Elaborări de preparate antibacteriene noi și alte rezultate ale activității mem. cor. Viorel Prisăcari în anul 2020

26.03.2021
Vizitatori unici: 439

În anul 2020 a fost iniţiat proiectul de cercetare în cadrul Programului de Stat (2020 – 2023) „Explorarea infecţiilor nosocomiale în unităţile de terapie intensivă. Elaborarea preparatelor antibacteriene noi” (director de proiect mem. cor. V. Prisacari).

       În cadrul proiectului a fost elaborată, editată şi implementată ancheta informaţională pentru realizarea studiului multicentric, care cuprinde parametrii informaţionali privitor la identităţile nozologice, factorii de risc, agenţii cauzali, sensibilitatea/rezistenţa agenţilor cauzali la preparatele antibacteriene (antibiotice, dezinfectante), efectul terapiei antimicrobiene şi alţi factori predictivi în contractarea şi dezvoltarea infecţiilor nosocomiale, în funcţie de specificul unităţii de terapie intensivă.

       Au fost determinate eşantioanele de studii şi efectuat sondajul epidemiologic al pacienţilor cu infecţii nosocomiale conform formularului preconizat pentru studiul epidemiologic. Ca rezultat, au fost colectate date primare privitor la diagnosticarea activă a infecţiilor nosocomiale, entităţile nosologice, factorii de risc, rezultatele investigaţiilor bacteriologice şi ale consumului de antibiotice la peste 500 de subiecţi.

       Odată cu debutul pandemiei cauzate de noul coronavirus COVID-19, a devenit stringentă necesitatea studierii infecţiilor nosocomiale la pacienţii clinici cu COVID-19, forme grave, supuşi tratamentului în unităţile de terapie intensivă. Sub acest aspect, au fost documentați conform formularului de studiu peste 200 de subiecţi.

       A fost determinată incidenţa reală şi particularităţile clinico-epidemiologice ale infecţiilor nosocomiale cu Acinetobacter şi Staphylococcus meticilin-rezistent. A fost demonstrată atât incidenţa înaltă, cât şi severitatea formelor de infecţii nosocomiale, cauzate de aceşti agenţi cauzali, practic noi, dar şi gradul înalt de rezistenţă la antibioticele utilizate, fenomen ce complică mult tratamentul acestor pacienţi.

        În cadrul proiectului, la compartimentul „Elaborarea preparatelor antibacteriene noi” a fost elaborat programul de obţinere a substanţelor medicamentoase antibacteriene pe bază de polimeri, obţinute 14 substanţe şi materiale polimerice, cercetate proprietăţile antibacteriene. Ca rezultat, au fost depistate două substanţe („Ch-IZF”, „Ch-Fur”) cu proprietăţi antibacteriene pronunţate la un spectru larg de microorganisme gram-pozitive şi gram-negative, inclusiv faţă de microorganismele de gen Acinetobacter şi Staphylococcus meticilin-rezistent; a fost studiată toxicitatea acută (LD-50), care a demonstrat că substanţele sunt inofensive şi pot fi folosite ca bază pentru elaborarea remediilor antibacteriene noi, indigene. Ca urmare, a fost depusă cererea pentru brevet de invenţie.

       Pe parcursul anului 2020 au fost publicate două articole de popularizare a ştiinţei: „Leagănul şcolilor ştiinţifice medicale naţionale” (cu prilejul aniversării a 75-a de la fondarea Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în „Buletunul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale”, 2020, nr. 2, p. 11-16; „Eli Naum Şleahov – 100 de ani de la naştere”, în revista AKADEMOS, 2020, nr. 3, p. 102-103; a fost depus un articol ştiinţific în revista „Химическая физика” (IF – 1,197); au fost publicate două articole ştiinţifice în revista electronică „Medi Ali”; a participat cu raport la două conferinţe ştiinţifice; a fost organizat un seminar ştiinţifico-practic „Problema răspândirii şi antibioticorezistenţei infecţiilor nosocomiale cu Acinetobacter şi Staphylococcus meticilin-rezistent”.

       În plan didactic, au fost elaborate 5 cursuri pentru predare online, editat manualul „Epidemiologie generală. Bazele medicinei prin dovezi”, ediţia a II-a, revăzută şi completată, Chişinău, 2020, 418 p.

       În legătură cu pandemia cauzată de noul coronavirus COVID-19, a participat la 3 workshop-uri şi 14 emisiuni radio/tv cu privire la particularităţile pandemiei şi măsurile de prevenire şi combatere.

       În anul 2020, în cadrul concursului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemiţanu” mem. cor. Viorel Prisacari a devenit Laureat al Concursului „Realizări în publicarea manualelor” pentru lucrarea „Epidemiologie generală. Bazele medicinei prin dovezi” (fig.1) și i s-a conferit titlul de „Membru Onorific” de către Societatea Română de Epidemiologie (fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

 

Raportul de activitate a membrului corespondent Viorel Prisăcari poate fi accesat la https://asm.md/sites/default/files/2020-01/Prisacari-convertit.pdf

Secția Științe ale Vieții

Sursa:
Categorie: