In memoriam

A plecat în Veșnicia astrală scriitorul Nicolae DABIJA, membru corespondent al AȘM, Patriot de foc al culturii românești, Om al Cetății

17.03.2021

Zi de doliu național, 15 martie 2021. Drapelele instituțiilor de stat, cu panglici de doliu, coborâte în bernă, iar țara înmărmurită de tristețe și jale nemărginită. Comunitatea intelectualilor de pe ambele maluri ale Prutului, comunitatea științifică, Academia de Științe a Moldovei, Academia Română au îmbrăcat haina tristeții și durerii.

Vizitatori unici: 675

Condoleanțe

25.02.2021

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe ale Vieții a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a membrului corespondent Andrei PALII, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, specialist în gen

Vizitatori unici: 252

Condoleanțe

03.02.2021

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a academicianului Mitrofan CIOBANU, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, p

Vizitatori unici: 291

Condoleanțe

05.01.2021

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune membrului corespondent Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, în legătură cu decesul soțului VITALIE.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.

Vizitatori unici: 302

Absența dintre noi a renumitului chirurg și distins savant, Vladimir Hotineanu, plecat de un an la întâlnire cu Veșnicia

16.11.2020

Un an fără academicianul Vladimir Hotineanu, savant și reputat chirurg, un specialist și un cunoscător neîntrecut al domeniului, un mentor, intelectual desăvârșit, o personalitate care a pus suflet, pasiune și competență în mu

Vizitatori unici: 371