Date jubiliare

Acad. Haralambie Corbu, purtătorul unui destin exemplar, cu intuiția vocației și tenacitatea de savant, a împlinit 90 de ani

19.02.2020
H. Corbu

Academicianul Haralambie Corbu, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, consultant științific la Sectorul de literatură română premodernă și modernă, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, laureat al Premiului de Stat, deținător al „Ordinului Republicii”, a marcat 90 de ani de la naștere.