„Euraxess North America”: Profilul de cercetare al Republicii Moldova

05.11.2021
Vizitatori unici: 1100

Cel de-al treilea număr din 2021 al Buletinului Informativ al platformei „EURAXESS North America” reflectă profilul de cercetare al Republicii Moldova pentru continentul nord american. Buletinul Informativ prezintă informație actualizată privind domeniul de cercetare și inovare din Republica Moldova, sursele de finanțare, diseminarea rezultatelor științifice, precum și promovarea excelenței în cercetare. „EURAXESS North America” a realizat un interviu cu Inga Șeremet, Secretar I al Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în cadrul căruia au fost abordate subiecte privind diaspora științifică și perspectivlele domeniului cercetării din Republica Moldova.

Buletinul informativ poate fi accesat aici.

Dr. Tudor Braniște

Secția Management Academic și Relații Externe

Sursa:
Categorie: