Noutate editorială. A apărut Volumul III al „Tratatului bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei” - un nou pas spre dezvoltarea sanocreatologiei – știința despre crearea și menținerea dirijată a sănătății

22.03.2022
Unique visitors: 636

Recent, a fost editat volumului III „Psihosanocreatologia. Condiționarea emoțională a activității vitale. Tulburările psihogene. Metode și modalități de prevenire și corecție” al „Tratatului bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei”. Volumul a fost elaborat (din surse proprii) de grupul de cercetători, constituit din doctorii în știință: Valentina Ciochină, Vlada Furdui, Aliona Glijin, Lorina Vudu și Valeria Vrabie, tutelat de academicianul Teodor Furdui. Lucrarea a apărut la Editura Căpățînă-Print SRL, 2021, 344 p.

 

Modul de existență în condițiile actuale sociale, economice afectează societatea și pe fiecare dintre noi, indiferent de naționalitate, vârstă, gen, specialitate, funcție, spune academicianul Teodor Furdui. De aceea, susține savantul, este strict nevoie de elaborări științifice și practice în scopul menținerii sănătății. În această ordine de idei și circumstanțe, editarea volumului trei „Psihosanocreatologia. Condiționarea emoțională a activității vitale. Tulburările psihogene. Metode și modalități de prevenire și corecție” al „Tratatului bazelor științifice și practice ale sanocreatologiei”, constituie un act civic de sacrificiu în dezvoltarea științei”, consideră acad. Teodor Furdui.

 

„Viața omului contemporan se caracterizează printr-un ritm accelerat, stresogen și agresiv, ce provoacă o gamă largă de dereglări ale sănătății psihice, care, în conformitate cu datele Organizației Mondiale a Sănătății, predomină în ansamblu, în structura morbidității bolilor contemporane”, a menționat acad. Teodor Furdui.

 

Scopul monografiei constă în dezvoltarea de mai departe a noii științe – sanocreatologia, fondată în Republica Moldova, obiectivul prioritar al căreia este crearea și menținerea dirijată a sănătății. Volumul conține opt capitole, în care se descrie esența sănătății mintale, răspândirea tulburărilor psihogene, rolul determinant al emoțiilor în activitatea vitală umană și în dezvoltarea tulburărilor mintale de etiologie psihogenă, impactul pandemiei COVID-19 asupra sănătății mintale.

O mare parte din conținutul lucrării este consacrat autocunoașterii indicilor predictori ai tulburărilor psihogene premature, căilor, metodelor și modalităților de menținere a sănătății mintale, de prevenție și corecție a tulburărilor psihogene, ce sunt adresate fiecăruia dintre noi de a întreprinde la timp și operativ măsuri corespunzătoare.

Menținerea sănătății mintale și prevenția tulburărilor mintale, conform afirmațiilor autorilor monografiei, depinde de puterea de voință, aptitudinile și capacitățile practice de ați dirija activitățile practice.

 

În speranța de a reuși și editarea următorului volum, acad. Teodor Furdui exprimă certitudinea că autorii volumului trei, consacrat dezvoltării psihosanocreatologiei, merită cele mai sincere și profunde felicitări, dar și recunoștință din partea societății.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

           

 

Categorie:

Înregistrări online