In memoriam

Condoleanțe

12.09.2020

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei,

Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM,

Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”

Vizitatori unici: 35

Condoleanțe

12.06.2020

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune academicianului Gheorghe MIȘCOI, în legătură cu decesul mamei Ecaterina.

Dumnezeu s-o  ierte și s-o odihnească în pace.

Vizitatori unici: 150

Condoleanțe

19.05.2020

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM exprimă sincere condoleanțe familiei, rudelor, colegilor, apropiaților în legătură cu decesul doctorului habilitat în științe istorice, conferențiar cercetător Oleg LEVIȚKI, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM.

Vizitatori unici: 172

Condoleanțe

16.05.2020

Membrii Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei și Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM sunt profund îndurerați de decesul cunoscutului publicist, traducător și redactor de carte Vlad POHILĂ, promotor activ al limbii române și valorilor noastre spirituale.

Vizitatori unici: 175

Condoleanțe

07.05.2020

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, membru corespondent Sergiu DUMITRACHI, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, domeniul științific: radioelectronică și telecomunicații.

Vizitatori unici: 165

Condoleanțe

02.05.2020

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune academicianului Nicolae ANDRONATI,  în legătură cu decesul soției Nina. 

Suntem alături de îndoliata familie și împărtășim durerea irecuperabilei pierderi.

Vizitatori unici: 165

Condoleanțe

25.04.2020

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune membrului corespondent Elena ZUBCOV, şef Laborator  Hidrobiologie şi Ecotoxicologi,  Institutul de Zoologie,  în legătură cu decesul surorii Zinaida.

Vizitatori unici: 181