Agenda Conferinței dedicate Misiunii „Soluri Sustenabile” a Uniunii Europene

06.03.2023
Vizitatori unici: 973

MISIUNEA „SOLURI SUSTENABILE” A UNIUNII EUROPENE: Aspecte cheie pentru construcția a 100 de Laboratoare Vii și informații referitor la sursele de finanțare

Pentru înregistrare vă rugăm să accesați următorul link:

https://nati00ns.eu/events/misiunea-soluri-sustenabile-uniunii-europene-republica-moldova

13 MARTIE 2023

Sala Azurie, Academia de Științe a Moldovei, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 1, Chișinău, Republica Moldova

13:30 - 14:00

Check in

Înregistrarea participanților

14:00 – 14:45

 

 

 

 

Bun venit la misiunea 100 LIVING LABS sau LIGHTHOUSES pentru sănătatea solului din cadrul proiectului NATI00NS

Deschiderea evenimentului

Ion TIGHINEANU, președinte al Academiei de Științe a Moldovei

Vladimir BOLEA, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare

Grigore STRATULAT, Secretar de Stat al Ministerului Mediului

Rattan LAL, Ohio State University, USA, member of the Board for International Food and Agricultural Development - Importance of sustainable soils for the future of humanity

Sorin Dan CLINCI, director, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu Ernest Lupan” -Prezentarea proiectului NATIOONS

Boris BOINCEAN, director, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecția”- Managementul durabil si rezilient in agricultura pentru asigurarea sanatatii solului

Leonid POPOV, director, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”- Sanatatea solului -baza tranzitiei la un sistem de agricultura durabila

Introducere privind modul de organizare a activităților– informații practice pentru sesiunile de subgrup prezentare de echipa NATI00NS

Elena Simina LAKATOS, presedinte, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan” - Informații despre misiunea solului și posibilitatea de a aplica pentru 12 milioane de euro pentru formarea unui LIVING LAB (LL) sau LIGHTHOUSE (LH)

14:45- 15:40

Experții prezintă caracteristicile LL&LH oferă o privire de ansamblu asupra activităților subgrupurilor, aspecte legate de sănătatea solului și bune practici?

15:40-16:00

Pauză de cafea și organizarea pe subgrupuri

 

16:00 -16:30

 

 

 

 

 

16:30- 16:40

 

 

 

16:40 - 17:00

 

Sesiune de implicare pe Subgrupuri: agricultură; silvicultură; urban și industrial

 

Format world café în care participanții vor fi împărțiți în 4 subgrupuri în funcție de expertiză și interesul acordat sectoarelor agricultură; silvicultură; urban și industrial

 

Feedback oferit de cele 4 Subgrupuri

Subgrupurile prezintă concluziile rezultate în urma sesiuniilor lor de discuții cu privire la misiunea soluri sănătoase pentru 100 LL&LH (utilizând flipchart-ul)

 

Concluzii și sesiune de reflecție finală

Echipa NATI00NS reflectă asupra activităților și rezultatelor

Următorii pași pentru rețeaua NATI00NS:

- Recomandări pentru viitoarele consorții

- Noi idei pentru activitățiile proiectului și pentru implicarea în misiunea 100 LL&LH pentru sol

17:00 - 17:20

Refreshment, închiderea evenimentului

Vă invităm să fim împreună, parte din schimbare!

Link la versiunea PDF a agendei.

Transmisiunea live stream va fi asigurată de către Privesc.eu și va fi disponibilă la link-ul

 

Cu cele mai bune gânduri,

Acad. Ion TIGHINEANU

Președinte AȘM, membru al Consiliului Științific Internațional

 

Dr.ing., ec. Simina LAKATOS

Președinte IRCEM

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online