,,Emil Loteanu – 85”, evocare la Academia de Științe a Moldovei

24.11.2021
Vizitatori unici: 911

Aniversarea a 85-a de la nașterea marelui cineast și poet Emil Loteanu a constituit un bun prilej pentru evocarea personalității sale complexe.

Simpozionul omagial cu genericul ,,Emil Loteanu: o nouă galaxie cinematografică”, la organizarea căruia a contribuit Institutul Patrimoniului Cultural, a beneficiat de participarea acad. Eugen Doga, scriitorului Vladimir Beșleagă, a actorului Victor Voinicescu-Soțki, oaspetelui din Federația Rusă Valerii Fomin, a cineastului din România Marcel Loteanu, fratele celui omagiat, a lui Virgil Mărgineanu, a lui Victor Ghilaș, Directorul Institutului Patrimoniului Cultural, a lui Orest Dabija, Șef direcție arte și industrii creative de la Ministerul Culturii al Republicii Moldova, a criticului de artă Ana-Maria Plămădeală, regizorului Dumitru Olărescu, a Valentinei Plugaru, regizor de sunete care a fost prezentă pe platourile de filmare.

Mesajele de salut, evocările celor care l-au cunoscut și au conlucrat cu el la realizarea filmelor sale au conturat o personalitate prismatică, ce s-a impus printr-un talent insolit, printr-o inteligență pregnantă, printr-o mare dăruire artei, intransigență și înalt profesionalism.

Activând într-o perioadă ostilă culturii și afirmărilor individuale, a creat filme care i-au adus o recunoaștere internațională în mai multe țări din Europa și America Latină, demonstrând că se poate rezista împotriva tuturor obstacolelor și vicisitudinilor prin cultură.

Maestrul Eugen Doga a vorbit despre faptul că în toate a fost un Poet, scenariile sale prezentându-se ca opere literare propriu-zise. Vladimir Beșleaga, întrebându-l, imaginar, cărei patrii aparține, Emil Loteanu ar fi răspuns că celei române, că s-a realizat în spațiul Imperiului Rus, dar că face parte din universalitate.

La diferite aspecte ale artei lui poetice și cinematografice s-au referit Ana-Maria Plămădeală, care a calificat mesajul său drept ,,iluminist”, și Dumitru Olărescu, care a menționat că-i aparțin și zece filme documentare (despre horă, compozitorul Eugen Doga și alte personalități). Ca poet, a făcut parte din generația stelară șaizecistă, făcând, ca și Grigore Vieru, un legământ cu Eminescu. În creația sa a valorificat toate miturile noastre fundamentale: de la cel dacic la cel mioritic și cel al Luceafărului, despre care vorbea G. Călinescu.

Textele comunicărilor vor apărea într-un volum omagial.

 

Acad. Mihai Cimpoi  

 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: