Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a desemnat 5 candidați pentru alegerile în calitate de membri corespondenți ai AȘM

25.02.2023
Vizitatori unici: 1023

La 24 februarie 2023 s-a întrunit Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte (SȘSEUA) a AȘM, constituită din 16 membri: 10 membri titulari și 6 membri corespondenți. Două persoane au lipsit – una este stabilită peste hotare, cea de-a doua pe motiv de sănătate. Prin urmare, la Adunare au participat 14 membri ai SȘSEUA cu dreptul de vot deliberativ.

Adunarea Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a fost deschisă de membrul corespondent Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, coordonatorul Secției respective. Vicepreședintele AȘM i-a salutat pe cei prezenți în sală, a adus la cunoștința lor unele informații și explicații cu privire la realizarea agendei de lucru – alegerea candidaților pentru promovarea lor în calitate de membru corespondent la Adunarea Generală a AȘM.

La concurs s-au înscris 10 persoane la cele 5 locuri vacante pe profilurile anunțate.

La Profilul 521 – Economie, bussines și administrare s-au înscris trei persoane: dr. hab., prof. univ. Nicolae Țâu, dr. hab., prof. univ. Dragoș Cimpoeș, dr. hab., prof. univ. Rodica Hâncu. 

La Profilul 531 –  Pedagogie generală trei persoane au pretins la un loc vacant: dr. hab., prof. univ. Aurelia Racu, dr. hab., prof. univ. Ion Gagim, dr. hab., prof. univ. Vladimir Pâslaru.

La Profilul 562  –  Relații internaționale a candidat un pretendent: Victor Juc, dr. hab., prof. univ.

La Profilul 611  –  Istorie a candidat, de asemenea, o persoană: dr. hab., conf. univ. Gheorghe Cojocaru.

La Profilul 622 – Literatură au participat la concurs doi candidați: scriitorul Valeriu Matei și dr. hab., prof. univ. Alexandru Burlacu.

Conform Regulamentului privind alegerea membrilor titulari (academicieni), membrilor corespondenți şi membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei, acad. Mihai Cimpoi, președintele Comisiei de experți ai Secției respective, a dat citire avizelor pentru toți cei 10 participanți la concursul de alegere a membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei. Au urmat, în ordinea corespunzătoare  cifrului profilului,  rapoartele științifice ale candidaților și întrebările adresate lor din partea membrilor SȘSEUA, comunicările respective fiind transmise online https://www.youtube.com/watch?v=zEwuCoW43Zw.

Spre regret, unul din aceste rapoarte s-a rezumat doar la un singur slide cu titlul de “Raport privind activitatea științifică a dr. hab. în filologie, Alexandru Burlacu, profesor universitar, consultant științific”, audiența neavând prilejul să facă cunoștință cu aceasta activitate, deoarece autorul nu s-a referit la cercetările sale științifice, dar și-a substituit discursul printr-o declarație denigratoare  în adresa conducerii AȘM, a Comisiilor de experți, a contracandidatului său, retrăgându-și în final candidatura. Fără a comenta declarația dlui Alexandru Burlacu, vom recurge la un citat dintr-o opinie a acad. Bogdan Simionescu, ex-vicepreședinte al Academiei Române, expusă acum un an cu privire la atacurile regulate și nefondate asupra Academiei de Științe a Moldovei și a unor membri ai ei. Ieșirea publică a dlui Burlacu face parte dintr-un scenariu al unor neprieteni, acțiunile cărora se întețesc acum în perioada alegerilor în Academia de Științe. „Nu pot să nu-mi exprim îngrijorarea cauzată de unele atacuri sistematice și bine chibzuite din partea unor persoane care, de mai mulți ani, denigrează activitatea Academiei de Științe a Moldovei și a membrilor ei prin zeci de scrisori trimise membrilor Academiei Române. În opinia mea, afirmațiile negative cuprinse în aceste scrisori sunt nefondate. Dovadă stă activitatea științifică a membrilor AȘM materializată în monografii, articole în reviste internaționale, participări la conferințe și proiecte europene, activitate înalt apreciată în lumea științifică”, a menționat academicianul Bogdan Simionescu în martie 2022 (https://www.asm.md/academia-de-stiinte-moldovei-angajarea-activa-dialogul-valoric-european).

Prezidiul Adunării SȘSEUA a luat act de declarația dlui Alexandru Burlacu și retragerea sa de la alegeri. Astfel, în buletinele de vot au fost incluși 9 candidați. În rezultatul votării secrete au fost nominalizate următoarele 5 persoane pentru alegerile în calitate de membru corespondent la Adunarea Generală a AȘM: dr. hab. Nicolae Țâu, Profilul 521 – Economie, bussines și administrare; dr. hab. prof. univ. Ion Gagim, Profilul 531 – Pedagogie generală; dr. hab., prof. univ. Victor Juc, Profilul 562  –  Relații internaționale;  dr. hab., conf. univ. Gheorghe Cojocaru, Profilul 611  –  Istorie; scriitorul Valeriu Matei, Profilul 622 – Literatură.

Felicitări și urări de succes aspiranților la titlul de membru corespondent care le va fi conferit de Adunarea Generală a AȘM.

 

Tatiana ROTARU

Categorie:

Înregistrări online