„Zilele Gheorghe Paladi. La a 95-a aniversare”: Conferință științifico-practică

20.05.2024
Vizitatori unici: 556

La 17-18 mai curent, și-a ținut lucrările Conferința științifico-practică cu genericul „Zilele Gheorghe Paladi. La a 95-a aniversare”. Manifestarea a fost organizată de Departamentul Obstetrică și Ginecologie al Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” – găzda evenimentului. La această Conferință, consacrată unei personalități ilustre a societății medicale din republică, au participat în calitate de invitați speciali acad. Eva Gudumac, vicepreședinte al Academiei de Științe din Moldova, Angela Cutasevici, viceprimar al Municipiului Chișinău, Vladimir Bolocan, șef adjunct al Direcției Asistență Medicală și Socială a Primăriei Chișinău, precum și membri ai familiei savantului, specialiști din domeniul obstetricii și ginecologiei din țară și de peste hotare, medici în devenire.

În deschiderea Conferinței științifico-practice, prof. univ. Olga Cernețchi, prim-prorector al USMF „Nicolae Testemiţanu”, președinta Comitetului organizatoric, a scos în evidență calitățile distincte ale ilustrului pedagog și savant care a dedicat științei și domeniului de ocrotire al sănătății circa 70 de ani de muncă neîntreruptă. Pentru început, a specificat că acad. Gheorghe Paladi face parte din prima promoție de absolvenți a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (1951), numită promoția de aur, pentru că din ea s-a ridicat o pleiadă de personalități științifice și profesorale care au dezvoltat medicina și au pregătit cadre profesionale în diverse domenii. Amintim de regretații academicieni Vasile Anestiadi, Diomid Gherman, Constantin Țâbârnă, Nicolae Testemițanu (post-mortem), profesori Pavel Bâtcă, Eugen Maloman etc. Până nu demult mai erau în viață profesorii Natalia Cherdivarenco și Alexandru Nacu. Astăzi reprezintă promoția de aur doar acad. Gheorghe Paladi. Considerăm că protagonistul este un favorit al sorții și acest lucru l-a recunoscut Domnia sa de-a lungul vieții, dar și în prezent, la împlinirea a 95 de primăveri (9 mai 2024).

În cuvântul său de salut către participanții de la Conferință, acad. Eva Gudumac, vicepreședinte al AȘM, i-a adus calde felicitări omagiatului cu prilejul acestei aniversări frumoase și onorabile, remarcând efortul discipolilor acad. Gheorghe Paladi și al Catedrei universitare de profil la organizarea acestui eveniment de excepție. „Noi trebuie să ne mândrim cu astfel de personalități, ca omagiatul de astăzi, care a fost printre fondatorii domeniului de ocrotire al sănătății în perioada postbelică, a dezvoltat nivelul obstetricii și ginecologiei în republica noastră în baza construirii spitalelor și a maternităților, a pregătirii specialiștilor de înaltă calificație în medicină și a organizării cercetărilor științifice în domeniu. Să fie mândri de tatăl lor și fiicele,  doctorițele Natalia și Ludmila!”. Totodată, dna vicepreședinte a informat asistența că acad. Gheorghe Paladi a fost distins cu Medalia academică „Meritul Științific de clasa I” cu prilejul aniversării a 95-a, care-i va fi înmânată în timpul apropiat.

La rândul său, dna viceprimar al Municipiului Chișinău Angela Cutasevici, l-a felicitat călduros pe savant cu această deosebită zi de naștere din viața sa, remarcând faptul că primăria capitalei a realizat niște acțiuni importante pentru a eterniza numele acad. Gheorghe Paladi: la 9 iunie 2020 a fost redenumit Spitalul Clinic Municipal nr. 1 în Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”; la 11 mai 2021 a fost instalat în acest spital basorelieful „Gheorghe Paladi”; tot acolo, la 22  decembrie 2021, a fost inaugurat și bustul savantului. În aceeași ordine de idei, dna viceprimar a adus la cunoștința celor prezenți că actualmente, la primărie, este examinată chestiunea cu privire la acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Chișinău dlui acad. Gheorghe Paladi.

Dr. conf. univ. Vasile Guzun, directorul Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, a precizat că instituția pe care o conduce este una din importantele baze didactice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” – un model de integrare a științei și practicii, la care și-a adus o contribuție esențială acad. Gheorghe Paladi. Astăzi, ne bucurăm că savantul își adună roadele recunoașterii sale. În ceea ce ne privește, noi promitem ca să devină tradițională Conferința științifico-practică „Zilele Gheorghe Paladi” și cu prilejul altor aniversări.

Conform Agendei acestei manifestării, au urmat comunicările științifice. În context, vom sublinia că materialele conferinței cu cele mai importante rezultate ale cercetărilor științifice au fost publicate în Suplimentul  Revistei „Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină”, difuzat participanților la eveniment.   

Vom finaliza relatarea de la conferința științifico-practică cu câteva date, opinii și concluzii din comunicarea prof. univ. Olga Cernețchi, întitulată „Academicianul Gheorghe Paladi la 95 de ani” și ale altor participanți care îi creionează portretul omagiatului. Impresionează parcursul carierei științifice și profesionale al doctorului și cercetătorului Gheorghe Paladi: la 27 de ani susține prima teză de doctor în științe medicale, la 37 de ani – pe cea de a doua teză de doctor habilitat, la 38 de ani obține titlul științifico-didactic de profesor universitar. Astfel, a ajuns în fruntea unui clasament al celor mai tineri profesori universitari în domeniul obstetricii și ginecologiei din ex-URSS. În cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”, a trecut cu succes toate treptele ierarhice în cariera științifico-didactică: de la asistent universitar – până la cea de șef al Catedrei de obstetrică și ginecologie, funcție deținută circa 34 de ani, ulterior activând aici ca profesor consultant.

Profesorul Gheorghe Paladi a fost și rămâne un om de Academie. În 1993 a fost ales membru titular al AȘM. În 1995 devine primul coordonator al Secției de Științe Medicale a AȘM și membru al Prezidiului AȘM. În 2001 a fondat Centrul Științific de Cercetări Medicale și Sociodemografice ale Familiei pe lângă Academia de Științe a Moldovei, datele activității acestuia au fost incluse în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă. Cu responsabilitate și dăruire, pe parcursul mai multor decenii, prof. Gheorghe Paladi a îndeplinit funcțiile de specialist principal la Ministerul Sănătății (1959-1985) și președinte al Asociației Medicilor Obstetricieni-Ginecologi din Republica Moldova (1972-1994).

Academicianul Gheorghe Paladi este considerat pe bună dreptate fondatorul serviciului obstetrical-ginecologic în Republica Moldova, începându-și activitatea sa profesională în condiții extrem de dificile ale anilor 1950-1960, când natalitatea în republică era foarte înaltă, iar 80% din nașteri aveau loc la domiciliu, fără asistență medicală. La inițiativa sa, în localitățile rurale, au fost deschise primele case de naștere, sistem care ulterior s-a dezvoltat sub alte forme și în alte condiții, concentrându-se în centrele raionale, apoi în orașele mari și în capitală. Cea mai frumoasă realizare a anilor `80 constituie Centrul Republican de Ocrotire a Sănătății Mamei și Copilului (a.1982) – ideea edificării acestuia i-a aparținut prof. Gheorghe Paladi.

În calitate de autor și coautor, savantul a publicat peste 600 de lucrări științifice în țară și peste hotare, inclusiv 12 monografii, 4 manuale, 45 de lucrări metodico-științifice, 10 brevete de invenție. Vocația de îndrumător a eminentului pedagog s-a manifestat în cele 35 de teze de doctor și doctor habilitat în științe medicale, pe care le-a condus, inclusiv 3 în domeniul demografiei. Astfel, a fost creată o adevărată școală de specialiști, care își aduc contribuția la dezvoltarea sistemului de obstetrică, ginecologie și perinatologie din țară, activează la catedrele de profil din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”, precum și în sistemul de sănătate din țară.

Ajuns la acest prag al vieții, academicianul Gheorghe Paladi constată cu satisfacție că este mulțumit de cele realizate, știința continuă să evolueze, iar viața rămâne a fi extrem de interesantă. Este oportun ca prestigiul medicinei să crească la cotele cele mai înalte ale creației și demnității umane, desigur, cu sprijinul societății și a statului.

Tatiana ROTARU

Categorie:

Înregistrări online