105 ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA. „Unde-s doi puterea crește... Lecția de istorie și demnitate a anului 1918”

26.03.2023
Vizitatori unici: 1473

Pentru a cinsti aniversarea a 105-a de la Unirea Basarabiei cu România şi memoria artizanilor acesteia, la 27 martie 2023, începând cu ora 09.00, va avea loc conferința științifică105 ani de la Unirea Basarabiei cu România. „Unde-s doi puterea crește... Lecția de istorie și demnitate a anului 1918”.

Conferința se va desfășura cu prezență fizică în Sala Unirii, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Chișinău, str. A. Mateevici 111).

Evenimentul va fi transmis online de către Institutul de Dezvoltare a Societății informaționale la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=MMgc9UE4avU&ab_channel=IDSITV.

Programul conferinței:

Moderatori: dr. hab. Liliana Condraticova şi dr. Marius-Adrian Nicoară

09.15: Deschiderea conferinței științifice

Alocuțiunile oficialităților și mesajele de salut din partea organizatorilor

10.25: Lansarea albumului omagial „105 ani de la Unirea Basarabiei cu România”, autor dr. Marius-Adrian Nicoară (prezintă dr. hab. Liliana Condraticova, Ştefan Davidescu, editor).

Comunicări în plen

Dr. Jipa ROTARUApogeul dar și sfârșitul activităţii politice a Lordului vlah – Alexandru Marghiloman

Dr. hab., prof. univ. Anatol PETRENCU „Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, președintele Republicii Democratice Moldovenești, unificatorul Basarabiei cu România”

 

11.00: Fotografie de grup. Prezentarea Expoziţiei de monede „Moldova suverană”

11.10 – 13.30: Activitate pe secțiuni

Secțiunea 1. Ctitori ai unității și demnității naționale românești

SALA UNIRII – AMTAP

Moderatori: dr. Jipa Rotaru şi dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu

Ion NEGREI (Institutul de Istorie al USM), „Contribuția lui Constantin Stere la actul Unirii Basarabiei cu România”

Dr. Alin SPÂNU (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), „Nicolae Ghika-Comănești mosier, explorator, deputat, bancher, si Ministrul Lucrărilor Publice

Dr. Viorel GHEORGHE (Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău), `Ministrul Agriculturii și Domeniilor Constantin Garoflid şi viziunea lui asupra agriculturii româneşti (mai-iulie 1918)”

Dr. Daniel NICOLAE (Ministerul de Interne), „Aspecte privind societatea basarabeană în corespondenţa Preşedintelui Consiliului de Miniştrii Alexandru Marghiloman”

Dr. Luminiţa GIURGIU (Comisia Română de Istorie Militară), „Generalul Constantin Hârjeu – colaborator apropiat al lui Alexandru Marghiloman”

Dr. Gheorghe NEGRU (Institutul de Istorie al USM), „Daniei Ciugureanu, artizan al Unirii Basarabiei cu România”

Prof. univ. dr. Stoica LASCU (Universitatea Ovidius, Constanța, România), „Leon T. Boga despre „Unirea fără condiții a Basarabiei” – context istoric și personalități făuritoare”

Dr. hab., prof. univ. Sergiu MUSTEAȚĂ (Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova), „Din istoria clădirii Palatul Sfatului Țării”

Anatol POVESTCA (Muzeul „A. Șciusev”, Chișinău), „Deputați ai Sfatului Țării, care au votat Unirea Basarabiei cu România, represați de regimul totalitar comunist”

Dr. Marius-Adrian NICOARĂ (Centrul de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare), „Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ministrul de Externe Constantin C. Arion”

Secțiunea 2. Ctitori ai unității și demnității naționale românești

SALA DE LECTURĂ- AMTAP

Moderatori: dr. Silvia Grossu, dr. Mircea Tănase

 

Dr. Mircea TĂNASE (Comisia Română de Istorie Militară), „Simion Mehedinți, Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice”

Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA (Academia de Științe a Moldovei; Universitatea de Stat dn Moldova), „ Actul Unirii si impactul asupra patrimoniului cultural”

Conf. univ., dr. Silvia GROSSU (Universitatea de Stat din Moldova), „Binecuvântarea Sfatului Țării de către Arhimandritul Gurie Grosu”

Pr., dr., lect. univ. Viorel COJOCARU (Mitropolia Basarabiei), „Portret de deputat al Sfatului Țării: părintele Alexandru Baltaga – delegatul clerului basarabean”

Pr. Drd. Constantin NEAGU (Biserica Ortodoxă Română), „Procesul de rusificare masivă a populaţiei dintre Prut şi Nistru. O privire de ansamblu prin prisma rapoartelor de activitate întocmite de preoţii din armată, participanţi la Campania desfăşurată în Basarabia (1918–1919)”

Prof. univ. dr. hab. Aliona GRATI (Universitatea de Stat din Moldova), „Chisinăul de la 1919 în notele de călătorie ale lui Emmanuel de Martonne”

Pr., drd. Gheorghe NEAGU (Biserica Ortodoxă Română), „Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – Miron Cristea”

Dr. Marian ZIDARU (Societatea de Științe Istorice, Constanța, România), „Misiunea de pledare a cauzei românești a Reginei Maria. Paris, 1919”

Avocat Iulian RUSANOVSCHI (AO MONUMENTUM), „Drumul sinuos al unei inițiative: edificarea statuii Reginei Maria la Chișinău”

Prof. Constantin COMAN (Inspectoratul Şcolar Buzău), „Secretar Ministrul Agriculturii și Domeniilor – Dimitrie Seceleanu”

Secțiunea 3. Expresia Marii Uniri: Facultatea de Științe Agricole din Chișinău

90 de ani de la fondarea instituției

SALA DE ȘEDINȚĂ A SENATULUI AMTAP

Moderatori: prof. univ., dr. hab. Sergiu Musteață, Alexandru Corduneanu

Dr. conf. univ. Ion Valer XENOFONTOV (Universitatea de Stat din Moldova), „Învățământul superior în Basarabia interbelică: context, instituționalizare, dinamică”

Dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ (Institutul de Istorie al USM), „La începuturile învățământului agrar superior de la est de Prut”

Prof. univ. dr. Ovidiu BURUIANĂ (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași), „Ridicarea Basarabiei rurale prin școala. Interese politice și rațiuni academice în mutarea Secției de Științe Agricole a Universității din Iași la Chișinău (1933)”

Mihai URSU (Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală), „Reorientarea activității științifice a Muzeului de Istorie Naturala odată cu trecea sub tutela Facultății de Științe Agricole”

Dr. Cătălin BOTOȘINEANU (Arhivele Naționale ale României, Iași), „Fermele agricole din cadrul Facultății de Științe Agricole din Chișinău”

Conf. univ. dr. Mihail RURAC (Universitatea Tehnică din Moldova), „Aspirațiile înaintașilor noștri despre viitorul învățământului agronomic la Chișinău”

Ina CHIRILĂ (Arhivele Naționale ale României, Iași), „Considerații despre muzeistica interbelică din Iași și Chișinău: concepții, reprezentanți, polemici”

Dr. Dan PRISACARU (Muzeul Militar Iaşi), „Vasile Stroescu un Mecena al românilor

13.30-14.00: Spectacol Muzical susținut de Fanfara Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, conducător artistic și dirijor maestru în artă Oleg Cazacu

14.40: Inaugurarea busturilor lui Alexandru Marghiloman și Ion Inculeț.

Loc de desfășurare: Ialoveni, str. Grigore Vieru 4, Parcul Sfatul Ţării

Program organizat de Consiliul Raional Ialoveni.

Conferința științifică „105 ani de la Unirea Basarabiei cu România. „Unde-s doi puterea crește... Lecția de istorie si demnitate a anului 1918” este organizată de Primăria Municipiului Buzău; Consiliul Raional Ialoveni; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”; Universitatea de Stat din Moldova, Programul de Stat „Cultura promovării imaginii orașelor Republicii Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii” (USM); Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice Republica Moldova; Academia Oamenilor de Ştiinţă din România; Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare; Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei; Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, România; Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural; Muzeul Serviciului Vamal Republica Moldova; „DIALOGICA”, Revistă de studii culturale şi literatură; Centrul Cultural şi Educaţional „Alexandru Marghiloman”.

La conferință sunt invitați membrii AȘM, cadre didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi, toți cei interesați de istoria neamului.

La eveniment sunt invitați reprezentanți mass-media.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online