CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN CONTEXTUL ZILELOR EUROPENE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL

07.07.2023
Unique visitors: 1090

Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice TABOR (Iași, România), Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (or. Lvov), Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România), Universitatea Liberă din Berlin (Germania), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în parteneriat cu alte instituții din țară și din străinătate, organizează la 26-27 septembrie 2023 Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (ediția a VIII-a).

Manifestarea științifică sub auspiciile comisiei de specialitate a AȘM „Patrimoniul cultural în context european” (coordonator mem. cor. Mariana Șlapac) se va desfășura în contextul Zilelor europene ale patrimoniului cultural și va avea loc în format hibrid, cu secțiuni organizate la Chișinău, Iași și Lviv.

 

Lucrările conferinței se vor desfășura în conformitate cu următoarele secțiuni și paneluri (link 1).

Materialele prezentate în cadrul conferințelor (ediția a VII-a din 9 februarie 2023 și ediția a VIII-a din 26-27 septembrie 2023) redactate conform rigorilor (link 2) vor fi publicate către ziua conferinței în Volumul V, supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” (redactor-șef profesor dr. habil. Nicoleta Vornicu, Iași).

Articolele pentru publicare se vor transmite în adresa Comitetului organizatoric până cel târziu 31 iulie 2023 la adresele de email: [email protected], [email protected] sau în adresa persoanelor responsabile pe secțiuni și paneluri discuționale.

 

Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” este organizată în cadrul Programului de Stat „Cultura promovării imaginii orașelor Republicii Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”, USM (director de proiect dr. hab., prof. univ. Aliona Grati).

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Secretar științific general al AȘM

Categorie:

Înregistrări online