Cercetători din Republica Moldova au fost distinși cu Premiile Academiei Române pentru anul 2019

12.12.2021
Vizitatori unici: 874

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei aduce sincere felicitări Laureaților Premiilor Academiei Române, acordate pentru contribuții deosebite la dezvoltarea culturii şi ştiinţei.

În anul curent, unii cercetători din Republica Moldova au fost înalt apreciați pentru rezultatele obținute în anul 2019 prin conferirea următoarelor premii:

în domeniul ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE, Premiul „Ion Ionescu de la Brad” – agricultură, economie, botanică – a fost decernat dnei acad. Maria DUCA (Universitatea de Stat din Moldova, Secția Științe ale Vieții a Academiei de Științe a Moldovei) pentru lucrarea Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova,

în domeniul FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ, Premiul „Timotei Cipariu” a fost conferit dlui dr. hab. Ion BĂRBUȚĂ și dnei dr. hab. Elena CONSTANTINOVICI (Institutul de Filologie Română „B. Petriceicu-Hasdeu din Chișinău) pentru lucrarea Gramatica limbii române,

în domeniul ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE, Premiul „Nicolae Iorga” a fost acordat dlui dr. hab. Valentin BURLACU (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”) pentru lucrarea Unirea Basarabiei cu România și recunoașterea ei internațională. Dr. Dorin LOZOVANU (Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală) a fost distins cu Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru lucrarea Populația Românească din Peninsula Balcanică.

Ceremonia de decernare a avut loc la 8 decembrie 2021, în şedinţă solemnă a Adunării Generale a Academiei Române, desfășurată în format mixt.

Academia Română decernează anual pentru rezultate științifice valoroase 81 de premii, fiecare purtând numele unei personalități din domeniul culturii sau științei. Premiile se acordă în cadrul următoarelor secții: Secţia de filologie si literatură, Secţia de ştiinţe istorice şi arheologie, Secţia de ştiinţe matematice, Secţia de ştiinţe fizice, Secţia de ştiinţe chimice, Secţia de științe biologice, Secţia de ştiinţe geonomice, Secţia de ştiinţe tehnice, Secţia de ştiinţe agricole si silvice, Secţia de ştiinţe medicale, Secţia de ştiinţe economice, juridice si sociologie, Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie, Secţia de arte, arhitectură şi audiovizual, Secţia de ştiinţa şi tehnologia informaţiei.

Dorim tuturor Laureaților Premiilor Academiei Române multă sănătate, realizări frumoase în continuare, optimism și entuziasm pentru noi cercetări științifice valoroase.

Sursa: https://acad.ro/premiileAR/liste/2019.pdf 

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: