Ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova, Prof. Bartłomiej Zdaniuk, a susținut o prelegere publică la AȘM

02.06.2021
Unique visitors: 1207

Prof. Bartłomiej Zdaniuk: „Este o onoare imensă pentru mine să răspund la această invitație, de a lua cuvântul în această instituție atât de prestigioasă,
Academia de Științe, în prezența fizică, dar și virtuală a unor oameni, care putem să spunem clar, că sunt tezaurul poporului Republicii Moldova”

Prof. Bartłomiej Zdaniuk, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în Republica Moldova, doctor habilitat în științe politice, a susținut, la 2 iunie 2021, Prelegerea publică „Experiența Poloniei în procesul de transformare sistemică - perspectiva de trei decenii”.

Prelegerea s-a desfășurat în format mixt și a fost prezentată în limba română, una din cele cinci limbi pe care le vorbește Excelența Sa.

Lecția a început cu o succintă informație din CV-ul Domnului Ambasador, pe care a prezentat-o vicepreședintele AȘM, m.c. Victor Moraru. Vicepreședintele AȘM a exprimat plăcerea de a anticipa prelegerea Domnului Ambasador, organizată de AȘM, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte. Prof. Moraru a prezentat itinerarul parcurs de Excelența Sa, chiar dacă este evidentă dificultatea de a evidenția reperele unei activități multilaterale, multiaspectuale. Și asta pentru că Domnia Sa este cunoscut ca reprezentant al diplomației, dar și ca un cercetător notoriu.

Relevant este faptul că teza de doctor habilitat a fost consacrată problemelor construcției statale în Republica Moldova, aceasta însemnând că pe Domnul Ambasador îl leagă multe de Republica Moldova. S-a menționat faptul că, în afara celor patru ani, în calitate de Ambasador, Excelența Sa a reușit să se impună ca un animator și inițiator al mai multor proiecte foarte importante pentru RM. În același timp, a avut și colaborări foarte frumoase cu Academia de Științe a Moldovei, cu instituții universitare, iar recent, Universitatea de Stata din Moldova i-a acordat Domnului Ambasador titlul onorific de Doctor Honoris Causa al universității. Domnul Ambasador posedă cinci limbi străine, este autor al mai multor monografii, două dintre care sunt consacrate problemelor consolidării statului în RM. „Are la activ mai multe publicații, articole științifice, studii și a participat la mai mult de 60 de manifestări științifice de rang internațional, a avut și alte activități legate de spațiul universitar, a ținut lecții la multe universități de prestigiu din Europa și iată această tematică consacrată RM o studiază mai mult de 15 ani, dovadă sunt publicațiile în acest sens”, a punctat vicepreședintele AȘM.

„Vreau să subliniez că este o onoare imensă pentru mine să răspund la această invitație, de a lua cuvântul în această instituție atât de prestigioasă, Academia de Științe, în prezența fizică, dar și virtuală a unor oameni, care putem să spunem clar, că sunt tezaurul poporului Republicii Moldova, sunt cei care constituie această parte care are ca scop să arate restului populației, să arate lumii încotro mergem și unde trebuie să mergem”, a spus invitatul zilei, Excelența Sa, Prof. Bartłomiej Zdaniuk, accentuând că acesta este rolul intelectualului și mai ales în domeniul științific - de a arăta, de a explica unde suntem, de a explica situația, evoluția lucrurilor, dar și de a arăta unde, încotro trebuie să mergem și acest lucru este unul fără de preț.

„Noi înțelegem foarte bine cât de important este rolul elitei, mai ales cea științifică, care trebuie să facă față multor probleme, în primul rând, celor financiare, când este absolut este clar rolul pe care această elită trebuie să-l joace, dar nu are mijloacele suficiente sau poate în unele cazuri există o impresie că vorbim undeva pentru nimeni. Ne ascultă poate unii, dar ce spunem noi, oamenii de știință, nu are un impact imediat asupra mersului lucrurilor. Asta nu înseamnă că trebuie să abandonăm, din contra, trebuie să insistăm, să repetăm ceea ce avem de spus, fiindcă istoria arată că cel care are o temelie solidă, o temelie puternică și pe care el exprimă unele poziții, el o să aibă dreptate în viitor”, a declarat politologul, reiterând imensa onoare de a se afla în fața acestei adunări foarte importante și care are o responsabilitate enormă în ceea ce privește dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova.

Vorbind despre transformare sistemică, Excelența Sa a specificat că cuvântul transformare însuși constituie o mică provocare. „Este noțiunea de transformare și cea de tranziție, și foarte des se folosește fie una, fie alta. Nu este același lucru. Lucrul comun este acela că atât transformarea, cât și tranziția înseamnă o schimbare. Diferența este că dacă vorbim despre tranziție, atunci presupunem cumva un element teleologic, adică un element în care noi știm unde mergem, cumva putem să spunem că tranziție înseamnă o plecare de la punctul A către un punct B și acest punct B este cunoscut. Știm unde mergem, știm care va fi rezultatul, adică sperăm să atingem acest rezultat, dar știm care este rezultatul așteptat”, a precizat diplomatul, explicând utilizarea deloc întâmplătoare a cuvântului transformare, fiindcă vorbim de un proces de schimbare și este greu de spus dacă acest proces s-a terminat, nu s-a terminat, unde suntem.

Un aspect important menționat de ambasador a fost și cel că în literatura de specialitate adesea găsim un adjectiv care vine des cu transformarea, democratic, sau transformarea democratică, tranziție democratică. Foarte des este pus accentul pe acest aspect democratic și în acest context se folosește cuvântul de democratizare. „În acest context, dacă vorbim despre democratizare, a apărut și o altă noțiune, la care anume am lucrat eu și anume noțiunea consolidării. Dacă avem noțiunea de transformare democratică, dar ce se întâmplă după aia? Deci, sistemul democratic este consolidat atunci când este însușit, când nimeni nu se gândește la o altă variantă posibilă și din lucrările altor oameni de știință, o estimare este că este nevoie de trei mandate ale parlamentului, astfel încât să putem spune cu adevărat că sistemul este însușit și acceptat. Deci, între12 și poate 15 ani. Dacă spunem că transformarea are de a face anume cu democrația, democrația este aspectul care explică absolut tot, rămânem cumva flămânzi, cu o poftă de mâncare care nu este încă satisfăcută, mai lipsește ceva. Totuși, ceva rămâne nerezolvat, totuși simțim că încă multe lucruri trebuie îmbunătățite în țară”, a explicat diplomatul.  

Excelenței Sa și-a consacrat prelegerea problemelor, experienței acumulate de Polonia în acest itinerar dificil al depășirii problemelor legate de tranziție, experiența foarte importantă de altfel pentru RM. Și asta pentru că, după cum s-a exprimat prof. Victor Moraru, Polonia a reușit să demonstreze performanțe în ceea ce privește această tranziție economică, s-a impus în calitate de un stat al UE cu foarte bune rezultate și este important să cunoaștem aceste rezultate și să vedem cum putem depăși și noi această dificilă perioadă.

Prof. Zdaniuk a vorbit despre stat, despre modul de funcționare al acestuia, despre cum ar trebuie să fie statul viselor noastre. Întrebarea care și-a pus-o politologul este, dacă statul va rămâne unitatea de bază. „Va rămâne această structură, în cadrul căreia se va desfășura democrația? Aceasta este exact esența dezbaterii care are acum loc, în cadrul UE, există un curent care consideră că rolul statelor cumva s-a încheiat. Dacă nu de jure, atunci de facto statele se vor contopi într-o structură mai mare și de aici vine un fel de rivalitate între competențele state-membre și competențele instituțiilor UE. Asta face parte din dezbaterea publică politică în mai multe state, dar poate și mai ales în Polonia, care vine cu diferite hotărâri luate la nivelul UE și care nu sunt mereu acceptate și întrebarea este cine are prioritate? Au prioritate regulile interne sau cele ale UE? Poate mergem spre dispariția statelor, națiunilor, popoarelor…? Cumva printre aceste repere, noi trebuie să ne regăsim. Trebuie să dăm un răspuns, iar întrebarea rămâne a fi care vă este proiectul de țară? Care este rolul oamenilor de știință aici, în țara dumneavoastră, pentru acest proiect de mâine? Care este ministerul Educației care va crea conștiința vie a acestui frumos popor al acestei frumoase țări Republica Moldova?”, a punctat, în loc de concluzie, diplomatul.  

Cu titlu de felicitare, dar și mulțumire pentru lecția prezentată, s-au expus m.c. Alexandru Stratan, directorul Institutului Național de Cercetări Economice și președinte al Consiliului directorilor institutelor de cercetare Stratan, m.c. Victor Moraru și dr.hab., prof. Victor Juc, directorul Institutului Cercetări Juridice, politice și Sociologice. Savanții au caracterizat drept lecție-model prezentarea profesorului Zdaniuk, impresionați fiind de cunoașterea profundă a limbii române, corectitudinea în care s-a exprimat, dar mai ales, eleganța utilizării metaforelor pentru un context politologic destul de complex. Oamenii de știință au adresat întrebări diplomatului, în funcție de profilul pe care îl gestionează.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu i-a mulțumit Excelenței Sale pentru prelegerea neobișnuită, captivantă, dar și foarte utilă care a făcut să treacă timpul pe neobservate.Desigur, sunt foarte multe provocări în lumea modernă și desigur că globalizarea a luat o amploare foarte mare, dar în pofida globalizării și multor tendințe, noi trebuie să ne păstrăm identitatea, cultura și alte aspecte specifice țării”, a relevat președintele AȘM. Ca doleanță, a fost expusă propunerea ca discursul diplomatului politolog să se regăsească pe paginile uneia din revistele de politologie, ghidate de SȘSEUA și ICJPS.

Evenimentul a fost transmis online și poate fi accesat la următorul link: https://idsi.md/tv

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online