ECOURILE ZILEI INTERNAȚIONALE A ȘTIINȚEI PENTRU PACE ȘI DEZVOLTARE

16.11.2022
Vizitatori unici: 909

După cum se știe, la 10 noiembrie curent, a fost marcată în lume și în țara noastră Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul a fost sărbătorit în cadrul ședinței solemne a Adunării Generale a AȘM și a adunării festive convocată de Ministerul Educației, anticipate de organizarea Concursului cu privire la Premiile Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate științifice de valoare, obținute în diverse domenii, a Premiului „Valeriu Canțer” pentru tineri cercetători, precum și a Premiului pentru promovarea științei în mass-media. Cu titlul de noutate a constituit și deschiderea în această zi deosebită la Academia de Științe a Expoziției naționale „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”, care a adunat mai multe institute de cercetare, universități, agenții și muzee cu realizări științifice de performanță sub semnul noutății și originalității. Evenimentul a fost reflectat pe site-ul Academiei: https://asm.md/la-asm-avut-loc-expozitia-nationala-stiinta-pentru-pace-si-dezvoltare-creativitate-experienta și de canalul TV: https://www.privesc.eu/arhiva/101091/Expozitia--Stiinta-pentru-pace-si-dezvoltare--creativitate--experienta--perspective-

Cu acest frumos prilej comunitatea științifică din Republica Moldova a fost felicitată cu urări de bine și de succes de dr. Luc Allemand din Paris, Franța, Secretar General al Agendei Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă:  https://www.youtube.com/watch?v=UyRVVfJLaK4

La eveniment au participat și alți oficiali: E.S. dl Uldis Mikuts, Ambasador al Letoniei în Republica Moldova; E.S. dl Andrian Roșa, Ambasadorul Republicii Moldova în Letonia (on-line); președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare dr. Andrei Chiciuc; președintele Consiliului directorilor de institute dr. hab., profesor Victor Juc; directorul general interimar al ANCD dl. Vadim Iațchevici; directorul general al AGEPI dr. Eugeniu Rusu; președintele Consiliului de Etică al AȘM, acad. Eva Gudumac; președintele Consiliului Consultativ al Academicienilor, acad. Mihai Cimpoi, precum și  directori de institute, rectori ai universităților, cercetători științifici.

În cadrul ședinței solemne de la Academie s-a desfășurat Gala Laureaților Concursului pentru Premiile Academiei de Științe a Moldovei, au avut loc și alte momente interesante, conform agendei evenimentului, reflectate pe larg de mass-media: TV Moldova 1 Mesager https://www.youtube.com/watch?v=0-3M5ttyt0c;

https://trm.md/ro/social/doua-jurnaliste-de-la-teleradio-moldova-laureate-ale-premiului-asm-editia-2022

https://www.privesc.eu/arhiva/101051/Sedinta-solemna-a-Adunarii-Generale-a-ASM-consacrata-Zilei-Internationale-a-Stiintei-pentru-Pace-si-Dezvoltare

Este îmbucurător faptul că timp de o săptămână s-a vorbit în mass-media și pe rețelele de socializare despre știință. Cu părere de rău, acest subiect este uitat pe parcursul anului, spațiul public fiind dominat de politică, de intrigi și nu de  soluționarea gravelor probleme din societate și economie, inclusiv din cercetare, care, în ansamblu, ar înlesni parcursul european.

Dar jurnaliștii s-au orientat mai repede. La scurt timp după Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, moderatoarea emisiunii "Spațiul Public" de la Radio Moldova Tatiana Fișer a invitat în studio pe dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al AȘM și pe două laureate ale Premiului Academiei de Științe a Moldovei pentru lucrări științifice de valoare: Aliona Grati, doctor habilitat, profesor universitar (USM) și Cristina Gherasim, doctor, conferențiar universitar (Institutul de Istorie, USM), dr. Tudor Braniște, șeful Secției management academic și relații externe al AȘM (on-line). Tema discuțiilor a fost de mare actualitate  – integrarea științei în spațiul european de cercetare. Emisiunea poate fi accesată la adresa:

https://trm.md/ro/spatiul-public/spatiul-public-15-11-2022-integrarea-stiintei-in-spatiul-european-de-cercetare .

 Să fie de bun augur această primă emisiune tematică de după sărbătoare, rămânând în speranța că vor urma dezbateri și pe alte platforme, în mass-media pentru a aduce lumină în soluționarea problemelor existente din societate, promovarea realizărilor științifice ale savanților și a-i pune în valoare acum, când este nevoie de suportul lor în construirea și modernizarea țării.

 

Tatiana ROTARU

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online