ADRESARE către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

10.03.2020
Unique visitors: 1426

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu situația creată în institutele de cercetare din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În urma concursului de proiecte din cadrul Programelor de Stat (2020–2023) și distribuirii finanțării instituționale constatăm, cu regret, că mulți cercetători performanți rămân în afara câmpului muncii.

Menționăm, că Academia de Științe a pledat de la bun început pentru respectarea consecutivității logice în implementarea reformei de finanțare a organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării, anume: evaluarea respectivelor organizații în conformitate cu prevederile art. 28 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat), elaborarea și aplicarea metodologiei finanțării instituționale, și abia după aceasta organizarea concursului de proiecte de cercetare. Din păcate, lucrurile au derulat în ordine exact inversă: în septembrie 2019 a fost anunțat concursul de proiecte de cercetare, în februarie 2020 – aprobată metodologia finanțării instituționale, iar metodologia evaluării organizațiilor din domeniul cercetării și inovării se află încă în proces de elaborare.

În opinia noastră, concursul organizat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a derulat cu carențe, cea mai gravă dintre ele fiind refuzul de examinare a contestărilor, depuse în număr de 108. Conducerea Academiei de Științe, membrii Academiei, s-au adresat în repetate rânduri către ANCD cu propuneri de redresare a situației, optând pentru luarea deciziei în baza evaluării realizate de primii doi recenzenți – experți în domeniile științifice respective, crearea unei comisii-panel pentru examinarea contestărilor, în particular a cazurilor, când decalajul de punctaj era inexplicabil de mare. Cu părere de rău, constatăm că aceste demersuri nu au fost luate în considerare.

Specialiștii de peste hotare (Brazilia, Canada, China, Germania, Rusia, Spania etc.) au adresat MECC și AȘM o serie de scrisori, în care își exprimă înalta apreciere și sprijinul unor școli științifice din Republica Moldova. În opinia reputaților savanți, Republica Moldova, poporul ei trebuie să se mândrească cu aceste școli, cu rezultatele obținute pe parcursul a câtorva decenii de investigații științifice. Stoparea finanțării cercetărilor în domeniile respective va aduce daune ireparabile reputației Republicii Moldova în lumea academică internațională, va afecta dezvoltarea comunității științifice autohtone, deoarece nimeni nu va mai dori să devină om de știință, dacă cariera sa poate fi întreruptă brusc, într-un mod realmente inexplicabil, se menționează în aceste scrisori.

Ne adresăm Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, altor factori de decizie, cu solicitarea de a identifica mijloace suplimentare pentru susținerea cercetătorilor științifici valoroși, actualmente neîncadrați în proiectele de cercetare finanțate în urma concursului de Programe de Stat. În acest context, atragem atenția la pertinența lansării unor noi concursuri de proiecte bilaterale de cercetare în colaborare cu agențiile și fondurile relevante din România, Republica Belarus și alte țări, precum și intensificării acțiunilor în vederea semnării acordului de asociere a Republicii Moldova la programul Orizont Europa. Conștientizând că integrarea în spațiul european de cercetare este vitală pentru cercetătorii noștri, Academia de Științe a Moldovei își exprimă disponibilitatea de a contribui la acest proces, utilizând toată experiența sa în promovarea relațiilor de cooperare internațională.

 

Categorie:

Înregistrări online