Secția Științe ale Vieții a AȘM l-a înaintat în calitate de candidat pentru alegerile președintelui Academiei de Științe a Moldovei pe acad. Ion Tighineanu

17.10.2023
Unique visitors: 1612

Adunarea generală a Secției Științe ale Vieții (SȘV) a AȘM s-a întrunit la 16 octombrie curent, la care si-au anunțat prezența 9 membri titulari, 13 membri corespondenți și 15 membri desemnați, în total 37 de persoane din cei  45 membri ai Secției respective. Restul, 7 persoane au lipsit din motive de sănătate sau sunt plecați în delegații peste hotare. În continuare, a fost actualizată lista membrilor Secției după alegerile recente ale noilor membri desemnați.

Chestiunea principală din Agenda Adunării a ținut de „Înaintarea candidatului Secției Științe ale Vieții la Concursul pentru alegerea președintelui Academiei de Științe a Moldovei”. Moderatorii Adunării generale, academicienii Boris Găină și Eva Gudumac, primul – vicepreședinte al AȘM și conducător al Secției Științe ale Vieții, cea de a doua – adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții, au informat asistența cu privire la importanța și semnificația acestui eveniment pentru consolidarea comunității științifice,  promovarea și augmentarea rezultatelor cercetării. Urmează și alte alegeri ale personalului din conducere, termenul de activitate al căruia a expirat.

Primul a solicitat cuvântul la Adunare membrul corespondent Boris Boincean, director al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” din Bălți, profesor universitar, care a propus candidatura acad. Ion Tighineanu pentru suplinirea funcției vacante de președinte al Academiei de Științe a Moldovei. Savantul din capitala de nord a republicii și-a întemeiat propunerea cu o serie de argumente și probe pertinente. La primul compartiment Ion Tighineanu ca om de știință”, vorbitorul a menționat cele peste 600 lucrări științifice publicate, inclusiv circa 450 în reviste internaționale cu factor de impact, 6 cărți în limba engleză. S-a referit la numărul de citări în Google Scholar egal cu 11600, în SCOPUS – cu 8160. Indicele Hirsh, conform Google Scholar, este 56, SCOPUS – 46. A pregătit 20 doctori și 2 doctori habilitați. Este deținătorul a 54 brevete de invenție. De asemenea, a indicat ca un succes fondarea Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor în cadrul UTM, realizând aici 8 proiecte internaționale. Ultimul rezultat răsunător este crearea unui nou material – Aerogalnit, care reprezintă primul produs artificial cu proprietăți duale hidrofile-hidrofobe, altfel spus, concomitent atrage și respinge apa. Numele acad. Ion Tighineanu a fost recunoscut la nivel internațional, fiind ales membru al Academiei Europene, care include cca 100 de Laureați Nobel și membrii ai multor asociații profesionale; membru al Academiei Europene de Științe și Arte; membru al Consiliului Științific Internațional etc. A fost apreciat și cu importante distincții naționale.

La compartimentul Ion Tighineanu – organizator și manager al științei”, m.c. Boris Boincean a amintit că, fiind președinte al AȘM în anii 2019-2023, iar anterior prim-vicepreședinte și președinte interimar al AȘM într-o perioadă cu frământări enorme marcate de reformele nechibzuite, dl Tighineanu a dat dovadă de caracter și capacități în depășirea echilibrată a tuturor provocărilor. S-a manifestat ca președinte sau co-președinte la multe manifestări științifice în țară și în străinătate: Conferința Internațională în domeniul Nanotehnologiilor, Grenoble, Franța-2013; Barcelona, Spania-2015 și 2017; Conferința Internațională în domeniul Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale –  Chișinău, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021 și 2023. A creat la Academia de Științe a Moldovei platforme de comunicare, în cadrul cărora experți notorii autohtoni și de peste hotare, inclusiv Laureați ai Premiului Nobel, președinți de Academii etc. au prezentat prelegeri publice pe probleme de interes național și internațional. A promovat o apropiere fără precedent de Academia Română. Cu susținerea sa, a fost creată Academia Tinerilor din Moldova, membrii cărora sunt antrenați activ în atragerea tinerilor talentați în cercetarea științifică.

Profesorul Boris Boincean a ținut să prezinte la Adunarea generală a SȘV și Activitatea acad. Ion Tighineanu ca profesor universitar”. Protagonistul își continuă activitatea didactică (prin cumul) la Universitatea Tehnică a Moldovei, începută în 1993, unde în anii 1998-2004 a fost în funcție de prorector pe știință. A elaborat cursuri universitare în domeniul nanotehnologiilor, fizica corpului solid, materialelor pentru micro-optoelectronică și fotonică. A participat cu prelegeri  publice în domeniul nanotehnologiilor, atât în R. Moldova, cât și peste hotarele ei. În calitate de profesor invitat, a activat la Universitățile din SUA (Statul Michigan), Germania și Italia.

Au urmat discuțiile pe marginea candidaturii propuse la concursul pentru alegerea președintelui AȘM. Membrii corespondenți Ieremia Zota, Viorel Prisăcari, academicienii Ion Toderaș, Gheorghe Ghidirim au apreciat și susținut candidatura propusă la concurs pentru al doilea termen a acad. Ion Tighineanu. În cadrul discuțiilor, academicienii Teodor Furdui, Gheorghe Șișcanu, Mihail Popovici, Maria Duca, m.c. Tudor Cozari au abordat și alte probleme ce țin de Adunarea generală a Secției, activitatea Academiei de Științe și viitorul ei: necesitatea includeri și altor candidaturi la acest Concurs, situația gravă în care s-au pomenit institutele academice, fiind transferate sub administrarea unor universități prin absorbție, îndemnizațiile mici ale membrilor AȘM, unele aspecte ce țin de cadrul normativ de alegere a președintelui AȘM, autoritatea Academiei de Științe și cooperarea conducerii cu structurile de stat. La aceste și alte întrebări au dat răspunsuri moderatorii Adunării generale a SȘV, academicienii Boris Găină, Eva Gudumac, șefa Secției juridică și resurse umane a AȘM Angela Belinschi.

 

În cadrul acestor discuții acad. Teodor Furdui a propus încă două candidaturi la concurs pentru alegerea președintelui AȘM, a academicienilor Ion Guceac și Grigore Belostecinic, însă ele n-au acumulat numărul necesar de voturi.

 

Candidatura acad. Ion Tighineanu a fost pusă la vot și acceptată cu o majoritate covârșitoare de voturi.  

 

Tatiana ROTARU

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online