului Dumitru Ghițu la dezvoltarea fizicii stării condensate și ingineriei electronice”. Evenimentul a fost prilejuit de comemorarea acad. Dumitru Ghițu, renumit savant în domeniul fizicii stării condensate și ingineriei electronice, al cărui nume îl poartă astăzi Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, și care, la 13 ianuarie 2021 ar fi împlinit 90 de ani din ziua nașterii.

Masa rotundă dedicată ilustrului savant Dumitru Ghițu, supranumit și Ctitor al Fizicii și Electronicii Stării Solide din RM, a reunit colegi din cadrul mai multor institute de cercetare, cu care omul de știință a colaborat ori s-au intersectat profesional la diferite etape ale activității de cercetare și vieții, în general. Evenimentul a fost moderat de dr.hab. prof. Veaceslav Ursachi, adjunct al conducătorului Secției științe exacte și inginerești a AȘM. Prof. Ursachi a subliniat vasta activitate a renumitului savant Ghițu ce a contribuit enorm la punerea bazelor pentru dezvoltarea domeniului științei fizice a corpului solid, științei materialelor. „A fundamentat științific ingineria electronică în Moldova, iar despre acestea și multe alte aspecte ale activității de cercetare a ilustrului savant vom vorbi în cadrul mesei rotunde, dedicate memoriei renumitului academician”, a spus în debutul mesei rotunde, dr.hab. Ursachi.

Manifestarea științifică și-a început lucrările cu un mesaj de salut, adresat de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. „Astăzi avem datoria sfântă de a cinsti memoria acad. Dumitru Ghițu, care  a lăsat o brazdă adâncă în dezvoltarea cercetării științifice din Republica Moldova. A fost un mare entuziast al științei”, a subliniat academicianul. Președintele AȘM a menționat mai multe aspecte ale activității ştiinţifice a acad. Dumitru Ghiţu, care include un spectru larg de domenii, ce l-au făcut cunoscut și apreciat în lumea științifică. Acad. Tighineanu a trecut în revistă o serie de merite ale regretatului academician Ghițu, făcând referire la crearea şcolii ştiinţifice de excelenţă, Centrului de cercetare a fenomenelor de transport şi a proprietăţilor electrofizice ale stării solide, înalt apreciat pe plan internaţional, lucru ce a condus la dezvoltarea multiplelor colaborări internaţionale cu valorificarea unui număr impunător de proiecte, ceea ce a constituit adevărate punți de colaborare cu varii instituții de cercetare și centre științifice atât din țară, cât și de peste hotare. Președintele Tighineanu a exprimat, totodată, regretul, că deși a avut un aport semnificativ în ştiinţă şi organizarea cercetării, deși avea în palmares o multitudine de lucrări științifice, deși avea abordări destul de pragmatice, deși emana multă energie și mereu venea în ajutor tuturor, acad. Dumitru Ghițu nu tot timpul a fost susținut și înțeles. Cu toate acestea, președintele Tighineanu a exprimat certitudinea că acad. Dumitru Ghițu nu va fi dat uitării și cei care vin din urmă se vor îngriji ca numele ilustrului savant Dumitru Ghițu să fie cinstit și onorat după cum i-au fost faptele, așa cum a meritat.

Acad. Anatolie Sidorenko, ex-director al Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”, a prezentat comunicarea științifică „Academicianul Dumitru Ghițu – Om, Savant și Manager al Științei”. Chiar titlul prezentării induce ideea că Domnia Sa avea să facă referințe la trei ipostaze importante ale parcursului vieții, trei calități ale acad. Dumitru Ghițu, pe care le apreciază cu majuscule – Om, Savant, Manager. În ampla sa prezentare, acad. Sidorenko a evocat personalitatea complexă a renumitului savant, relevând etapele parcurse în cercetare de-a lungul vieții – activitatea cercetătorului la Leningrad (Sankt-Petersburg), susținerea tezelor de doctor și doctor habilitat, activitatea sa ca organizator al științei, crearea Centrului de Criogenie, în baza căruia la Chişinău au demarat cercetările experimentale criogenice în mod sistemic, fondarea, în cadrul AȘM, în 2006, a Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale etc. Acad. Sidorenko a menționat și calitățile deosebite omenești ale regretatului academician Ghițu, de bun conducător, de mentor, un om luminos, profesionist, devotat cercetării.

Agenda evenimentului de comemorare a continuat cu o sesiune a luărilor de cuvânt. În intervenția sa, acad. Leonid Culiuc a mărturisit că, deși nu a fost el cel care a lucrat cot la cot cu acad. Dumitru Ghițu, totuși, acad. Ghițu, rămâne a fi pentru Domnia Sa omul care l-a impresionat din momentul în care l-a cunoscut. Și-l amintește ca pe un om care mereu studia, în special literatura de specialitate, tot ce e nou în fizică, dar și faptul că, cunoștințele acumulate le împărtășea celor interesați de evoluția domeniului în care activa. Era un om bun la suflet și foarte deschis, iar asta nu-l proteja și de anumite neplăceri, motiv pentru care era nevoit să abandoneze anumite funcții, își amintește acad. Culiuc. Academicianul a ținut să elucideze și un alt episod din viața regretatului savant Ghițu, și anume cel legat de deschiderea colaborării cu România, după ce s-a deschis hotarul de la Prut, iar capacitatea de a purta discuții cu Bucureștiul, a contribuit la creșterea fluxului de finanțe atât de necesar Institutului, pe care îl conducea. „A fost un om cu adevărat luminos”, a spus acad. Culiuc, subliniind că odată cu plecarea acad. Ghițu, înainte de timp, comunitatea științifică a pierdut un mare savant, un manager iscusit, un mare specialist, un om cumsecade și un bun coleg. 

Cuvinte de apreciere și recunoștință a exprimat și acad. Gheorghe Duca, care a mulțumit pentru invitația de participa la comemorarea unui mare savant, unui coleg. Acad. Duca a remarcat că regretatul acad. Ghițu a fost un om foarte profund și foarte pragmatic. Avea o gândire și o logică fundamentală. Era un generator de idei, promova cu insistență cercetarea fundamentală și, mai ales, cea aplicativă. Pentru că în perioada când deținea funcția de președinte al AȘM l-a cunoscut mai bine, acad. Duca a mărturisit că sunt foarte multe lucruri care îl leagă de savantul Ghițu. Dar cel mai mult aprecia faptul că acad. Ghițu era o persoană care nu doar vorbea, dar și reușea să ducă la bun sfârșit orice începea să facă. Era previzibil, avea abordări foarte pragmatice și consideră că ar fi bine ca toate aceste abordări să fie preluate și de alții. Bătea la toate ușile care puteau să-i pună în aplicare o idee sau alta, bătea la ușa decidenților vremii pentru a promova cercetarea aplicativă, dar, din păcate, așa cum au spus și antevorbitorii, nu a fost susținut și nici înțeles totdeauna. Acad. Gheorghe Duca a relevat că, deși a bătut la toate ușile, multe fără succes, acad. Ghițu nu a dat mâinile jos, a continuat să insiste, să caute soluții și să facă bine tuturor. Așa și-l amintește și așa vrea să rămână în memoria tuturor celor care l-au cunoscut. 

Acad. Mircea Bologa a exprimat mulțumiri pentru frumoasa amintire, pentru gânduri senine și luminoase pentru cel care a fost acad. Dumitru Ghițu. Vorbim despre copilul unei familii de gospodari din nordul Moldovei. Fiind sprijinul familiei, peste ani pleacă pe drumul vieții, avea să spună cu același senin în priviri și în suflet acad. Bologa. S-au întâlnit la începutul anilor 60, la Institutul de Fizică Aplicată, pentru a merge la braț toată viața. „A plecat pe drumul neîntoarcerii prea prematur. Așa personalități nu mor. Pur și simplu, nu mai sunt printre noi. Simțim foarte mult lipsa unui profesionist, unui minunat familist, cetățean, patriot al neamului și științei. Este și va fi cu noi totdeauna”, a spus în succinta sa intervenție acad. Bologa.

Amintiri frumoase despre academicianul și mentorul Dumitru Ghițu au împărtășit și dr. hab. Albina Nikolaeva, dr. hab. Fiodor Muntean și dr. Ion Holban, de la Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”. Colegii au vorbit în termeni apreciativi și cu recunoștință despre acad. Dumitru Ghițu, mulțumindu-i pentru tot ce au reușit să învețe de la renumitul savant, pentru ajutorul necondiționat de care au beneficiat de-a lungul vieții, fie pe dimensiunea cercetării, fie pe cea de colegialitate și chiar prietenie și pentru tot ceea ce sunt astăzi.

Dr. Ion Holban a mărturisit că este un susținător al cinstirii memoriei înaintașilor, dar fiind că lumea se orientează mai mult la oamenii generici, la arhetipuri, cum a fost acad. Ghițu. „Avea un elan tineresc de invidiat și oricui spunea că va trăi 88 de ani, că așa îi spune inima. Și eu l-am crezut. Dar dumnealui s-a dus mai repede, trecând în altă dimensiune a vieții la 77 de ani”, a menționat dr. Holban, evidențiind și câteva din calitățile academicianului, pe care mai rar le întâlnești astăzi. În primul rând, era de o inteligență impresionantă, găsea limbaj comun cu oricine, se saluta cu toată lumea, indiferent ce funcție deținea, umbla îmbrăcat modest, se interesa mereu cum merg lucrurile cercetătorilor. Anume aceste calități l-au făcut ca să adune în jurul său oameni simpli ca el, dar fiecare unic în felul său, consideră dr. Ion Holban.  

Dr. Sergiu Răilean, de la Universitatea Tehnică din Moldova, a mulțumit pentru oportunitatea de a vorbi despre acad. Dumitru Ghițu, exprimând onoarea de a activa alături de acest mare savant. Domnia Sa a reiterat insistența academicianului Ghițu cu care promova rezultatele fundamentale și aplicative, inclusiv, la expozițiile naționale și internaționale. Cercetătorul a remarcat pasiunea savantului de a se implica în tot ce ținea de dezvoltarea științei, identificarea fondurilor pentru a putea continua cercetările, subliniind, bineînțeles, și calitățile pur omenești ale academicianului, menționate și de colegii săi. Și-a amintit cu drag de visul academicianului de a ajunge până la vârsta de 88 de ani. De ce? Pentru că savantul considera că această îmbinare de cifre este una magică. Din păcate, s-a stins mult prea devreme și nu și-a văzut visul împlinit, a exprimat regretul dr. Răilean.

Academicianul Dumitru Ghiţu s-a născut la 13 ianuarie 1931, în satul Drepcăuţi, raionul Briceni. A publicat peste 500 de lucrări ştiinţifice, majoritatea în reviste ştiinţifice  de prestigiu internaţional, două monografii, a obţinut circa 25 de brevete de invenţie. A pregătit peste 35 de doctori în ştiinţe, 6 doctori habilitaţi.

Realizările ştiinţifice ale academicianului Dumitru Ghiţu au fost recunoscute şi de comunitatea ştiinţifică internaţională: membru de onoare al Academiei Cosmonautice „K.Ţiolkovscki”, membru al Academiei Internaţionale de Termoelectricitate, membru al colegiului redacţional al revistei internaţionale „Thermoelectricity”, titlul onorific de Doctor Honoris Causa al trei Universităţi din România şi Republica Moldova, medaliat la Saloanele de invenţii din Bruxelles şi Geneva.

Academicianul Dumitru Ghiţu s-a stins din viaţă la 23 noiembrie 2008.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presa al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie: