Videoconferință la Academia de Științe a Moldovei: „Lupta împotriva COVID-19 din punct de vedere al managementului spitalelor”. Experiența colegilor chinezi

28.05.2020
Vizitatori unici: 601

În contextul seriei de evenimente dedicate problemelor privind pandemia COVID-19, organizate de Academia de Științe a Moldovei, în perioada declanșării pandemiei la nivel planetar, la 28 mai 2020, a avut loc în premieră, o videoconferință, la care au participat experți din China, cu genericul „Lupta împotriva COVID-19 din punct de vedere al managementului spitalelor”.

Videoconferința a fost organizată de Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, în parteneriat cu Asociația China Ningbo pentru Schimb Internațional de Cadre, Spitalul Hwa Mei, Universitatea Academiei Chineze de Științe, Inițiativa Ningbo a Talentelor din Europa Centrală și de Est.

La eveniment a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, în persoana președintelui, acad. Ion Tighineanu și vicepreședinții - acad. Boris Gaina și m.c. Svetlana Cojocaru, membri ai Comisiei de experți pe problema coronavirusului și pandemiei, creată de AȘM – acad. Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare a USMF. m.c. Viorel Prisăcari, dr.hab., prof. Constantin Spânu, precum și rectorul USMF „N.Testemițanu”, dr.hab, prof. Emil Ceban.

Evenimentul a debutat cu mesajele de salut ale partenerilor, în care au subliniat importanța și actualitatea videoconferinței.

În mesajul său de salut, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, i-a salutat pe toți cei interesați de împărtășirea experienței privind lupta eficientă împotriva noului coronavirus, exprimând deosebita plăcere de a saluta experții din îndepărtata țară chineză, care se pare că au învins virusul ucigaș. „Pe de o parte, orașul Chișinău și orașul Ningbo sunt departe unul de celălalt, distanța este de aproximativ 8000 de km, dar, pe de altă parte, suntem aproape unii de ceilalți în dorința noastră de a colabora și conjuga eforturile în lupta împotriva coronavirusului SARS CoV-2”, a remarcat președintele AȘM, precizând că Academia de Științe a Moldovei sprijină cercetătorii în eforturile lor de a lupta împotriva pandemiei. În context, președintele Tighineanu a specificat că recent, Prezidiul Academiei de Științe a inițiat crearea unei baze de date cu publicații în reviste naționale și internaționale, precum și alte informații relevante cu privire la noul tip de coronavirus și la pandemia COVID-19. Președintele AȘM a reiterat, de asemenea, că Prezidiul AȘM a aprobat componența unei Comisii de experți în domeniul medicinii, care lucrează în prezent cu cercetători din diverse domenii pentru a formula recomandări privind depășirea crizei epidemiologice. Comisia este formată din experți din diverse ramuri ale medicinei, și anume: acad. Eva Gudumac, șef al Comisiei; profesor Emil Ceban, rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie; profesor universitar Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare a Universității, membru corespondent al AȘM, profesor Viorel Prisăcari, profesor Constantin Spânu, profesor asociat Gheorghe Plăcintă.

Totodată, acad. Tighineanu a relevat că exact o lună în urmă, pe 28 aprilie 2020, Academia de Științe a organizat Simpozionul științific online, intitulat „Pandemia COVID-19: asistență științifică medicală sau ce trebuie să știm despre SARS-CoV-2 Coronavirus și Pandemie”, cu participarea activă a membrilor Comisiei de experți, profesorul Randy Schekman de la Universitatea din California / Berkeley, laureat al Premiului Nobel, a contribuit cu o adresă de bun venit.

La rândul său, rectorul USMF „N. Testemițanu”, dr.hab., prof. Emil Ceban a menționat că Republica Moldova, ca și toate țările, este afectată de coronavirus, însă fiecare țară are specificul său, țara noastră având un specific aparte, caracterizat printr-un proces demografic de revenire a cetățenilor noștri din diferite colțuri ale lumii, din diferite țări și, corespunzător, fiind purtători ai diferitor tulpini de coronavirus. „Această pandemie ne-a marcat pe toți, fiind implicați în ea, inclusiv și USMF cu tot efectivul său. Sistemul de sănătate nu a fost pregătit pentru acest scenariu, de aceea, multe lucruri am fost nevoiți să le învățăm din mers”, a declarat rectorul Ceban, recunoscând că punctul slab la noi a fost și rămâne a fi infectarea medicilor, care se află în prima linie. De aceea, consideră că videoconferința respectivă este foarte utilă și prețioasă. „Experiența dumneavoastră, a colegilor chinezi, în controlul și prevenirea infecției în timpul epidemiei este foarte actuală și o să aducă plusvaloare colegilor noștri în această perioadă. Vă mulțumim că ați acceptat participarea în această videoconferință și vom asculta cu mare interes informația despre experiența dumneavoastră, a statului dumneavoastră, a sistemului de sănătate în aceste condiții de pandemie”, a punctat rectorul Emil Ceban, precizând că USMF are relații de parteneriat cu colegii din China, în incinta Universității fiind amplasat chiar un Centru de medicină netradițională chineză. În concluzie, rectorul Ceban a menționat că USMF, împreună cu Academia de Științe a Moldovei, cu toate structurile științifice, didactice din RM sunt deschise pentru o prelungire a colaborării în aspect atât practic, cât și științific.

Experții din China, profesorii Ye Honghua și Hu Supei și colegii lor, au împărtășit din experiența proprie în lupta împotriva COVID 19, prezentând acțiunile concrete întreprinse la spitalul Hwa Mei,  Universitatea Academiei de Științe a Chinei. Cu titlu special, experții chinezi au subliniat importanța protejării cadrelor medicale. Un rol aparte în șirul de acțiuni prioritare întreprinse a fost monitorizarea continuă și intervenția la etapele incipiente. În acest sens, experții au vorbit despre trei metode pe care le-au aplicat în mod prioritar:

Metoda 1 - Diminuarea ritmului de activitate

- Distanța socială

- Testarea, monitorizarea                   

- Spitalizarea                              

Metoda 2 - Închiderea          

- testare, monitorizare 

- Sporirea Distanțării  sociale (rămânerea la comanda acasă)

Metoda 3

- Izolarea, Carantina

- Întreruperea activității orașelor 

- Ruperea lanțului de transmitere a infecției.

Colegii chinezi au abordat mai multe subiecte referitoare la organizarea tratamentului, primirea pacienților și tratamentul propriu-zis, cu evidențierea circuitelor speciale, în scopul evitării contactelor, izolarea zonelor unde intră pacienții, unde sunt consultați, unde sunt repartizați ulterior. De asemenea, sunt evidențiate zonele de risc mic, mediu, avansat, iar în funcție de aceasta este stabilit și echipamentul corespunzător, este evidențiat locul cu pacienți care necesită asistență urgentă (infarct, accident cerebral vascular etc.). Pacienților cu COVID-19 le este indicat obligatoriu să facă investigația radiologică, efectuarea tomografiei computerizate cu scannere portabile. Referitor la monitorizare, experții au menționat că se face obligatoriu monitorizarea pacienților și după externare.  

Președintele Tighineanu a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea acestei conferințe importante și, în primul rând, colegilor chinezi, care au jucat un rol-cheie în promovarea evenimentului de la idee la realitate. „Suntem foarte recunoscători experților Ye Honghua și Hu Supei pentru acordul lor pentru a ne împărtăși astăzi experiența și abilitățile cu noi. Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Tehnologie Ningbo au inițiat recent interacțiuni fructuoase de colaborare și nu avem nicio îndoială că colaborarea se va extinde și către alte instituții din Republica Moldova și China, în beneficiul societăților și țărilor noastre”, a spus la finele videoconferinței președintele AȘM.

Precizăm că la videoconferință au participat 45 de experți din Republica Moldova și 13 experți din China.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: