Semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru acad. Gheorghe Paladi, nume de patrimoniu al medicinii din RM

11.05.2021
Unique visitors: 458

Academician Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții a AȘM (subsecția științe medicale), a participat astăzi, 11 mai 2021, la ceremonia de dezvelire a plăcii „Acad. Gheorghe Paladi”, instalată pe frontispiciul blocului central al Spitalul Clinic Municipal, care, de asemenea, poartă numele acad. Gheorghe Paladi, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, șef Catedră Obstetrică și Ginecologie USMF „Nicolae Testemițanu”, fondator al serviciului obstetrical-ginecologic din Republica Moldova.

La ceremonia de dezvelire a plăcii a participat conducerea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, Primăriei mun. Chișinău, USMF „Nicolae Testemițanu”, colegi, discipoli ai ilustrului savant, fiica ilustrului savant.

Directorul Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, dl Iurie Carasiuc, a menționat în cuvântul său inaugural că academicianul Gheorghe Paladi este un titan și o legendă a medicinei moldave, personalitate notorie, care, atât prin sfera sa de activitate, cât și rezultatelor remarcabile, prezintă un deosebit interes pentru domeniu. Este personalitatea care a format și a ghidat cadrele medicale în domeniu, iar mulți discipoli ai Domniei Sale activează astăzi cu succes în instituțiile medicale din țară și de peste hotarele republicii. „Domnule academician, noi suntem foarte responsabili de evenimentul de astăzi, de importanța acestuia”, a spus directorul Carasiuc, exprimând certitudinea că acest eveniment va marca și va motiva și mai mult instituția și colectivul spitalului de a activa și în continuare cu aceeași determinare și onoare. Directorul a dat asigurări  că lucrurile bune pe care le-a făcut acad. Paladi, implicit cercetarea științifică, aspectul practic, își vor găsi continuitate, iar pacientele se vor bucura de aceleași servicii de calitate, pe care le-a inițiat distinsul prof. Gheorghe Paladi.

„Pentru mine este o onoare să vorbesc în numele Academiei de Științe a Moldovei și președintelui, acad. Ion Tighineanu ”, a remarcat acad. Eva Gudumac în luarea sa de cuvânt, subliniind că nu fiecare fondator de școală, nu fiecare profesor, nu fiecare academician, cadru didactic are posibilitatea să participe la un eveniment de omagiere de asemenea anvergură, mai exact, la dezvelirea acestui basorelief care se inaugurează astăzi la Spitalul Clinic Municipal și care, de fapt, deschide instituția medicală. „Acesta este un rezultat al muncii Dumneavoastră pe care îl vedeți cu ochii proprii, aceasta a fost viața Dumneavoastră plină de zbucium, o viață unde nu ați avut nopți sau zile liniștite. Numai cel care a lucrat la maternitate înțelege că mereu trebuie să fii gata pentru a ajuta, a salva vieți. Probabil aveți o Moldovă întreagă de așa-ziși nepoți, strănepoți, stră-strănepoți și rezultate extrem de frumoase”, a afirmat acad. Gudumac. Domnia Sa a specificat că acad. Gheorghe Paladi este o enciclopedie în medicină, o persoană inteligentă, căreia părinții i-au dat gene puternice, care l-au făcut mereu distinct. „Permanent când aud numele Gheorghe Paladi, în fața mea văd o personalitate extraordinară, de aleasă  educație, inteligentă, un enciclopedist. Sunteți o persoană care într-adevăr merită să fie omagiată permanent, atâta cât veți trăi Dumneavoastră, cât vor trăi toți elevii Dumneavoastră și persoanele cărora le-ați salvat viața”, a reliefat acad. Eva Gudumac.  

„A trecut mai puțin de un an de la denumirea acestei instituții în cinstea și în numele Dumneavoastră, un an greu, extrem de anevoios pentru această instituție. Un an care, de fapt, a marcat istoria acestui spital”, a spus viceprimarul mun. Chișinău, Angela Cutasevici, certă fiind și coincidența de redenumire a acestei instituții în cinstea acad. Gheorghe Paladi, care a și responsabilizat colectivul medical din această instituție ca să facă față pandemiei. Demnitarul a menționat, totodată, marea  responsabilitate de a purta un nume atunci când este alături mentorul, creatorul și persoana care s-a dedicat cu mult suflet acestei instituții. Viceprimarul a exprimat certitudinea că cei 60 de ani pe care i-a lucrat domnul academician în Spitalul Clinic Municipal nr.1, probabil că și-au lăsat amprenta asupra colectivului, asupra dezvoltării competențelor profesionale a tuturor angajaților acestei instituții. Cert mai e și faptul că acțiunile pe care le întreprinde instituția în cinstea academicianului, în primul rând, obținerea denumirii „Gheorghe Paladi”, inaugurarea acestei plăci comemorative, va finaliza cu un bust care va fi creat și lansat în septembrie curent, când spitalul va împlini 60 de ani. Dna Cutasevici este sigură că toate acestea luate împreună vor consolida nu doar corpul profesoral și profesional din această instituție, dar va valorifica și numele Gheorghe Paladi pentru instituție.

Prorectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, dr.hab., prof. Olga Cernețchi, a accentuat că a trecut mai puțin de un an de la evenimentul conferirii numelui acad. Gheorghe Paladi Spitalului Clinic Municipal, dar aceasta s-a îmbinat foarte organic cu viața și activitatea spitalului, a colaboratorilor, deoarece aproape 60 de ani din viața profesională și viața în întregime a acad. Gheorghe Paladi a fost și este consacrată acestei instituții medicale. „Pedagog prin vocație, savant prin nume mondial, lucrările căruia sunt cunoscute și apreciate departe de hotarele țării, prin sute de femei tratate, sute de copii născuți sub bagheta lui – toată această lume îi poartă o recunoștință deosebită acestui Om”, a punctat prorectorul USMF. Profesorul a reamintit și de cei 26 de ani de activitate în calitate de specialist principal în domeniul ocrotirii sănătății mamei și copilului, perioadă în care au avut loc unele din cele mai importante reforme în sistemul de sănătate și, respectiv, al domeniului ghidat. „Important este că și astăzi acad. Paladi generează idei progresiste, novatoare, idei pentru îmbunătățirea sistemului, pentru ameliorarea morbidității și mortalității materne și perinatale și aceste idei merită atenție, merită a fi luate în considerare”, a relevat prof. Olga Cernețchi, menționând onoarea de a vorbi în numele marii familii a discipolilor acad. Paladi, care au avut privilegiu de a fi ghidați în activitatea lor de acad. Paladi și de ajunge unde au ajuns, nu în ultimul rând, datorită faptului că le-a deschis uși și le-a întins o mână de ajutor. În numele comunității academice a USMF „Nicolae Testemițanu”, Departamentului de Obstetrică și Ginecologie, prorectorul Cernețchi a exprimat mulțumiri conducerii mun. Chișinău, administrației Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” pentru faptul că au pus și pun în valoare această mare personalitate a neamului nostru, acad. Gheorghe Paladi.

Cuvinte alese și mesaje de recunoștință au exprimat dr. Boris Gâlcă, Alexandru Tușcă, discipol, conf. Ana Mustață ș.a.

La rândul său, acad. Gheorghe Paladi a ținut să mulțumească colectivului Spitalului pentru că i-a fost alături toată această perioadă. „Un om, oricât ar fi de ambițios, oricât ar fi de ilustru, oricât ar fi de capabil, nu poate să realizeze mare lucru fără ajutorul altor oameni, iar colectivul acestei instituții, acești specialiști calificați mi-au fost mereu alături, am reușit să atingem performanțe și să ne facem meseria la cel mai înalt nivel”, a menționat savantul, precizând că această distincție (placă) este un semn de înaltă apreciere nu doar pentru el, ci pentru toate cadrele medicale care activează în acest spital. „Vă mulțumesc că și astăzi sunteți prezenți la această ceremonie care încununează și confirmă, deopotrivă, acest succes al colectivului”, a mai spus omagiatul zilei și asta pentru că la 9 mai, acad. Paladi a marcat și o venerabilă vârstă.  

I-a mulțumit și primarului Ion Ceban, pentru această apreciere și l-a asigurat că, colectivul spitalului va face față și în continuare tuturor exigențelor și, în primul rând, cetățenilor mun. Chișinău.

Lucrarea a fost realizată de cunoscutul sculptor, Veaceslav Jiglițchi.

Amintim, că instituția medicală a fost redenumită în Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” la 10 iunie 2020, prin decizia aprobată de Consiliul municipal Chișinău, la propunerea primarului general, Ion Ceban.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

 

 

Categorie: