Academia de Științe a Moldovei adresează domnului academician Bogdan C. SIMIONESCU, Membru de Onoare al AȘM, cele mai sincere felicitări cu prilejul aniversării a 75-a din ziua nașterii

16.03.2023
Vizitatori unici: 978

Apreciem înalt contribuția academicianului Bogdan Simionescu adusă cercetărilor în domeniul chimiei macromoleculare. Sub conducerea dumnealui Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași a devenit una din cele mai avansate instituții de cercetare din România, fiind calificat drept institut de excelență, nu în ultimul rând și grație multiplelor colaborări fructuoase în cadrul proiectelor europene. Activitatea de cercetare și management al cercetării (inclusiv în postul de vicepreședinte al Academiei Române) rămâne inseparabilă de cea didactică, domnul academician implicându-se și aici plenar nu doar în ținerea cursurilor, dar și în activitatea școlilor doctorale, cea a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, a Platformei de formare și cercetare interdisciplinară Materiale polimerice înalt performante pentru medicină, farmacie, microelectronică, stocare de energie/informații, protecția mediului”.

Îi suntem profund recunoscători pentru sprijinul permanent acordat Academiei de Științe a Moldovei, pentru susținerea și intervențiile curajoase în momentele cruciale pentru cercetarea noastră.

Cu prilejul frumoasei aniversări, exprimăm sentimente de recunoștință și gratitudine pentru aportul considerabil adus cercetării la nivel mondial, pentru colaborările științifice cu cercetătorii din Republica Moldova, dorindu-i omagiatului sănătate, prosperitate, forță de muncă și perseverență pentru noi realizări, multe bucurii și împliniri.

La Mulți Ani, stimate Domnule Academician Bogdan Simionescu!

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Secția Științe Exacte și Inginerești

 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online