Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM și-a desemnat candidatul la Concursul pentru alegerea președintelui Academiei de Științe a Moldovei

11.10.2023
Unique visitors: 1605

La 10 octombrie 2023, s-a întrunit Adunarea generală a Secției Științe Exacte și Inginerești (SȘEI), la care au fost prezenți 8 membri titulari, 8 membri corespondenți și 13 desemnați, în total 29 de persoane. Alți 10 membri ai Secției au lipsit din motive de sănătate, plecări în delegații. Conform Agendei de lucru, a fost programată o singură chestiune: „Înaintarea candidatului Secției Științe Exacte și Inginerești la Concursul pentru alegerea președintelui Academiei de Științe a Moldovei”. În acest context, dna membru corespondent Svetlana Cojocaru, președinte-interimar al Academiei de Științe a Moldovei și moderatoare a întrunirii, a informat asistența că Adunarea generală se desfășoară în conformitate cu Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei „Cu privire la concursul pentru alegerea Președintelui Academiei de Științe a Moldovei” nr. 196 din 22 septembrie 2023.

Dna Svetlana Cojocaru, de asemenea, a amintit celor prezenți că potrivit art. 69 alin. (1) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat), la concurs pot participa membrii titulari ai Academiei de Științe a Moldovei, care întrunesc cumulativ condițiile stipulate în pct. 39-41 din Statutul Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Academiei de Științe  a Moldovei nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare).

În continuare, a solicitat să ia cuvânt m.c. Veaceslav Ursachi, adjunct al conducătorului  Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM, care l-a propus în calitate de candidat pentru participarea la alegerile președintelui AȘM pentru al doilea mandat pe dl acad. Ion Tighineanu. În acest sens, a adus argumentele de rigoare: „Dl Tighineanu activează în domeniul de cercetare de 45 de ani. Cunoaște foarte bine toate subtilitățile procesului de cercetare. Este printre primii cercetători din R. Moldova care a câștigat bursa Fundației Humboldt, astfel fiind inițiat profund în colaborarea internațională, extinsă ulterior cu centre de cercetare din Italia, Franța, SUA, Spania, Japonia, Suedia, Ungaria și nu, în ultimul rând, cu Romania, țările din fosta Uniune Sovietică. A devenit un savant cunoscut și cu renume în plan internațional în domeniul fizicii și științei materialelor, inclusiv prin cercetări interdisciplinare la intersecția cu chimia, biologia, medicina. Lucrările grupului, condus de acad. Tighineanu, au fost prezentate la numeroase expoziții și târguri de inventică, fiind apreciate cu peste 30 de medalii. A publicat circa 600 de lucrări științifice, inclusiv 6 cărți în limba engleză. Indicele Hirsch  se apropie de 50. Inginerul și savantul fizician se evidențiază și prin pregătirea cadrelor științifice. Astfel, sub îndrumarea sa, 22 de cercetători și-au susținut tezele de doctor și doctor habilitat. A inițiat și a condus numeroase proiecte științifice internaționale. A creat Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, unde a activat în calitate de prorector șase ani. În aparatul administrativ al AȘM, activează din anul 2004, circa 20 de ani. În calitate de vicepreședinte al ASM a contribuit considerabil la asocierea Republicii Moldova la programul european Cadru 7. A îndeplinit funcția de președinte al AȘM într-o perioadă de loc ușoară, marcată de reforme turbulente. A reușit să mențină Academia pe linia de plutire. Au fost formulate și argumentate modificări la Codul cu privire la știință și inovare pentru fortificarea atribuțiilor AȘM și a domeniului de cercetare, în general, precum și propuneri pentru Strategia Națională Moldova Europeană 2030.”

Pe marginea candidaturii propuse la concurs, s-au inclus în discuții academicienii Gheorghe Duca, Tudor Lupașcu, Leonid Culiuc, Ion Bostan,  membrii  corespondenți Ion Geru și Dumitru Țiuleanu, care au apreciat calitățile de cercetător și de manager ale dlui Ion Tighineanu, s-au referit la situația gravă, în care s-au pomenit fostele institute academice, lăsate în prezent în voia sorții. Totodată, savanții au adresat întrebări referitor la  cadrul normativ de alegere a președintelui AȘM, dat fiind faptul că există diverse interpretări ale unor articole, la care a dat răspunsuri pertinente dna Angela Belinschi, șefa Secției juridică și resurse umane a AȘM.

În continuare, a fost pusă la vot candidatura acad. Ion Tighineanu, fiind acceptată cu o majoritate de voturi.

În încheierea Adunării Generale a Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM, a luat cuvântul acad. Ion Tighineanu care a mulțumit membrilor ei pentru încrederea acordată, asigurându-i că, în cazul alegerii sale în calitate de președinte, va depune toate eforturile, energia și competența sa, împreună cu oamenii de știință, să schimbe cu mai multă insistență și fermitate situația în domeniu, apelând la raționalitatea guvernanților, la sprijinul comunității științifice internaționale, inclusiv al Consiliului Științific Internațional, dar și al societății în ansamblu. 

 

Tatiana ROTARU

 

 

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online