Comisia pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei a validat dosarele pretendenților

23.09.2022
Unique visitors: 839

Pe data de 21 septembrie 2022 a avut loc ședința Comisiei pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice obținute în anii 2020–2021, în cadrul căreia au fost validate dosarele depuse la concurs, după cum urmează:

Premiul „Grigore Vieru” în domeniul literatură:

Dr. hab. Aliona GRATI (Universitatea de Stat din Moldova) – Ciclul de lucrări „Opera literară ca dialog și relație”

Premiul „Alexandru Boldur” în domeniul istorie și filozofie:

Dr. hab. Ion GUMENÎI (Institutul de Istorie) – Ciclul de lucrări „Viața spirituală din spațiul carpato-nistrean în sec. al XIX-lea – începutul sec. XX”

Dr. Liliana ROTARU, dr. Ion Valer XENOFONTOV (Biblioteca Științifică „Andrei Lupan”) – Ciclul de lucrări „Valorificarea patrimoniului documentar și memorialistic în cercetarea problemelor actuale ale științei istorice”

Acad. Andrei EȘANU, dr. Valentina EȘANU (Institutul de Istorie) – Ciclul de lucrări „Contribuții la valorificarea moștenirii culturale și politice naționale (sec. XIV–XIX)”

Premiul „Paul Bran” în domeniul știinţe sociale și economice:

Dr. hab. Olga GAGAUZ, Tatiana TABAC (Institutul Național de Cercetări Economice) – Ciclul de lucrări „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare”

Premiul „Constantin Stere” în domeniul drept şi științe politice:

dr. Tudor OSOIANU, dr. Dinu OSTAVCIUC, dr. Constantin RUSNAC (Academia „Ștefan cel Mare” a MAI) – Ciclul de lucrări „Corelația dintre investigația eficientă și respectarea drepturilor fundamentale – analiza legislației naționale și a jurisprudenței”

Dr. hab. Rodica CIOBANU (Universitatea de Stat din Moldova) – Ciclul de lucrări „Instrumente teoretico-metodologice de identificare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului”

Premiul „Maria Bieșu” în domeniul studiul artelor:

Mem. cor. Mariana ȘLAPAC (Institutul Patrimoniului Cultural) – Ciclul de lucrări „Perspective de comprehensiune a patrimoniului cultural construit din Republica Moldova”

Premiul pentru tineri cercetători „Valeriu Canțer” (în domeniul ştiințelor sociale, economice, umanistice și arte):

Dr. Cristina GHERASIM (Institutul de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova) – Ciclul de lucrări „Istoria nobilimii din Basarabia sub regim de dominație țaristă”

Premiul pentru promovarea ştiinţei în mass-media pentru activitatea în anul 2021:

Tatiana ROTARU, Academia de Științe a Moldovei

Diana PIDGHIRNÎI, IP „Teleradio Moldova”

Svetlana SÎRBU, IP „Teleradio Moldova”

 

Comisia pentru decernarea premiilor AȘM

Categorie:

Înregistrări online