A V I Z privind hotărârea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP

12.07.2023
Vizitatori unici: 608

La 12 iulie 2023 a avut loc ședința Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei.

În baza Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al CSP din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Prezidiului nr. 422 din 21 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare) și în conformitate cu decizia Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor despre promovarea evaluării (Decizia nr. 37 din 5 iunie 2023), la 4 iulie 2023 Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP a validat dosarul candidatului Rodica CIOBANU, dr. hab., conf. univ.

Ca urmare a evaluării prestației candidatului și interviului desfășurat cu candidatul, în ședința din 12 iulie 2023, Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile, a desemnat-o pe dna Rodica CIOBANU, dr. hab., conf. univ., în calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din partea societății civile, ales de AȘM.

 

Președinte al Comisiei,

membru corespondent Victor MORARU

Categorie:

Înregistrări online