Felicitare cu ocazia Zilei internaţionale a femeilor și fetelor cu activități în domeniul ştiinţei

11.02.2022
Unique visitors: 769

Stimate doamne din domeniul cercetării științifice,

    Cu prilejul Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul ştiinţei, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei aduce cele mai sincere felicitări celor care ați ales să vă dedicați cercetării. Prin abilitățile de cercetare, talent și energie creativă, perseverență, an de an veniți cu valoroase rezultate în cele mai diverse domenii – științe ale vieții, științe exacte și inginerești, științe sociale, economice, umaniste și arte.

De la fondarea AȘM, în anul 1961, în cadrul instituției au activat mai multe doamne care ne-au purtat și ne poartă faima republicii departe de hotarele ei: academicianul Tatiana Constantinova, reputat geograf; academicianul Maria Duca, biolog notoriu; academicianul Eva Gudumac, celebru chirurg pediatru; precum și membrii corespondenți – biologii notorii Natalia Balașova și Tatiana Gheideman, informaticianul Svetlana Cojocaru, lingvistul Tatiana Iliașenco, geograful Maria Nedealcov, arhitectul Mariana Șlapac, zoologul Elena Zubcov ș.a. Din păcate, dintre cei 105 de membri titulari ai AȘM pe durata a șase decenii doar trei sunt doamne, iar din 86 membri corespondenți sunt șapte doamne. Însă rapoartele asupra stării științei, elaborate de AȘM pentru anii 2018–2020, indică în activitatea științifică un raport de cca 94-97 de doamne la 100 de bărbați cercetători. Există domenii (matematică, fizică, științe inginerești) în care prevalează bărbații, pe când domeniile educației, artelor, filologiei sunt evident predominate de doamne. Ultimul timp, suntem martorii „feminizării” și a unor ramuri considerate anterior prerogativa bărbaților. Femeile au ajuns astfel pe mai multe domneii de competență în prima linie, inclusiv în lupta împotriva COVID-19.

Începând cu anul 2015, prin eforturile Organizației Națiunilor Unite, la 11 februarie este marcată Ziua internațională a femeilor în știință, fiind o oportunitate de a promova accesul deplin și participarea la dezvoltarea științei pentru toate femeile. Știința aparține întregii societăți, iar rezultatele obținute de comun acord sunt folosite în scopul progresului și dezvoltării durabile a țării.

Vă mulțumim, distinse doamne din domeniul cercetării, pentru contribuțiile substanțiale și realizările valoroase la dezvoltarea științelor, dorindu-vă noi performanțe și împliniri profesionale.

 

Prezidiul AȘM

Categorie:

Înregistrări online