Se poate face știință și înregistra performanța, chiar și în perioadele dificile, pe care le parcurge țara și oamenii ei

02.09.2020
Vizitatori unici: 282

În ajunul sărbătorilor naționale, acad. Teodor Furdui, prim-vicepreședinte de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, și-a dedicat o zi unei vizite de lucru la parcelele experimentale de noi soiuri de viță de vie, rezistente la temperaturi extreme, condițiile excepționale de clima din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. În vizita sa, acad. Teodor Furdui a fost însoțit de dr. Gheorghe Tudorache, secretar științific al Secției Științe ale Vieții a AȘM.

Noua colecție de soiuri a fost prezentată de creatorii acesteia, dr.hab. Eugen Alexandrov, conferențiar cercetător și dr.hab. Vasile Botnari, cercetător științific principal, ex-director al IGFPP. Academicianul Furdui a rămas plăcut surprins de terenul plantat cu cca 150 de soiuri de struguri, unele din acestea fiind rezultatul unei munci de aproape 20 de ani a dr.hab. Eugen Alexandrov, care, îndrumat de prof. Vasile Botnari, au putut crea soiuri noi ce vor „ține piept” schimbărilor climatice catastrofale din ultimii ani. Cercetătorul și selecționerul Eugen Alexandrov a mărturisit că cele mai bune rezultate le-au înregistrat trei soiuri noi - Augustina, Nistreana și Ametis. Performanțele acestor soiuri, după doi și trei ani de la plantare, sunt incredibile, luând în considerare lipsa de irigare, într-un an atât de secetos și bonitatea joasă a solului. Strugurii sunt mari, iar bobițele sunt pline și strălucesc ca niște mărgelușe la soare.

Dr.hab. Vasile Botnari a menționat că de rezultatele cercetărilor lor s-au arătat interesați mai mulți specialiști ai domeniului, inclusiv, directorul Oficiului Viei și Vinului (OVV), dr.hab. Gheorghe Arpentin și Elizaveta Breahnă, expert în cadrul Oficiului, dr. Gheorghe Gaberi, parcelel fiind vizitate și de colegi de la alte instituții cu profil vitivinicol. Potrivit selecționerului, directorul OVV va ajuta la testarea parametrilor și particularităților tehnologice ale acestor soiuri și, in condiții de microvinificație, vor produce mostrele etalon de vin din acestea. Cercetătorul a mai spus că acum câțiva ani, când se plantau primele plante de viță de vie, aproape nimeni din cei care vizitau parcelele nu-și putea imagina că se va atinge atare performanță. Iată că e posibil, iar acum peisajul cu strugurii mășcați și ademenitori, îți fură privirea.

La finele vizitei, academicianul Teodor Furdui a declarat că a avut posibilitatea să se convingă încă o dată de faptul ce înseamnă știința contemporană și, în primul rând, știința ce se ocupă de viticultură. „Demult urmăresc activitatea științifică a Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, implicit activitatea profesorului Vasile Botnari, pe care îl cunosc de mult timp și de fiecare dată am fost impresionat de rezultatele activității practice, realizate de către dumnealui. Țin să menționez, totodată, rezultatele pe care le-a înregistrat cercetătorul, vizitând ani la rând terenurile experimentale de cartofi, ceapă, grâu, triticale, porumb etc. Iată că de data aceasta ne-a impresionat cu noi soiuri de struguri și ne-a dovedit o dată în plus că abordarea științifică, suportul științific constant pot da rezultate performante chiar și în condițiile climatice extreme”, a menționat acad. Furdui.

Savantul a apreciat înalt efortul și dedicarea doctorului habilitat Eugen Alexandrov, care, împreună cu prof. Botnari, au reușit să inițieze și să efectueze cercetări în acest domeniu, cercetări pe care le consideră de unicat. Academicianul Furdui este de părere că aceste rezultate trebuie să fie apreciate la justa valoare și susținute de persoane decidente din ministerele de ramură, agenții, pentru ca această muncă colosală să-ți găsească implementarea respectivă în viitorul apropiat. „Atare rezultate merită să fie cunoscute de toți, dar, în primul rând, de cei care determină soarta agriculturii”, a conchis acad. Furdui.

La rândul lor, cercetătorii au exprimat considerație acad. Teodor Furdui, pentru interesul constant manifestat vizavi de activitatea de cercetare și rezultatele obținute în IGFPP, deși institutele nu mai sunt în gestiunea Academiei. În context, amintim că acad. Furdui a vizitat în luna iulie, curent, loturile de implementare ale prof. Vasile Botnari, din Gospodăria  Agricolă Rădoianca-Prim din localitatea Rădoaia, raionul Sângerei, terenuri care au fost vizitate de 2-3 ori pe ani și în perioada când acad. Teodor Furdui deținea funcția de prim-vicepreședinte și coordonator al Secției Științe ale Vieții ale AȘM.

Parcelele de viță de vie au fost vizitate și de dr. Gheorghe Gaberi, care, de asemenea, a exprimat respectul pentru acești cercetători erudiți, menționând că pentru ce au creat până acum, ei deja și-au rezervat un loc de frunte în istoria viticulturii Republicii Moldova, iar soiurile de viță de vie noi create, rezistente la temperaturi extreme, vor permite viticultorilor să facă față  schimbărilor climatice drastice din ultima perioadă. Domnia Sa a declarat ca va sprijini plenar aceste eforturi, care au șansa de a înscrie o noua pagina în viticultura și vinificația țării. Exprimând respect cercetătorilor și creatorilor Vasile Botnari și Eugen Alexandrov, dr. Gheorghe Gaberi a reiterat că se poate face știință și înregistra performanța, chiar și in perioade dificile, pe care le parcurge țara și oamenii ei.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: