Academia de Științe a Moldovei a fost distinsă cu Trofeul Aniversar

22.12.2021
Vizitatori unici: 721

În data de 20 decembrie curent, dr. hab., profesor universitar Aurelian Dănilă, adjunct al Conducătorului Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, a participat la manifestarea de consemnare a celei de-a zecea aniversări a Centrului de Cercetări Științifice al Găgăuziei „Maria Marunevici”.

Prezent la evenimentul științific cu participare internațională, profesorul A. Dănilă a menționat necesitatea cercetărilor pe diferite domenii, mai ales socio-umane și economice, desfășurate de colaboratorii Centrului, Prezidiul AȘM apreciind rezultatele obținute timp de un deceniu prin conferirea Diplomei aniversare de gratitudine.

La rândul ei, dna Irina Constantinova, directorul Centrului de Cercetări Științifice, a subliniat importanța relațiilor de colaborare stabilite între Centru și Academia de Științe, care s-a învrednicit de Trofeul Aniversar pentru contribuție la fortificarea și dezvoltarea relațiilor științifice și culturale la nivel național.

Amintim că Academia de Științe a Moldovei a semnat la 20 decembrie 2019 un acord de colaborare științifică cu Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei „Maria Marunevici”. Conform acordului semnat au fost planificate și organizate mai multe evenimente științifice ce reflectă un început de parteneriat fructuos între cele două instituții.

Cercetările în domeniul arheologiei, istoriei, etnologiei, culturii materiale și spirituale a găgăuzilor, realizate de colaboratorii Centrului în parteneriat cu alte instituții din Republica Moldova și din străinătate, constituie direcții prioritare în activitatea acestei organizații în cei zece ani de la întemeiere. Unele rezultate ale cercetărilor deja au fost materializate în publicații, care se regăsesc și în Sala de lectură a AȘM.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online