VIZITA AMBASADORULUI ITALIEI E.S. LORENZO TOMASSONI LA ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

13.01.2023
Unique visitors: 951

La 12 ianuarie 2023, președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, a avut o întrevedere cu E.S. Lorenzo Tomassoni, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei în Republica Moldova. La întrevedere au participat mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte, conducător al Secției Științe Exacte și Inginerești, mem. cor. Victor Moraru, vicepreședinte, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general, dr. Tudor Braniște, șeful Secției management academic și relații externe, Lucia Nastasiuc, specialist principal al aceleeași secți.

În cadrul întrevederii, acad. Ion Tighineanu l-a informat pe Ambasadorul Lorenzo Tomassoni despre activitățile din ultimii ani ale AȘM, punctând ca realizări de valoare pentru știința națională organizarea „Săptămânii științei” în perioada 7-12 iunie 2021, care a avut un impact deosebit pe plan național și internațional. De asemenea, un loc aparte revine platformelor științifice de dialog inițiate de către AȘM, lecțiilor publice pe teme de interes major pentru societate, cum ar fi pandemia COVID-19, războiul din Ucraina etc. Președintele AȘM a accentuat importanța Conferinței Științifice Internaționale „Platforma Europeană pentru Pace”, organizată de către AȘM la 24 mai 2022, în contextul Apelului Academiei Române de a crea o platformă continentală de comunicare științifică în vederea revenirii la pace și menținerii ei, precum și a Conferinței Internaționale „Științele Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă și Pace”, care și-a desfășurat lucrările în ziua de 28 septembrie 2022 la AȘM. Academicianul Tighineanu a subliniat importanța colaborărilor cercetătorilor din Republica Moldova cu Centrul Internațional de Fizică Teoretică din Trieste și cu alte entități de cercetare din Italia.

Aflându-ne la început de un nou an calendaristic, conducerea AȘM și E.S. Lorenzo Tomassoni, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei în Republica Moldova, au reiterat necesitatea unei colaborări eficiente pe domeniul cercetării între Republica Moldova și Italia. Astfel, s-a convenit de a reveni la subiect pentru a trasa pe agenda de activitate mai multe acțiuni care pot fi realizate în parteneriat sau cu susținerea Ambasadei Italiei la Chișinău.

E.S. Lorenzo Tomassoni a participat la prelegerea științifică „Pacea și securitatea în contextul geopolitic și geostrategic actual”, susținută de dr. hab. în științe politice, prof. univ. Victor Juc, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, încadrată în Platforma științifică a AȘM „Securitatea economică, migrația și transformările demografice” (coordonatori acad. Grigore Belostecinic și mem. cor. Alexandru Stratan). Totodată, E.S. a avut ocazia să vadă expoziția operelor de artă ale cadrelor didactice și a artiștilor plastici, organizată de Academia de Științe în parteneriat cu Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, prilejuită de Ziua Națională a Culturii, marcând astfel deschiderea la AȘM a Anului Cultural 2023.

Președintele AȘM i-a oferit E.S. Lorenzo Tomassoni revista „AKADEMOS”, alte publicații ale membrilor AȘM, precum și albumul enciclopedic „Academia de Științe a Moldovei. Evoluție, instituționalizare, personalități (1946–1961–2021)”, care a văzut lumina tiparului în 2021, cu prilejul aniversării a 60-a de la fondarea AȘM și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor institute de cercetare de tip academic.

E.S. Lorenzo Tomassoni și-a început mandatul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei la Chișinău în aprilie 2021.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online