Savantului român Aurel I. Câmpeanu i-au fost înmânate însemnele de membru de onoare al AȘM

16.10.2023
Vizitatori unici: 1020

La 13 octombrie 2023, în cadrul ediției a 27-a a conferinței „Inovative Manufacturing Engineering & Energy Conference” (IMANEE 2023), organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei, i-au fost înmânate însemnele de Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei domnului profesor universitar Aurel I. Câmpeanu, ales în această calitate de Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei din 8 iunie 2022.

La deschiderea lucrărilor conferinței domnul rector, profesor universitar Viorel Bostan a salutat prezența numeroșilor cercetători și studenți din Republica Moldova și România și a accentuat importanța acestei conferințe pentru dezvoltare domeniilor de cercetare legate de procese avansate de fabricație, ingineria avansată a suprafeței materialelor, dezvoltarea transmisiilor mecanice, robotică și energii regenerabile, dar și pentru dezvoltarea industriei și energeticii, în general, domenii  vitale pentru țara noastră. În acest context, s-a menționat că, după o perioadă de timp, a fost reînființat Ministerul Energiei al Republicii Moldova, dar reînființarea Ministerului Industriei rămâne încă a fi un deziderat. Domnul academician Ion Tighineanu, salutând deschiderea conferinței și urându-i succes, a pus în evidență necesitatea dezvoltării în continuare a ambelor aspecte ale ingineriei mecanice și energeticii, atât al celui fundamental, cât și al celui aplicativ. Președintele Academiei de Științe Tehnice din România, în luarea sa de cuvânt, a accentuat importanța acestor domenii de cercetare, menționând că Academia de Științe Tehnice din România are două secții de mecanică, energetica, de asemenea, fiind printre priorități, mai ales energetica regenerabilă, decarbonizarea și energia verde la general, spunând că cercetătorii din Republica Moldova contribuie substanțial la dezvoltarea acestor domenii, unii dintre ei în calitate de membri activi ai Academiei de Științe Tehnice din România. Domnul academician Ion Bostan, în calitate de Președinte General al Conferinței, a salutat publicul prezent și si-a exprimat convingerea în succesul ediției actuale a conferinței. Domnii profesori Dumitru Nedelcu și Laurențiu Slătineanu de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au apreciat colaborarea strânsă între cercetătorii de la Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, iar domnul Laurențiu Slătineanu a prezentat o retrospectivă a edițiilor precedente ale conferinței IMANEE, care este organizată anual, consecutiv, de către aceste două universități.

În legătură cu inaugurarea la Universitatea Tehnică a Moldovei a sălii de curs Henri Coanda, cercetătorul Horia Salca de la Universitatea Internațională din Putra Nilai, Malaysia, a prezentat un raportul în plen legat de viața și activitatea renumitului inginer, cercetător și inventator.

A urmat prezentarea în plen a raportului domnului profesor Aurel Câmpeanu Particularitățile funcționării mașinilor sincrone și implicațiile tehnice”, după care conducerea Secției Științe Exacte și Inginerești și academicianul Ion Tighineanu i-au înmânat însemnele de Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Academicianul Ion Tighineanu, în luarea de cuvânt, s-a referit la activitatea științifică a profesorului Aurel Câmpeanu, menționând, printre altele, că prin activitatea de cercetare științifică din cadrul Laboratorului Central al Uzinei Electroputere, profesorul A. Câmpeanu a soluționat probleme tehnice de mare rezonanță în cercetarea electrotehnică, dintre care se evidențiază „Elaborarea metodei recuperative de încercare termică uzinală a mașinilor sincrone de medie și mare putere” și „Elaborarea metodei generale de încercare la încălzire a transformatoarelor cu trei înfășurări de putere mari și neegale”.

Prof. A Câmpeanu are contribuții de fond la teoria clasică a mașinilor electrice, în particular prin punerea în valoare a regimului de funcționare a mașinii sincrone, elaborarea metodelor originale de încercare directă la sarcină nominală a mașinilor sincrone de puteri foarte mari, care au fost introduse în standardul IEC 63004-4 „Mașini electrice cu eficiență înaltă”, elaborarea metodelor de încercare la încălzire a transformatoarelor de înaltă tensiune, cu justificările teoretice de rigoare, lucrări care au favorizat exportul produselor industriale electrotehnice ale României în serii mari.

Importanța fundamentală a lucrărilor dlui Prof. A. Câmpeanu constă în dezvoltarea teoriei moderne a mașinilor electrice, elaborarea într-o formă unitară a teoriei metodelor matematice dinamice ale mașinilor electrice, modelarea evoluată a proceselor dinamice din mașinile de curent alternativ prin simulări numerice ale procesele fundamentale ca instrument matematic.

Un exemplu apreciabil este și colaborarea cu comunitatea academică și universitară din Republica Moldova, în special cu Universitatea Tehnică a Moldovei, începând cu anii după 1990. Prof. A. Câmpeanu a fost Membru fondator al Conferinței științifice SIELMEN din Universitățile Craiova – Iași – Chișinău, care  s-a confirmat ca un eveniment științific de referință.

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online