Vizita domnului Dr. Tomáš KOSTELECKÝ, membru al Consiliului Academiei de Științe din Cehia, la Academia de Științe a Moldovei

17.05.2024
Vizitatori unici: 490

La data de 15 mai 2024, domnul Dr. Tomáš Kostelecký, membru al Consiliului Academiei de Științe din Cehia, a întreprins o vizită de lucru la Academia de Științe a Moldovei, fiind însoțit de doamna Katerina Silhankova, consilier pe probleme de dezvoltare și afaceri economice din cadrul Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova.

În cadrul acestei întrevederi, oaspeții au fost salutați de acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. La această întrevedere, de asemenea, au participat m.c. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, coordonator al Secției Științe exacte și inginerești; m.c. Ion Hadârcă, vicepreședinte al AȘM, coordonator al Secției Științe sociale, economice, umanistice și arte; Dr. Tudor Braniște, șeful Secției management academic și relații externe; Larisa Vîrțan, specialist principal al Secției respective.

Acad. Ion Tighineanu l-a informat pe dl Dr. Tomáš Kostelecký cu privire la activitățile Academiei de Științe din ultimii ani, evidențiind cele mai importante evenimente la care și-au adus contribuția mai multe personalități notorii din domeniul cercetării și inovării, precum și reformele la care a fost supusă știința autohtonă și care continuă și în prezent. Au fost abordate subiecte ce țin de specificul cercetărilor științifice și stabilire a relațiilor de colaborare în mai multe domenii, de identificare a priorităților strategice de dezvoltare nu doar de interes regional, dar și european, prin participarea la Programele cadru ale UE pentru cercetare și inovare. Totodată, acad. Ion Tighineanu a precizat că între Academiile de Științe a Moldovei și a Cehiei există o relație de prietenie, iar savanții din ambele state au stabilit relații de colaborare în cadrul mai multor proiecte comune de cercetare. În acest context a fost menționată susținerea Guvernului Republicii Cehe privind realizarea în anul 2023 a trei proiecte de mobilitate, unde tineri cercetători și doctoranzi de la Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” și de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți au avut posibilitatea să efectueze stagii de cercetare de la 2 la 4 luni în organizații de cercetare din Cehia.

Acad. Ion Tighineanu a reiterat că Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei își dorește reînnoirea parteneriatului bilateral cu Academia de Științe a Cehiei, prin semnarea unui nou Acord de colaborare științifică, care, la etapa actuală, ar reflecta adecvat prioritățile cercetărilor la scară națională și europeană.

La rândul său, Dr. Tomáš Kostelecký, și-a exprimat interesul și deschiderea cercetătorilor, savanților din cadrul Academiei de Științe a Cehiei în vederea extinderii cooperării științifice între ambele Academii, precum și între instituțiile de cercetare. La sfârșitul întrevederii, președintele AȘM le-a oferit oaspeților albumul enciclopedic „Academia de Științe a Moldovei. Evoluție, instituționalizare, personalități (1946–1961–2021)”, editat în 2021 cu prilejul aniversării a 60-a de la fondarea AȘM și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare de tip academic. Oaspeții au participat la deschiderea celei de-a XV-a Sesiuni a Adunării Generale a AȘM, unde Dr. Kostelecký a venit cu un mesaj de salut pentru întreaga comunitate academică din Republica Moldova.

 

Larisa Vîrțan, Secția MARE

Categorie:

Înregistrări online