Contribuție la elaborarea metamaterialelor și dispozitivelor bazate pe noi efecte topologice și geometrice

05.01.2021
Vizitatori unici: 96

La finele anului 2020 a văzut lumina tiparului la editura De Gruyter, Berlin-Boston, o nouă monografie a membrului de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, actualmente cercetător la „Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung ” (IFW), Dresden, prof. V. M. Fomin, intitulată “Self-rolled micro- and nanoarchitectures: Topological and geometrical effects” (Micro- și Nanostructuri auto-rulate: efecte topologice și geometrice). Cartea generalizează rezultatele cercetărilor autorului în decursul ultimului deceniu în domeniul fascinant al micro- și nano-arhitecturilor obținute prin metoda de auto-rulare. Este prezentată o analiză în profunzime a modelelor teoretice și numerice avansate pentru efectele topologice și geometrice cheie, care stau la baza ingineriei transportului electronic și proprietăților supraconductoare și optice ale micro- și nanoarhitecturilor auto-asamblate. Topologia este o ramură a matematicii care se ocupă cu proprietățile obiectelor conservate în condițiile deformațiilor continue, iar geometria este asociată cu forma, dimensiunile și pozițiile relative ale obiectelor în spațiu. Realizarea relativ recentă de către fizicieni a faptului că topologia poate fi o bază fundamentală pentru înțelegerea efectelor fizice cardinal noi și pentru elaborarea  de materiale și dispozitive cu principii noi de funcționare a condus la o dezvoltare vertiginoasă a procedeelor înalt tehnologizate  de fabricare a nanostructurilor prin generarea unor varietăți geometrice și topologice excepționale la scară nanometrică. Aceste geometrii nanometrice sunt responsabile de noi proprietăți electronice, optice, magnetice și de transport, precum și de posibilități noi de aplicare a nano-dispozitivelor. Analiza varietăților topologic neobișnuite la scară nanometrică are o importanță imensă pentru fizica semiconductorilor, supraconductorilor și grafenului, precum și pentru electronică, magnetism, optică, optoelectronică, sisteme bioanalitice multifuncționale opto-electro-fluidice, materiale termoelectrice și calculatoare cuantice. Noua lucrare a dlui prof. V. M. Fomin este consacrată cercetărilor fundamentale în nanoștiințe și nanotehnologii, dezvoltării strategiilor pentru aplicații industriale ale micro- și nanoarhitecturilor auto-rulate, precum și pentru educația avansată a specialiștilor interdisciplinari, doctoranzi și studenți.

Secția Științe Exacte și Inginerești

Sursa:
Categorie: