CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ SUNT PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ACTUALE ȘI GENERATOARE DE PROGRES ECONOMIC ȘI SOCIAL

13.10.2022
Vizitatori unici: 870

„Știința este foarte vulnerabilă și doar toți împreună vom face față provocărilor. Sperăm că Republica Moldova

în continuare va avea un potențial științific important cu dezvoltare fructuoasă în viitor”

dr. hab. Olga Gagauz

 

Un eveniment important din activitatea științifică din Republica Moldova – conferința științifico-practică internațională „Creșterea economică în condițiile globalizării” – și-a ținut lucrările la Chișinău, la 12-13 octombrie 2022, la care au participat peste 150 de cercetători din Republica Moldova și de peste hotare (România, Italia, Ucraina, Polonia, Estonia, Bulgaria, Turcia ș.a.).

Conferința a fost organizată de către Institutul Național de Cercetări Economice, ajungând la cea de-a XVI-a ediție, în cadrul secțiunilor discuționale fiind abordate mai multe aspecte de ordin social, economic și demografic. Obiectivul principal a fost reunirea comunității academice, a cercetătorilor economiști practicieni, factorii de decizie pentru a pune în discuții cele mai stringente provocări ale societății precum și a disemina rezultatele cercetărilor obținute în mai multe domenii ale științei economice, sociale și demografiei. Un adevărat schimb de idei, opinii și experiență în domeniul economic, social și demografic, după cum a menționat la deschiderea evenimentului doamna dr. hab. Olga Gagauz, director adjunct pe știință cu atribuții de director al INCE, subliniind că cercetarea și educația sunt locomotive ale dezvoltării socio-economice sustenabile a societății. De menționat că INCE, în calitate de partener al Guvernului de-a lungul anilor, a oferit studii complexe asupra diferitor aspecte ale dinamicii economice, sociale și demografice, astfel că intensificarea cercetărilor în domeniul socio-economic și demografic devine tot mai imperativă.

Mem. cor. Alexandru Stratan, rector al Academiei de Studii Economice și fost director al INCE, cu emoție dar și mândrie, a mulțumit colegilor pentru acest eveniment organizat, care împreună au construit această platformă pe parcursul mai multor toamne devenită o punte de discuție importantă pentru ceea ce înseamnă cercetare, educație și inovare, rezultate și implementarea rezultatelor, colaborare științifică și schimb de bune practici în țară și peste hotare, crearea unui suport științific în domeniul economic pentru dezvoltarea țării.

De asemenea, INCE a identificat pentru raportul asupra stării științei elaborat de AȘM pentru anul 2021 două probleme stringente din domeniul economic și socio-demografic care necesită conjugarea eforturilor în vederea depășirii crizei pe mai multe segmene de activitate. Iar pentru a avea posibilitate să-și expună rezultatele cercetărilor de ultimă oră, AȘM a invitat INCE și ASEM să participe la expoziția națională „Știința pentru pace” care va fi organizată la 10 noiembrie 2022.

Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România, profesorul George Teseleanu, a precizat că an de an cercetătorii sunt îndemnați să-și dirijeze eforturile către o cercetare științifică capabilă de o mai bună înțelegere a lucrurilor, explicare și tratare cu rigorozitate a fenomenelor, care în final să genereze o schimbare spre bine a lumii. Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică sunt principalele activități actuale și generatoare de progres economic și social, a punctat profesorul G. Teseleanu.

Dr. hab., prof. univ. Victor Juc, în numele consiliului directorilor institutelor de cercetare și a Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, al cărui director este, a menționat importanța științifică a acestui for cu valențe aplicative, accentuând că politicile de stat trebuie să fie argumentate științific pentru a putea depăși starea de tranziție, cu atât mai mult că Republica Moldova a obținut statutul de țară-candidat de a adera la UE. Un alt mesaj important se referă la păstrarea institutelor de cercetare și susținerea oamenilor de știință.

La ședința plenară a conferinței au prezentat rapoarte detaliate dr. hab. Olga Gagauz și dr. Valeriu Prohnițchi de la INCE („Conturile naționale de transfer pentru Moldova: estimările profilului de vârstă ale consumului și ale venitului de muncă”); dr., profesor Valentina Vasile, director al Institutului Național de economie al academiei Române („Construirea rezilienței economice versus perturbarea pieței muncii”) și dr. hab. în economie Viktoria Blyzniuk de la Institutul pentru Economie și Prognozare al Academiei Naționale de Științe din Ucraina („Social quality as a theoretical framework for socio-economic development in the post-war space of Ukraine”). Lucrările conferinței au continuat pe mai multe secțiuni, în cadrul cărora raportorii au abordat cele mai diverse probleme din domeniul economic, social și demografic.

Mai multe detalii despre conferință sunt disponibile la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=KsdZLngH6FA.

Programul Conferinței Internaționale Științifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XVI-a este disponibil la https://ince.md/uploads/files/1665517808_programul-conferinta-2022-last.pdf.

Culegerea de rezumate a Conferinței Internaționale Științifico-Practice este accesibilă la link-ul https://ince.md/uploads/files/1665517801_culegere-abstracte-conf-2022-last.pdf.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online