„Salvatorul de inimi”, academicianul Mihai POPOVICI, pășește legitimat în breasla nobilimii octogenarilor

28.10.2022
Vizitatori unici: 755
Popovici

E încă toamnă. E un timp blând al naturii, calendaristic vorbind, pentru un sfârșit de octombrie care se duce și el lin și cu pași aproape nevăzuți. Și-a potrivit bătaia inimii cu ritmul naturii și cel despre care ne-am pus gând să vorbim în continuare – academicianul Mihail POPOVICI, o personalitate cu demnitatea de savant prin care se impune cu plenitudine în mediul științific și academic universitar, un reprezentant de onoare al generaţiei, așa-numita „de aur”,  de savanţi, dedicați medicinii, specialist de înaltă clasă al cardiologiei, fondator al Serviciului de cardiologie din Republica Moldova, implicat plenar în dezvoltarea și buna funcționare a serviciului de combatere a bolilor cardiovasculare din RM, director fondator al Institutului de Cardiologie, un manager de vocație, un patriot al neamului, semnatar al Declarației de independență, care îşi face astăzi bilanţul octogenar.

Deși ne înspăimântă pe toți alergarea timpului, care se teme și el să nu-l împovărăm cumva cu greutățile și grijile noastre, pentru „salvatorul de inimi”, căci așa îl caracterizează cei care îl cunosc pe acad. Popovici, anii au trecut doar cu gândul pe lângă el, iar frumusețea, calmul și echilibrul octogenarului pare să ne scoată din tăceri. Are chipul unui om pentru care cuvintele au greutatea faptelor, a faptelor bune, bineînțeles. Când îi vezi chipul, ți se pare că e străjuit de o expresie a înțelepciunii, este chipul, unui om care și-a început drumul prin lume tot într-un sat, ca aproape toți intelectualii, parcă e o oglindă a împăcării totale cu toți și cu toate, tot el venind cu convingerea că relația sa cu inima a devenit ca un sol purtător de prețuire a vieții. Despre chipul frumos al omagiatului mi-a mărturisit și distinsul academician Gheorghe Paladi, când ne-am propus să conspirăm cu o evocare dedicată aniversării octogenarului: „Mă bucur când îl văd în fața mea pe dl academician Mihail Popovici. Fizic, a rămas aceeași persoană frumoasă la chip, dar și-a păstrat și principalele calități umane…”, mi-a spus acad. Paladi, ceea ce a conferit aserțiunii mele o și mai mare certitudine. Poate de atât nu s-a lăsat adulmecat de bruma lui octombrie și nici de toamna anilor care, după cum vedem, l-au așteptat cu îngăduință. Parcă-și trăiește cel de-al cincilea anotimp, cel al stării de spirit care îi sublimează fiecare clipă a vieții.

A deschis ușa spre medicină, spre cardiologie, cu cheia speranței purtătoare de frumusețea pe care o căutăm mereu în cineva sau ceva. A îmbrăcat albul imaculat al halatului, fiind sigur că s-a „înarmat” cu acea calitate care conferă demnitate și frumusețe în demersul său salvator de inimi. Făcând o cântărire a șanselor, acum am putea spune că aceasta a însemnat o pornire cu dreptul în viață, deși, după cum am aflat, declinase mai multe oportunități. Despre menirea sa de a fi medic, despre itinerarul parcurs într-o dificilă, dar și nobilă carieră în medicină, spune că o consideră nu doar „cea mai umană profesiune, dar și cel mai tainic și nețărmurit tărâm de cunoaștere”. În modestia care-l caracterizează, acad. Popovici evită să vorbească despre munca titanică depusă în modernizarea medicinii profilactive, despre importanța serviciului cardiologic, căruia i-a dedicat întreaga viață. Consideră că despre aceasta ar fi mai bine să vorbească alții care l-au cunoscut, da și cu care a activat. În schimb, se bucură nesimulat de întreaga sa familie, copiii - Victoria, Ion și Lucia - doctori habilitați în medicină, specialiști consacrați în cardiologie, care au ales să poarte aceeași haină a albului imaculat de urmași demni ai lui Hippocrate și același destin de tămăduitori de inimi.

Despre certitudinea pasiunii, dar și a devotamentului pentru care nutrim convingerea că ar fi chiar mai mult decât o pasiune, vorbesc convingător virtuțile sale. Și-a dorit să fie doctor, doctor de inimi. Și a reușit. A reușit pentru că simțea că un ochi special al inimii sale vede ce se face în inimile altora, inclusiv sau mai ales, în inimile consângenilor săi din Transnistria, de unde își are pornirile în drumul lung al vieții, rădăcinile. Și a reușit nu doar să-și cultive vocația pentru inimi, să readucă speranța și frumusețea altor inimi care așteptau în disperare să bată în ritmul firesc de altă dată și pe care doctorul Mihail Popovici le-a tratat cu căldura și empatia propriei inimi, dar a venit cu tot ce a putut mai bun în meserie pentru a dezvolta o cardiologie modernă, implicându-se plenar în crearea și buna funcționare a serviciului de combatere a bolilor cardiovasculare din RM. A fondat un laborator, apoi un centru de cardiologie, culminând cu fondarea, în 1984, în condiții extrem de dificile, a Institutului de Cardiologie. Din acest moment, în istoria serviciului de cardiologie a început o nouă perioadă, marcată de o activitate intensă de creştere a nivelului de asistenţă cardiologică şi dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul patologiei cardiovasculare. A fost la cârma Institutului de Cardiologie preț de 30 de ani, astăzi Institutul fiind una din instituțiile medicale de elită în republică.

Activitatea managerială nu a fost un impediment în continuarea cercetărilor științifice, dimpotrivă a reuşit să realizeze ample cercetări în domeniul cardiologiei experimentale în conexiune cu problemele clinice şi în profilaxia bolilor cardiovasculare. Pe parcursul anilor, a efectuat studii clinice şi experimentale profunde asupra afecţiunilor toxice de miocard, determinate de utilizarea excesivă a toxicelor agricole în spaţiul Republicii Moldova, prin care s-au demonstrat implicaţiile destructive ale pesticidelor în raport cu muşchiul cardiac. Despre cercetările savantului și impactul lor asupra dezvoltării cardiologiei, vor vorbi mai în detaliu, în cunoștință de cauză în evocările lor specialiștii, colegii, discipolii sau cei care au activat de-a lungul anilor cu acad. Popovici. Noi vom remarca sumar doar că toată munca de cercetare a distinsului cardiolog a fost materializată în numeroase lucrări ştiinţifice valoroase şi articole publicate în reviste de medicină de impact din ţară şi străinătate, ceea ce i-a adus profesorului Mihail Popovici o largă recunoaștere internațională.

A creat și coordonat o școală științifică, a pregătit 26 de doctori și doctori habilitați, unde și-a cristalizat un stil de lucru aparte cu discipolii săi, care avea la bază principiul cunoașterii, interesului asumat față de profesie, responsabilitate, dedicație, ce finaliza cu revelația de salvare a inimii, această configurație însemnând nimic altceva, decât a-ți valoriza ființa întreagă. Astăzi, academicianul se poate mândri cu numeroşi discipoli, specialişti recunoscuţi care activează atât în Republica Moldova cât şi în centre prestigioase de peste hotare, iar fiind și  preşedinte al Societăţii de cardiologie, a contribuit esențial la creşterea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional.

În timp ce mulți dintre noi ne pierdem viețile-n confuzii, acad. Mihail Popovici nu și-a pierdut timpul și energia pe lucruri mărunte, și-a îmbogățit ființa muncind asupra a ceea ce dădea încredere convingerilor sale. Și-a îmbogățit biografia, și așa mare, cu prietenii luminoase care veneau din partea oamenilor ce făceau să vibreze împrejurul. De când își amintește, s-a străduit să evolueze, să înțeleagă și să-i bucure pe cei care așteptau salvarea, luminându-le într-un fel clipele ce le întunecau la un moment clipa. Dar, lucrând toată viața la înfrumusețarea și îmbogățirea oamenilor cu însemnele binelui, sufletul său culegea din mers bucuriile celor, cărora reușea să le facă inima la loc să vibreze. Așa se făcea, că venea la muncă în halatul alb, ca simbol al speranței și generozității și pleca îmbrăcat în haina unei bucurii neașteptate. Ce timidă tentativă de a te declanșa în sentimentul fericirii nobilei dăruiri, dar și împliniri… 

Din discuție cu cei care l-au cunoscut îndeaproape pe acad. Mihail Popovici, am aflat și cum își ordona prioritățile existenței, entuziasmând colegii, dar și discipolii cu proiecte temerare și de substanță. Îi încuraja să spere în forța binelui, sugerându-le să nu-și etaleze cumva frământările și dilemele interioare, deși își dădeau ghes. Ce miză a medicinii – personalitatea… Înțelepciunea, efortul sisific în muncă, demnitatea în gândire, rigoarea în simțire ale redutabilului specialist în cardiologie îl situează fără echivoc în elita intelectualității, somităților republicii. Acum, când a transferat atributele coordonării domeniului, cu mize la fel de grele, breslei mai tinere de specialiști, acad. Mihail Popovici rămâne a fi personalitatea încărcată de noblețea spiritului dedicat cardiologiei, omul care a punctat temerar mediul în care s-a aflat, dar și timpul cu evoluțiile sale prestante și presigioase în medicina autohtonă.

Având mereu un aliat prețios, numit comunicarea, îl urmărești adesea pe acad. Popovici, fie de la de la tribuna forului academic, fie la alte reuniuni științifice,  încercând să înțelegi cum reușește să extragă din vocabular cele mai potrivite cuvinte nu doar pentru a puncta aspectele esențiale ale unei probleme sau situații, dar și pentru a reliefa într-un mod convingător necesitatea și importanța soluționării acestora, fără să-și aducă în față grupul de critici mereu „la datorie”. Diplomația în dialog, dar și cunoașterea profundă a problemelor domeniului, la care se adaugă calitățile manageriale, care îl fac distinct, i-au permis cu certitudine să colaboreze la cel mai înalt nivel și cu reputați specialiști din țară și de peste hotare, inclusiv cu renumitul cardiolog, Evgheni Ceazov, academician al Academiei de Științe din Federația Rusă, personalitate cunoscută la nivel internațional în domeniul cardiologiei, care l-a susținut, alături de acad. Vasile Anestiadi, prof. Chril Draganiuc și alții, în demersul său de modernizare a domeniului, dar și de pregătire a cadrelor în cardiologie, atât de necesare la acea vreme pentru republica noastră. Grație bunelor relații cu specialiști cardiologi din străinătate, dar și interesului nestăvilit pentru cunoașterea a tot ce era nou în domeniu, profesorul Mihail Popovici participă la diferite reuniuni științifice internaționale, de unde se întoarce cu noi experiențe, noi viziuni care abia așteptau să fie implementate acasă. Își motivează colegii și discipolii și îi ajută să meargă la stagii de înalt nivel în Italia, Germania etc., pentru a reuși performanța și în Republica Moldova, a dezvolta domeniul și a salva cât mai multe vieți. Deci, este omul care a reușit să-și pună pe hârtie propriul mod de-a fi, alegându-se în același timp cu un impresionant palmares de realizări frumoase în demersul său profesional și managerial, dar și cu o impresionantă colecție de oameni frumoși, or, un om frumos este cel care face însuși lumea frumoasă.

Despre rădăcini și caracteristica de patriot al neamului. De la baștină, acad. Mihail Popovici a primit mereu semne de înalt respect și prețuire. Pământenii din Camenca l-au mandatat, acum trei decenii, să-i reprezinte în primul Parlament al RM (1990-1994). Să ne amintim doar că din acel Parlament, făceau parte reprezentanți ai elitei intelectuale a republicii, care au purtat pe umerii săi povara constituirii statului suveran Republica Moldova. Unul din marele merite ale primului Parlament democratic, intrat în conştiinţa naţională drept Parlamentul Independenţei, a fost adoptarea Declarației de Independență a RM, acad. Mihail Popovici fiind unul din semnatarii acestui important document. Să remarcăm și aportul incontestabil al Domniei Sale, în susținerea sistemului de sănătate, fragil și el atunci, activând în comisia parlamentară pentru sănătate. Curajul cu care s-a înscris în tranșeele acelor bătălii, alături de alți temerari intelectuali, nu poate să nu lase nici un fel de ecou, și asta pentru că numele Domniei Sale a devenit deja un etalon al unei conștiințe exemplare.

A fost onorat cu o multitudine de premii și distincții, care i-au confirmat asiduitatea, inclusiv cea mai înaltă distincție în stat, „Ordinul Republicii”, despre care Președintele Republicii Moldova de atunci a spus că, probabil, ar trebui instituit un alt ordin, deoarece distincția supremă nu poate acoperi toate meritele pe care le-a obținut muncind în beneficiul țării și al comunității.

Frumusețea și generozitatea acad. Mihail Popovici o regăsim mai peste tot. În susținerea afirmației vine și gestul recent al distinsului savant de a face o donație Bibliotecii Științifice a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (mai 2022), ce include 353 de exemplare de carte și ediții periodice. O adevărată comoară, mai ales pentru cei care  vor veni să continue lupta pentru inimile oamenilor.

Nu consideră sucecsul a fi o virtute. Crede în muncă cu dedicație, în a-i ajuta pe alții să se ridice, în respectul față de oameni, în a-i ajuta să aibă inimi cât mai sănătoase, să se bucure pentru tot ce le-a oferit destinul. Pentru noi rămâne a fi omul care și-a dat proba spiritului nobil și și-a pus capacitatea în slujba altui om. Pentru noi rămâne a fi omul cu gândurile mereu pe chip, de mulți poate nedeslușite, cu surâsul blând mereu la vedere, ca acest acest octombrie din toamna lui octogenară.

 

Acum, când academicianul Mihail Popovici pășește legitimat în breasla nobilimii octogenarilor, îi mulțumim pentru energia consumată, pentru inimile salvate, pentru dragostea ce-o are pentru meserie și pentru pacienții săi.

Avem privilegiul opțiunii de a veni către frumoasa aniversare a academicianului Mihail Popovici cu o colecție inedită de omagii, evocări, aprecieri, considerații, cu urări de sănătate, adresate de personalității notorii din Republica Moldova, România, Germania, SUA, colegi, prieteni și discipoli, pe care vă propunem să le urmăriți în continuare.

 

A consemnat:

Eugenia TOFAN,

Serviciul de Presă al AȘM

 

 

I.T.

 Academician Ion TIGHINEANU, președinte al Academiei de Științe a Moldovei

Academicianul Mihail Popovici este un veritabil pilon al cercetării medicale din țara noastră și un lider incontestabil în domeniul cardiologiei, fiind fondatorul Institutului de Cardiologie și a școlii științifice de cardiologie experimentală. Prin lucrările de valoare publicate și prezentările la conferințele internaționale a dus faima Republicii Moldova departe de hotarele ei. Pe lângă succesele remarcabile în cercetarea științifică, în decursul anilor și-a demonstrat calitățile de manager iscusit, profesor talentat, dar și om politic - deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care în activitatea sa a manifestat o abordare responsabilă a problemelor cu care se confruntă societatea. A adus o contribuție importantă la elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiei de combatere a factorilor de risc ai maladiilor cardiovasculare şi a altor boli. Opera științifică este impresionantă: a publicat peste 600 de lucrări, inclusiv 20 de monografii, compendii şi ghiduri practice, este autor a 17 brevete de invenție, a pregătit 26 de doctori și doctori habilitați în medicină. Este președinte al Societății de cardiologie din Republica Moldova și membru al societăților profesionale de cardiologie din mai multe țări, membru al Comisiei Europene pentru Probleme de Dezvoltare a Științei Medicale, expert al Organizației Mondiale a Sănătăţii în probleme de elaborare a strategiei europene de combatere a bolilor cronice necontagioase.

Cu ocazia frumoasei aniversări, îi dorim academicianului Mihai Popovici multă sănătate, noi împliniri alături de cei dragi și tradiționalul „La Mulți Ani!”

 

Academician Stanislav GROPPA, prorector pentru cercetare, USMF „Nicolae Testemițanu” Gropa

Mihail Popovici, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al Academiei de Științe din Republica Moldova este cu adevărat un Om emerit și unul dintre clasicii care au lăsat brazde adânci în procesul de fondare a medicinei contemporane. De-a lungul anilor, Domnia Sa a manifestat un înalt potențial intelectual, perseverent și creativ în toate domeniile de activitate: managerială, științifică, clinică si pedagogică.

Academicianul Popovici este un reprezentant al absolvenților de aur ai Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, unde a și activat în calitate de profesor universitar. Dumnealui este pe bună dreptate considerat unul dintre fondatorii serviciului de cardiologie din tara întrucât, prin activitățile sale, a contribuit semnificativ la consolidarea serviciului cardiologic, susținând astfel creșterea nivelului de asistență cardiologică şi dezvoltarea cercetărilor științifice în domeniul patologiei cardiovasculare. Profesorul Mihail Popovici a optat și a muncit pentru înființarea Institutului de Cardiologie, instituție care, într-o perioadă relativ scurtă de timp, a devenit una elitară, reprezentând nivelul de vârf al cardiologiei din țară, cu un prestigiu binemeritat în societate.

Interesele de cercetare ale academicianului Popovici sunt orientate spre problemele dificile şi prioritare ale cardiologiei, principalele direcții de cercetare fiind elucidarea mecanismelor, care reglează metabolismul structurilor funcționale ale miocardului normal şi pe fundalul diferitor leziuni cardiace induse experimental. Pe parcursul anilor de activitate prodigioasă, academicianul Mihail Popovici a reușit să fondeze o școală de savanți, realizând împreună cu discipolii săi o serie întreagă de cercetări clinico-experimentale orientate spre rezolvarea unor probleme prioritare pentru cardiologie; citopatogenia, diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor dilatative şi toxice, fiziopatologia insuficienței cardiace congestive, remodelării miocardului, a vaselor coronariene şi periferice etc.

Dintre cele mai valoroase realizări pot fi enumerate: lansarea Concepției integrative asupra cardiomiopatiilor, recunoscută în plan internațional, argumentate prin rezultatele investigațiilor clinice şi fundamentale complexe.

În calitate de consultant în echipa de elaborare a Strategiei  Europene de combatere  a maladiilor noncontagioase, pe lângă Biroul European al OMS, care vizează estimarea conceptului „multi-marker” la pacienții expuși angioplastiei cu implantare de stent privind evoluția complicațiilor respective și în calitate de președinte al Societății de Cardiologie a contribuit enorm la fortificarea imaginii Republicii Moldova pe plan international și promovarea rezultatelor cercetării în afara țării. Iar pe plan național a avut o influență directă în remodelarea Programului  National de  Sănătate, cu accente pe prevenția maladiilor.

Mihail Popovici este unul din marii coordonatori ai cercetării științei medicale autohtone. Acest fapt, merită a fi subliniat și menționat frecvent. Rezultatele activităților științifice, didactice și manageriale ale academicianului Mihail Popovici sunt concretizate prin următoarele cifre: peste 600 publicații științifice, inclusiv 20 monografii, compendii şi ghiduri, 17 invenții, dintre care 5 au fost distinse cu medalii de aur, 6 cu medalii de argint, 1 – bronz, 1 - cu Marele Premiu, Chișinău, Moldova, participant la numeroase Congrese Naționale, Europene şi Mondiale ca raportor şi moderator, conducător a 28 de proiecte științifice, inclusiv 21 naționale şi 7 internaționale; director - coordonator al Programului CINDI în Moldova din 1991 (The Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention), conducător științific al celor peste 10 doctori şi 11 doctori habilitaţi în medicină.

Astfel, cu o muncă tenace, zi de zi, academicianul Popovici a construit relații de colaborare în cercetare atât la nivel național, cât și internațional – cu instituții de prestigiu – precum: Institutul MaxPlanck de cercetări ale inimii și plămânului din Bad-Nauheim, Germania; Centrul Max-Delbruck de Medicină Moleculară din Berlin; Spitalul Riuniti di Bergamo, Italia; Institutul de Biochimie al AȘ din Belarus; Colaborare cu peste 35 de țări europene și Canada în cadrul Programului CINDI etc. Toate aceste realizări, în paralel cu o remarcabilă activitate pedagogică la Alma Mater, în calitate de profesor universitar.

Pentru meritele incontestabile în cercetare, pedagogie, activitate clinică i s-au conferit distincții și titluri onorifice, printre care ținem să amintim: Membru titular al Academiei de Științe din Republica Moldova, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova pentru știință, tehnică şi producere (1994), Membru de onoare al Societăților de Cardiologie din România, Rusia și Turcia, Cavaler (2005), Ofițer (2006) și Comandor (2007) al Ordinului „Merite de invention” al Regatului Belgia, Premiul Mare (2002) Moldova, Medalia „Meritul civic” (1996), „Ordinul Republicii” (2002), Om emerit (2016), Medalia „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei” (2016), Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” (2017), Numeroase diplome ale Președinției și Guvernului Republicii Moldova.

Domnul academician Mihail Popovici face parte din categoria rară de lideri adevărați, care sunt capabili în deplina măsură, chiar până la sacrificiu, sa-şi pună în serviciul comunității toate talentele și capacitățile cu care este înzestrat în prisosință. Acest Om este remarcabil și inconfundabil prin rigoarea, disciplina interioară și fermitatea conceptelor ce-l reprezintă. Dumnealui este pentru noi un coleg bun, un profesor remarcabil, un excepțional organizator, un cercetător notabil şi un Om deosebit. Activitatea sa clinică, ştiinţifico-didactică și managerială este pentru noi toți un reper de aspirație.

Este un onor pentru mine de al cunoaște, de a fi colegi și prieteni de ani buni de zile.

La Mulți Ani cu sănătate și multe realizări în viitor.

 

GhidirimAcademician Gheorghe GHIDIRIM

Ne cunoaștem din anii studenției, ce-i drept, el a absolvit facultatea după mine, dar asta nu ne-a împiedicat să stabilim legăturile amicale chiar de la început. Era un tânăr sobru, disciplinat și eminent la învățătură. Toate aceste calități au facilitat alegerea lui, după absolvire, la catedra de chimie biologică (șef - profesorul Mihlin) în calitate de doctorand. Talentul cu care era înzestrat din copilărie adăugat la munca asiduă (moștenită tot prin ereditare) au contribuit la cucerirea titlurilor științifice de doctor (1970) și doctor habilitat în medicină (1986) în domeniul chimiei biologice. Se cere de menționat că profesorul  Mihai Popovici face parte din minunata cohortă de personalități născute în Transnistria - medicii Chiril Draganiuc, fost ministru al sănătății RSSM, profesorii Tudor Chiticari, Eugen Floca și alții, somități precum Anatolie Codru, Alexei Marinat, Vladimir Beșleagă, Petru Soltan și alții care au participat activ la renașterea Republicii Moldova privind limba, cultura, istoria, știința.

În 1990 domnul  Mihai Popovici este ales pe meleagurile natale deputat al Parlamentului Republicii Moldova, iar în 1993 - membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, în 2007 devenind membru titular al acestei Academii. Un merit deosebit al academicianului Mihai Popovici este dezvoltarea de la începuturi a cardiologiei în Republica Moldova. Dumnealui este fondatorul Institutului Național de Cardiologie (actualul director-conferențiarul Vitalie Moscalu). Împreună cu academicianul Vasile Anestiadi și sprijinul esențial al ministrului sănătății al URSS, academicianul E. Ciazov organizează la Chișinău Congresul IV unional în cardiologie.

Împreună cu suava sa soție Lucia (conferențiar universitar) au crescut și educat trei copii: Victoria, Ion și Lucia - doctori habilitați în medicină, specialiști de frunte în cardiologia națională. Distincțiile Domniei sale, obținute  de-a lungul anilor vin să confirme aportul deosebit în dezvoltarea medicinei și științei medicale - Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova pentru ştiinţă, tehnică şi producere (1994); Medalia „Meritul  civic” (1996); „Ordinul Republicii” (2002); Om emerit (2016); Medalia ,,70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei (2016); Medalia ,,Nicolae Milescu Spătaru” (2017) ș.a.

Academicianul Mihai Popovici este o mândrie nu doar a satului natal Podoima, dar și reprezentant de frunte al Neamului nostru!

La mulți ani cu sănătate, dragă prietene!

 

Academician Gheorghe DUCA

În acest prag aniversar, am onoarea și deosebita satisfacție  de  a aduce un călduros omagiu Dlui academician Mihail Popovici – profesor universitar, iscusit cercetător și manager, deținător al numeroaselor distincții și aprecieri naționale și internaționale.

Acum 10 ani, cu ocazia împlinirii vârstei de 70  de ani, scriam: „În palmaresul intelectualilor de elită ai Moldovei figura academicianului Mihail Popovici este una distinctă, în primul rând, prin grandoarea celor realizate pe parcursul unei cariere de savant temerar şi manager neîntrecut, prin consacrarea umană a căruia s-a reuşit edificarea serviciului cardiologic de factură modernă, conceput din start şi edificat în final ca un centru de cercetare şi servicii clinice înalt specializate în domeniu. 

Descendent din satul Podoima, o localitate situată la Nistru, Mihail Popovici a ales să-şi facă studiile la medicină, parcă pentru a putea alina rănile şi suferinţele, mai vechi şi mai noi, ale neamului său din Transnistria. Treptele pe care s-a urcat cu tenacitate, efort propriu şi ambiţie l-au adus acolo, de unde poate vedea nu numai durerea şi nevoile, ci şi calea demnă de urmat”.

Vreau să mărturisesc că cuvintele spuse rămân actuale și astăzi. Mai mult ca atât, în acești ani Dl academician a adunat la cele deja realizate, încă multe rezultate, ceea ce demonstrează cu prisosință că Domnia Sa rămâne a fi un om foarte activ și productiv.

Academicianul Mihai  Popovici este un cunoscut om al inimii, recunoscut în țară și în lume. El a reuşit să efectueze o serie întreagă de cercetări pentru ca inima noastră să funcționeze mai mulți ani liniștit, în voie și fără dureri. 

Dl academician are un Curriculum Vitae destul de prodigios.

În semn de prețuire și recunoștință a meritelor Domniei Sale mă voi referi doar la câteva aspecte, care încununează o carieră profesională valoroasă și de apreciat. Printre principalele realizări din ultimi ani pot fi menționate studiile consacrate diagnosticului şi tratamentului cardio-miopatiilor dilatativ şi toxic, remodelării miocardului, a vaselor periferice şi coronariene. O contribuție deosebită a constituit lansarea concepţiei integrative asupra cardiomiopatiilor, recunoscută pe plan internaţional și identificarea rolului unor factori de risc – pesticidelor, alcoolului, infecţiilor, inflamaţiei, factorului imun în cardiopatia dilatativă.

Pornind de la vasta experineță practică și competențele științifice acumulate, Dl academician a demonstrat rolul carenţei energetice, stresului oxidativ și  impactului citokinic, elaborând mecanismele patogenetice importante ce determină periclitarea funcţiei lusitrope a ventriculului stâng. Conștient fiind de faptul că a pășit pe un drum anevoios, a depus toate eforturile pentru a fi mereu la înălțime.

La acest frumos popas aniversar, stimate Domnule Academician Mihail Popovici, Vă aducem cele mai călduroase felicitări cu ocazia împlinirii onorabilei vârste a octogenarilor, dorindu-Vă multă sănătate, energie creatoare și noi realizări! 

La Mulți Ani!

 

Academician Gheorghe PALADI

Academicianul Mihail Popovici este un adevărat savant, un adevărat om al științei, un bun organizator al științei, un bun conducător, pe care eu îl consider fondator al uneia dintre cele mai importante ramuri ale medicinii - cardiologia. Îl cunosc încă din anii studenției sale, pe atunci, Institutul de Medicină din Chișinău. Am văzut încă de pe atunci interesul studentului Mihail Popovici pentru carte, să cunoască cât mai mult, să știe cât mai mult în ale medicinii. Îmi amintesc că intram în bibliotecă și dumnealui era mereu în mijlocul cărților, studia, se interesa atât de procesul didactic, perfecționarea acestuia, cât și de aspectul științific. A fost mereu preocupat de una din cele mai principale specialități ale medicinii, care a fost și rămâne a fi cardiologia. A făcut tot ce i-a stat în puteri ca să dezvolte această importantă ramură, fondând Institutul de Cardiologie, la Chișinău, dar aducându-și contribuția la pregătirea cadrelor calificate, deși, să nu uităm că erau anii deosebiți de grei, de după război, foamete, lipsa de cadre bine pregătite în cardiologie fiind acută. De aceea, eu îl consider pe drept fondatorul acestei discipline, fondatorul Institutului de Cardiologie care funcționează cu succes până în ziua de astăzi. Acest lucru se datorează și caracterului și calităților deosebite ale acad. Popovici de a comunica, de a avea bune relații cu specialiști, oameni de știință din străinătate, exemplu fiind și colaborarea strânsă cu academicianul Academiei de Științe din Federația Rusă Evgheni Ceazov, principalul cardiolog din fosta URSS, personalitate cunoscută la nivel internațional în domeniul cardiologiei, cu sprijinul căruia au fost pregătite și cadrele în domeniului cardiologiei pentru republica noastră. Reiterez importanța acestui lucru, dat fiind că la începutul anilor 60-70 ai secolului trecut, specialiști cardiologi pregătiți nu aveam. Consider că acesta a fost un mare merit al dumnealui, contribuind la organizarea acestui serviciu nu doar în Chișinău, dar și în republică. A organizat o serie de conferințe, congrese foarte importante, personal participa cu comunicări științifice la multe reuniuni științifice în străinătate, fapt ce i-a permis să aducă multe lucruri inovative la noi acasă, să le implementeze, să dezvolte domeniul, dar și să vină în ajutorul oamenilor în suferință. În pofida tuturor dificultăților, obstacolelor, dl Popovici a reușit să pregătească buni specialiști în acest domeniu, ajutându-i să facă stagii de înalt nivel în Italia, Germania etc., mulți dintre discipolii Domniei sale activând astăzi atât în țară, cât și în importante instituții medicale și centre științifice din străinătate.

Mă bucur când îl văd în fața mea pe dl academician Mihai Popovici. Fizic, a rămas aceeași persoană frumoasă la chip, dar și-a păstrat și principalele calități umane, fapt ce îi aduce respectul, admirația atât a colegilor, discipolilor, dar și a celor care îl cunosc.  

La împlinirea celor 80 de ani, îi doresc acad. Mihail Popovici să se păstreze, să mențină acea energie revigorantă, să promoveze în continuare acele idei care au contribuit la dezvoltarea cardiologiei ca ramură atât de importantă a medicinii, cât și a Institutului de Cardiologie, părintele fondator al căruia este considerat. Sănătate și succes, dragă coleg Mihail Popovici”

 

Academician compozitor Eugen DOGA

Mult stimate Domnule academician, Domnule Doctor, Domnule mare specialist în tainele inimilor omenești, celor care ne aduc sănătate, dar și celor care ne aduc fiori. De câte ori ați corectat mersul EI ritmic după camertonul dirijat de științe și Intuiție, pe care vi le-a dat Domnul și munca, ați acordat firele nervoase ale inimii, ca strunele la pianele firmei de instrumente muzicale și s-a prelungit marșul vieții pe portativul destinației a miilor de pacienți.

Merg și eu pe acest portativ datorită Dumneavoastră și colegilor din cardiologie.

Să vă dea Domnul viață lungă, sănătoasă și împlinită. Dar să nu uitați că și Dumneavoastră aveți o inimă, care tot cere din când în când să fie acordată.

Cu drag vă felicit cu prilejul micului jubileu.

 

 

 

 

Irinel POPESCU, Prof.dr., Institutul Clinic Fundeni, București

Membru corespondent al Academiei Romane

Membru de onoare al AȘM

L-am întâlnit pe dl Profesor Mihail Popovici de câteva ori în cursul vizitelor mele în Republica Moldova. Ne leagă în special apartenența la prestigioasa Academie de Științe a Republicii Moldova, unde dânsul este membru titular și unde am avut onoarea să fiu primit și eu, ca membru de onoare.

În calitate de Director al Institutului de Cardiologie (din 1997), dl Academician Mihail Popovici a avut o contribuție importantă la dezvoltarea cardiologiei din Republica Moldova. La fel de importante sunt și contribuțiile pe care le-a adus în calitate de director general al Institutului de cercetări în medicina preventivă și clinică, pe care l-a condus între 1988-1997.

Pentru meritele sale științifice i s-a acordat Premiul de Stat al Republicii Moldova pentru știință și a fost decorat cu Medalia „Meritul Civic” și cu „Ordinul Republicii”.

Nu în ultimul rând trebuie menționat aportul dlui Acad. Mihail Popovici la viața politică și la consolidarea instituțiilor democratice în Republica Moldova în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1994), în fracțiunea condusă de dl Valeriu Matei. In această calitate Academicianul Mihail Popovici a sprijinit dezideratele Mișcării democratice de renaștere națională a romanilor basarabeni - votarea tricolorului, a Avizului privind aprecierea politico-juridică a pactului Ribbentrop-Molotov, Declarația de Independență față de imperiul sovietic.

La împlinirea vârstei de 80 de ani, îi urez domnului Academician Mihail Popovici sănătate și viață lungă, împlinirea multor proiecte și de aici înainte, în folosul medicinei și al cetățenilor Republicii Moldova!

La mulți ani!

 

Dr. Vitalie MOSCALU, Director  general al IMSP Institutul de Cardiologie                       

De fiecare dată când omagiem o personalitate, menționăm cele realizate de aceasta, dar cuvintele devin neîncăpătoare pentru a încadra  multiplele valențe, calități, virtuți ce i-au fost hărăzite şi pe care le-a pus în serviciul prosperării şi progresului cardiologiei din Republica Moldova Domnul academician Mihail Popovici.

Fiind format în una din cele mai prestigioase instituții de învățământ – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, sub bagheta iluștrilor profesori ai vremii, Domnul academician Mihail Popovici a parcurs o carieră exemplară. În ritm rapid a pășit ferm treptele carierei didactice la Catedra de biochimie, a urmat mai multe stagii în centre științifice de prestigiu, pentru ca ulterior, pe tot itinerarul vieții, să se poziționeze în avangarda modernizării și reformării sistemului de servicii medicale în domeniul cardiologiei, fiind plenar implicat în dezvoltarea şi buna funcționare a serviciului de combatere a bolilor cardiovasculare din Republica Moldova.

La vârsta de doar 42 de ani (în anul 1984) este numit în funcția de director al Institutului de Cardiologie. Din acest moment, în istoria serviciului de cardiologie începe o nouă perioadă, marcată de o activitate intensă de creștere a nivelului de asistență cardiologică şi dezvoltare a cercetărilor științifice în domeniul patologiei cardiovasculare. Deși, avea o experiență modestă în calitate de manager, Domnul academician Mihai Popovici a făcut față cu succes multiplelor sarcini, astfel încât Institutului de Cardiologie, într-o perioadă relativ scurtă de timp, a devenit o instituție elitară, reprezentând nivelul de vârf al cardiologiei din țară, cu un prestigiu binemeritat printre pacienți.

Fiind o fire foarte harnică şi disciplinată, a reușit să facă multe și în știința medicală, realizând ample cercetări în domeniul cardiologiei experimentale în conexiune cu problemele clinice şi în profilaxia bolilor cardiovasculare. Antrenarea Republicii Moldova în Programul de Intervenție Națională Integrată împotriva bolilor nontransmisibile (CINDI) este încă una din realizările cu importantă rezonanță socială ale Domnului academician Mihai Popovici.

Prin filiera școlii științifice pe care Domnul academician Mihail Popovici a ghidat-o de decenii au fost pregătiți mulți specialiști valoroși, care duc faima școlii moldovenești de cardiologie departe de hotarele țării.

Pentru rezultate valoroase în cercetare Dl academician M. Popovici a fost apreciat  cu mai multe titluri onorifice și distincții de stat, inclusiv Premiul de Stat în domeniul Științei, Tehnicii şi Producției (în anul 1994),  Medalia „Meritul Civic” (1996 ) şi „Ordinul Republicii” (2002). Este  Cavaler (2005), Ofițer (2006) și Comandor (2007) al Ordinului pentru invenții al Regatului Belgia.

Paralel cu prerogativele sale profesionale, academicianul Mihail Popovici s-a antrenat cu mare responsabilitate și în diferite activități sociale. Astfel, fiind promotorul unității naționale, dumnealui a fost ales membru al Primului Legislativ al Republicii Moldova şi a muncit prolific la constituirea profilului lui statal.

Savant, pedagog, organizator al Institutului de Cardiologie din Republica Moldova, om politic – în toate aceste ipostaze Domnul academician Mihail Popovici s-a manifestat ca profesionist, responsabil, onest, punctual, corect cu toată lumea, exigent și indulgent, un om care știe măsura în toate și pe care mulți discipoli și prieteni îl au drept model.

Simt o mândrie nemărginită că în anul 2014 am preluat conducerea Institutului de Cardiologie de la o personalitate de asemenea calibru.  Am optat dintotdeauna pentru crearea serviciului de chirurgie cardiacă alături de serviciul de cardiologie și cred că am reușit. Serviciul cardiochirurgical integrat înseamnă astăzi dotarea unei săli de operație cu posibilitatea efectuării intervențiilor chirurgicale pe cord deschis și a unui bloc de reanimare specializată și terapie intensivă, dotat cu tehnică medicală și echipament medical pentru deservirea postoperatorie a pacienților.

În tot ceea ce realizăm astăzi în cadrul instituției îl avem ca mentor pe domnul academician Mihail Popovici, care este întotdeauna dispus să ne ofere un sfat sau să ne împărățească din experiența sa de-o viață.

La aniversarea unor ani de viață trăiți în ritmul unei maxime angajări sociale, întreaga comunitate medicală Vă urează, Domnule academician Mihail Popovici  să păstrați același temperament liniștit şi calm, aceeași energie şi capacitate de muncă, hărnicie, sârguință, exigență, izvorâte dintr-o rațiune luminată, pragmatică şi realistă.

Mulți ani înainte, multă sănătate, putere și vigoare nestinsă pentru decenii multe în continuare întru realizarea tuturor proiectelor de prosperare a  domeniului pe care îl onorați cu distinsa Dumneavoastră prestație de savant, medic și manager ireproșabil.

 

Sava COSTIN, profesor universitar, dr. hab. şt. med., Germania,

Membru de onoare al AȘM,

Membru de onoare al Academiei de Științe Medicale din România

Academicianul Mihail Popovici – fondatorul științei cardiovasculare din țara

Am o deosebită plăcere de a fi printre primii angajați ai Institutului de Cardiologie, fondat în 1985, de către academicianul Mihail Popovici, si mă consider unul dintre norocoșii promoției 1984 a Institutului de Stat de Medicina din Chișinău prin faptul ca dumnealui m-a ales și m-a convins să ader la echipa de tineri specialiști din acea perioada.

În calitate de director al Institutului de Cardiologie, dl academician Mihail Popovici a demonstrat o capacitate deosebită de conducere, organizare si gestionare a acestuia. Spectrul de activitate în funcție de director de Institut nu s-a redus numai la crearea bazei materiale a serviciului de cardiologie, dar și la elaborarea unor strategii științifice în cunoașterea mecanismelor maladiilor cardiovasculare. In acest context, vreau să menționez viziunile clare ale dlui Mihail Popovici referitor la una din problemele dificile ale cardiologiei fundamentale din anii 80 si anume cardiomiopatiile. In anul 1982, Organizația Mondială a Sănătății a lansat o clasificare a cardiomiopatiilor și a atribuit elucidării etiopatogeniei acestor maladii cardiace o prioritate majoră. Anume acest fapt a fost punctul de reper al activității științifice de mai mult de trei decenii a academicianului Mihail Popovici. Rodul acestei activități se reflectă în sute de lucrări științifice publicate în jurnale internaționale de prestigiu, promovarea multor doctori și doctori habilitați în știință. Menționez și organizarea de către academicianul Mihail Popovici a Departamentul clinico-științific „Cardiomiopatii si miocardite” care a fost o revelație la nivel internațional. Ulterior, academicianul Mihail Popovici implementează noi metode de cercetare în domenii moderne de biologie moleculară și celulară vizavi de studierea aterosclerozei și infarctului miocardic.

Mențiunile enumerate indica faptul că dl academician Mihail Popovici este fondatorul și liderul incontestabil al cardiologiei practice și științifice moderne. În calitatea sa de președinte al Societății de Cardiologie, cat și numeroșii lui discipoli, contribuie la creşterea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional.

Cu ocazia frumosului jubileu, vă felicit din suflet, urându-vă multă sănătate, noi realizări, putere și energie creatoare în practica și știința cardiovasculară.

 

Valeriu COBEȚ, dr.hab.şt.med., profesor universitar,  

șef Catedră Fiziopatologie și Fiziopatologie Clinică USMF „Nicolae Testemițanu”

Biografia dlui Mihail Popovici la conotația faptelor poate fi scrisă de un număr impunător de medici și oameni de știință, dat fiind aportul infailibil al Domniei sale în fondarea, organizarea, propășirea și excelarea cardiologiei clinice și științifice în plan național și internațional.     

Începând cu anul 1985, când a fost inaugurat oficial Institutul de cercetări științifice în cardiologie în Republica Moldova, sub calota de concept și oblăduire a dlui Mihail Popovici, știința și serviciul clinic cardiologic au intrat în cadrul propensiunii de aliniere la standardele internaționale. Fiind înrolat în anul1985 în echipa de cercetare fundamentală la baza Laboratorului de Cardiologie Experimentală, am fost martorul și unul din promotorii unui model inconfundabil de abordare, organizare și realizare a celor mai stringente și imperative probleme ale cardiologiei, relevanța și fezabilitatea căruia este și la ora actuală dovedită și confirmată cu certitudine. De la bun început cercetările au demarat pe un calibru mare atât în dimensiune, cât și în profunzime, astfel că acestea au inclus în sintonie notabilă studii funcționale, biochimice și morfologice la nivel de organ izolat, celular și subcelular, lucru posibil unei dotări ample cu echipament tehnico-metodologic contemporan și sofisticat. Deja primele publicații științifice lansate în diferite reviste de prestigiu de peste hotare privind rezultatele obținute propice descifrări mecanismelor patogenetice ale cardiomiopatiilor, insuficienței cardiace congestive, dereglării metabolismului energetic, periclitării endoteliului etc., precum și posibilitățile de corectare au fost înalt apreciate. Mai mult, aceste realizări științifice au servit drept suport pentru perfectarea și optimizarea diagnosticului și tratamentului diferitor afecțiuni cardiovasculare prestate în Clinica de cardiologie fondată în1991, care, pe parcursul anilor și până în prezent este catalogată drept instituție clinică terțiară de excelență. Într-un mod deosebit se impune viziunea temerară de abordare a cardiologiei preventive desfășurată în Moldova sub aspectul implementării prevederilor Programului European de combatere a bolilor non-transmisibile, CINDI, în care dl Mihail Popovici a fost, timp de mai multe decenii, membru al Comisiei internaționale de experți. Fiind un prozelit al științei, academicianul Mihail Popovici a consolidat o școală științifică recunoscută internațional și o pleiadă de discipoli care prin realizările iminente au marcat și marchează imaginea Republicii Moldova în domeniul cardiologiei. Zeci de doctori și doctori habilitați care au obținut titlul științific sub auspiciul dlui Popovici, peste 600 de publicații științifice, inclusiv monografii, articole în reviste cu impact factor, prezentări la Congresele Europene și Mondiale de cardiologie, zeci de Brevete de Invenție și Medalii de Aur și Argint la Saloanele Internaționale de Info-Invent sunt valențele unui succes firesc și o bornă de apreciere la justa valoare a activității prodigioase a Domniei sale.                 

Cu prilejul acestui remarcabil jubileu vreau să-i urez din inimă dlui academician Mihail Popovici multă sănătate, iar apanajul științific și experiența înmagazinată pe parcursul deceniilor privind abordarea și rezolvarea eclatantă a diferitor probleme intricate în cardiologie să fie și în continuare un far de exemplu și încurajare a specialiștilor de oricare vârstă, care activează la patul pacientului sau în laboratorul de cercetare.

 

Pintilie PÂRVAN, președintele Consiliului de Coordonare al Asociației Obștești „Parlamentul Independenței”

Mihail Popovici, personalitate notorie, polivalentă a societății noastre contemporane.

Medic prin vocație, Savant prin erudiție, Manager prin excepție și Patriot al Neamului, academicianul Mihail Popovici s-a născut pe 29 octombrie 1942, pe malul stâng al Nistrului, ]n satul Podoima, raionul Camenca. Plin de iubire față de țară și popor, pasionat de sănătatea și libertatea oamenilor, Mihail Popovici a absorbit dragostea de pământ și de oameni anume de pe acele plaiuri natale. Descendent din familie de gospodari, obține studii fundamentale, iar după absolvirea Institutului de Stat de Medicină din Chișinău este pasionat de cardiologie, de mecanismele metabolismului și biochimiei cardiace.

Linia de caracter, perseverența, previziunea, virtuțile umane și divine cu care e înzestrat, precum și tactul de a discuta cu oamenii, cu personalitățile timpului, îl ridică, pas cu pas la înălțimea unui iscusit Manager, veritabil Strateg în organizarea asistenței specializate cardiologice a populației republicii. Laboratorul clinic al cărui șef este între anii 1977-1983 devine un Centru de cercetare clinică experimentală în cardiologie, ulterior Institut de Cardiologie. Activitatea științifică, clinică, managerială, metodologică îl face cunoscut pe Savantul Mihail Popovici în țară și peste hotare. Este apreciat ca fondator și creator al Cardiologiei în Republica Moldova. Anume asistența medicală specializată cardiologică de înaltă calificare și calitate pentru populația țării, pregătirea cadrelor și specialiștilor în cardiologie, efectuarea cercetărilor prin profilaxie, tratament, recuperarea bolnavilor cu boli cardiovasculare a devenit crezul și pasiunea civică și medical-profesională a academicianului Mihail Popovici.

Alt aspect al polivalenței personalității sale a fost și este activitatea publică. Un specialist care elaborează politici de sănătate devine un om public și politic, Om de Stat. Astfel de itinerar a urmat în dezvoltarea personalității profesorului Mihail Popovici. A fost ales deputat în primul  Parlament democratic al Republicii Moldov (1990-1994) anume pe o circumscripție de pe meleagurile natale – 198, Rașcov, Camenca, este votant și semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova. Aici și atunci Omul, Patriotul Mihai Popovici și-a adus aportul și la Mișcarea de eliberare națională, la edificarea Statului Republicii Moldova, s-a aflat mereu pe în printre promotorii reglementării pașnice a conflictului de pe cele două maluri ale Nistrului, explicând co-băștinașilor săi transnistreni importanța bunei înțelegeri și conviețuirii pașnice într-o republică comună, nedivizată.

Astăzi academicianul Mihai Popovici este un nume cunoscut și recunoscut în țară și peste hotare, deține pe merit numeroase titluri onorifice, este cavaler al Ordinului Republicii,  Laureat al Premiului de Stat pentru Știință și producere, alte distincții. Dar dincolo de toate acestea este un Om cu demnitate și verticalitate, iubitor de oameni. Are un tact deosebit și rafinat în toate discuțiile, convorbirile, comunicările cu cei de la țară și cu cei din elita intelectuală. Aceste linii de caracter au fost evidențiate și în activitatea publică și cea de Deputat al poporului.

Atât discipolii, membrii Școlii de Cardiologie, al cărei fondator este academicianul Mihai Popovici, comunitatea științifică, intelectualii țării, cât și noi, colegii deputați din Primul Parlament, îi în continuare perseverență, inspirație și creație științifică, realizări frumoase în domeniul fortificării sănătății populației Republicii Moldova.

 

Ion BĂHNĂREL, doctor habilitat în medicină, profesor universitar

L-am cunoscut prima dată pe actualul academician Mihai Popovici cu peste 50 ani în urmă, când Domnia sa lucra ca lector la Catedra de biochimie a Institutului de Medicină din Chișinău. Au urmat multiple activități în comun pe diferite domenii în medicina practică, în știință, în pedagogie etc. Sunt mulțumit de colaborarea noastră pe care o consider una fructuoasă și care a dat rezultate importante. Meditând asupra vieţii și personalităţii ilustrului savant, pedagog, manager, Om, fondator al cardiologiei din Republica Moldova, al clinicii cardiologice moderne, dl Mihai Popovici, rămâne să ne uimească în permanentă cu fiinţa complexă a Domniei Sale și dimensiunile știinţifice, pedagogice, manageriale, omenești, colegiale atinse. Dl academician, profesor universitar, doctor habilitat în medicină Mihai Popovici a parcurs cu dăruire de sine și continuă să demonstreze atât talentul unui cercetător înnăscut, pedagog, cât și ceea ce a luat de acasă - marea grijă de aproapele său, de colegii săi, de neamul său. Pe parcursul anilor a condus cu dibăcie mai multe structuri și instituții, a îndeplinit și multiple funcţii obștești. A format și educat cu măiestrie pedagogică multe generaţii de savanţi, pedagogi, medici și, desigur, manageri.

Fiind o personalitate complexă, reprezentant al valului III de savanți în domeniu, autor al unor studii de pionierat de talie națională și internațională, pedagog ilustru, îndrumător, coordonator și organizator al activității cardiologilor din Republica Moldova, și nu numai, Dl academician Mihai Popovici a devenit un nume cunoscut în domeniul medicinii naționale și internaționale, bucurându-se de o înaltă apreciere atât în țară cât și peste hotare. Pentru noi, cei de la sănătatea publică, Domnul Academician este foarte important, deoarece a susținut și susține în continuare și cu vorba și cu fapta profilaxia maladiilor.

Au trecut anii, am colaborat și colaborez cu Dl academician Mihai Popovici în diferite ipostaze, dar întotdeauna, indiferent de circumstanțe am primit un sfat foarte util. Indiferent de posturile ocupate, Dl academician Mihai Popovici, avea grijă de cei tineri, ştia să-i încurajeze, să le insufle încredere. Şi azi Domnia Sa continuă activitatea sa cu același elan, curaj şi profesionalism. Cu aceeaşi tărie de caracter şi insistenţă continuă opera vieţii sale - protecţia sănătății, promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor, în special, netransmisibile.

Și încă o virtute a Domnului academician - colaborarea internațională, ce ia permis să realizeze multe planuri atât pentru Institutul de cardiologie, cât și pentru sistemul de sănătate al țării. Concomitent, marea liniște sufletească, dragostea de aproapele său și marea răbdare, îl menține permanent într-o formă fizică de invidiat pentru cei tineri.

Grație firii delicate, dar și mereu în căutare de sine și de noi valori, Dl academician a creat din propria personalitate un etalon al cunoașterii. Acestea au fost demonstrate pe parcursul anilor dedicate artei și științei medicale – Cardiologia. Multitudinea lucrărilor științifice – toate definesc o personalitate notorie în medicina contemporană.

Să ne trăiți mult, stimate Domnule Academician Mihai Popovici!

Vă dorim mulți ani fericiți, să rămâneți mereu tânăr, sănătos, viguros și să vă ajute Dumnezeu în toate aspirațiile nobile la straja sănătății neamului!

 

Sofia ALEXANDRU, director al Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Exprimăm toată convingerea, că inepuizabila forţă de muncă, responsabilitatea, verticalitatea, profesionalismul, onestitatea şi înţelepciunea, care Vă caracterizează plenar Vă vor aduce cu prisosinţă şi în viitor respectul colegilor şi tuturor celor care Vă înconjoară, precum şi al numeroşilor Dumneavoastră discipoli. Fermitatea în perfecționarea cunoștințelor profesionale și a capacităților, scopul precis și net determinat, talentul de organizator s-au manifestat permanent și în deplină amploare în activitatea Dumneavoastră.

Suntem deosebit de impresionați de capacitățile Dumneavoastră de comunicare, unitate colectivă, sprijin colegial, amiciție, fidelitate în specialitate, corectitudine comportamentală, fapt pentru care pretutindeni și în permanență percepeți o stimă bine meritată, dobândind o autoritate  indubitabilă și purtați mereu gratitudinea și dragostea colectivului și întregii societăți ştiinţifico-medicale din republică și străinătate.

În numele colectivului Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” din Republica Moldova, Vă dorim să păstrați același fel de a fi: cu temperament liniștit și calm, aceeaşi energie şi capacitate de muncă, hărnicie, sârguință, izvorâte dintr-o sănătate deplină şi dintr-o organizare fizică şi spirituală perfectă. Să rămâneți cu aceeași voință cumpătată, blândă pe care nici rangul, nici posturile înalte pe care le ocupați nu le pot înlocui. Mulți ani înainte, plini de realizări, sănătate de fier, trecerea vremii să devină mai lentă pentru Dumneavoastră, iar cei din jur să Vă trateze întotdeauna cu bunăvoință, căldură și înțelegere.

 

Sergiu SÂRBU, SUA (Iowa)

În fiecare an, la 29 octombrie, eu unul îmi amintesc cu drag și toată recunoștința că  în această zi își serbează ziua de naștere omul care a devenit demult-demult parte din viața mea. Și asta pentru că mi-a fost primul și cel mai important îndrumător pe calea devenirii mele profesionale. Cred că am avut, totuși, marele noroc să întâlnesc un bărbat ce avea menirea să-mi devină nu doar primul manager, ci și primul  sfetnic în inițierea carierei mele de cercetător. Am fost angajat de Domnia Sa imediat după absolvirea Facultății de igienă și sanitărie. Nu pot ști care au fost criteriile prin care am fost selectat, dar ceea ce a urmat a fost ceva de neuitat:  activitatea în Laboratorul de analiză a aminoacizilor, au urmat apoi Laboratorul de cardiologie experimentală, seriile de experiment, care adesea necesitau a fi asistate diurn, discuțiile intense și analiza rezultatelor, coroborarea acestora cu informația de ultimă oră privind experimentele cercetătorilor din alte spații, apoi și anii de pregătire postuniversitară la Centrul Unional de Cardiologie de la Moscova  – toate acestea au constituit poate cea mai intens și plenar trăită secvență de viață...  

Adițional ce-am învățat, chiar de la primii pași, a fost vorba Dumneavoastră „Învață alții pentru desăvârșirea personală”. Lămuresc - imediat după absolvirea facultății mi-ați dat sfatul și oportunitatea de a preda biochimia. La studenți – da, am învățat ceva biochimie, dar cel mai important am acaparat pasiunea de lector și mentor. Această expresie mă urmărește și acum, dar a stat și la baza deciziei de a activa în domeniul clinico-academic universitar în SUA.

Anul acesta dl academician Mihail Popovici, dragul meu mentor și prieten sincer,  împlinește 80 de ani. Cred că omagierea acestui mare om va deveni un eveniment cu conotații aparte atât în lumea academică, medicală, cât şi în sufletele a numeroase   persoane care l-au cunoscut. Cu siguranță, Domnule academician, veți rămâne în istoria Moldovei nu numai ca prim-fondator al științei de bază în domeniul cardiologiei experimentale, dar și ca fondator al Institutului Clinic de Cardiologie integrat cu serviciul cardiologic republican.

Am admirat și învățat mereu, dragul meu dascăl, de suflet și cuget, din reuşita  Dumneavoastră profesională, din stilul unic de a-ți configura cariera și imaginea socială, iar cu prilejul celor  80 de toamne, Vă urez din tot sufletul multă sănătate,  satisfacție de la ceea ce V-a reușit să faceți pentru semeni, dar și multe alte realizări  de acum încolo.

La Mulți Ani!

 

Rodica NEGRU-CEMORTAN, în numele echipei Secției consultative a Institutului de Cardiologie                                      

La începuturi, Institutul de Cardiologie prezenta doar un laborator experimental, la parterul uneia dintre clădirile Institutului de Medicina din Chișinău, pe Calea Orheiului (clădire care găzduia la acel moment un cămin, o catedra și un institut de cardiologie).

Domnul Mihail Popovici a știut cum sa materializeze ideea de a crea un Institut de Cardiologie la Chișinău, mai întâi, prin deschiderea laboratoarelor de cercetare fundamentala,  apoi prin demararea serviciului clinic, cu deschiderea Dispensarului de Cardiologie și ulterior, construirea spitalului. Toate aceste etape au însemnat nu doar ani de munca asidua, dar și abilități deosebite de conducător, negociator, comunicare, dar, mai cel mai important - de strateg.

Să nu uităm că deja peste 3-4 ani de la inaugurarea Institutului de Cardiologie, au început „turbulențele istoriei”, consecințele și manifestările cărora le trăim și în prezent. Totuși, în vremuri nu tocmai ușoare, „corabia cardiologica” moldovenească, la cârma căreia s-a aflat preț de peste 30 de ani, acad. Popovici, a reușit să se mențină pe val și  să meargă înainte.

Există, totuși, un factor ce face diferența între instituțiile medicale din Republica Moldova de atare nivel –marea dragoste și atașament al directorului Mihail Popovici pentru cercetarea științifică, atât fundamentala, cat și cea clinica. Anii 80-90 rămân în  amintirea noastră cu laboratoare ce „fierbeau” de idei, cu acea atmosferă de „vreau să știu” și „pot să fac”. Ulterior, toate acestea s-au tradus în aderare totală la oportunitățile deschiderii către Europa și lumea întreagă, în implementarea rapidă a metodelor noi de diagnostic și tratament, acad. Popovici rămânând pe parcursul anilor, la fel de fascinat de cercetarea științifică. Cred ca are o intuiție remarcabilă în a identifica noi direcții de dezvoltare, dar și fezabile condițiilor noastre. 

Institutul de Cardiologie a fost, metaforic vorbind, școala primară – gimnaziul-liceul, pentru mulți discipoli de-ai domnului profesor Mihail Popovici, care au ajuns să activeze în centre de nivel internațional. Și dacă majoritatea dintre ei au atins culmi înalte, e și meritul celui care i-a descoperit, încurajat, promovat. La fel de importantă este menținerea unor standarde înalte în activitatea tuturor departamentelor, ceea ce ne permite să fim mândri de faptul că suntem parte a Institutului de Cardiologie.

Pentru noi, cei care activam în continuare în Secția consultativă, mai e de menționat și  o latură emoțională. Domnul academician Popovici ne vizitează deseori, și nu doar pentru că ar putea fi nostalgic după „epoca romantică”, după anii petrecuți în acest sediu. Știm bine ca e și din sentimentul de considerație, de respect pentru toata echipa care rămâne la datorie, în pofida tuturor circumstanțelor.

Domnul Popovici este posesorul multor calități frumoase, dintre care se evidențiază perseverența, profunzimea, inteligența, asiduitatea, delicatețea, dragoste de carte, de oameni și de neam. Dumnealui, fecior de oameni simpli, venit dintr-un sat de pe malul Nistrului, a ajuns un savant remarcabil, academician, un om despre care se va spune și peste decenii că este unul dintre părinții-fondatori ai cardiologiei moldovenești. 

Pentru toate acestea, Va mulțumim și Va aducem omagii, dragă Domnule Mihail Popovici.

La Mulți Ani!

 

Viorel G. FLOREA, doctor habilitat în științe medicale, professor, Universitatea din Minnesota, Minneapolis, SUA

Academicianul Mihail Popovici a contribuit substanțial la stabilirea structurii de acordare a asistenței medicale în domeniul crdiologiei din Republica Moldova. Sub conducerea domnului Mihail Popovici s-a fondat Institutul de Cercetări Științifice în Cardiologie din Republica Moldova și s-a stabilit legătura dintre acest centru și serviciile în cardiologie din raioanele Moldovei. Profesorul Popovici a depus un efort major la pregatirea multor specialisti în domeniul cardiologiei care activeaza cu succes până în prezent atât în Republica ​​Moldova, cât și în străinătate.

Ne-am cunoscut cu domnul Michail Popovici la începutul carierei mele ca asistent la Catedra de Terapie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Domnul Popovici a avut o mare influență asupra drumului pe care l-am urmat în cardiologie și unde sunt acum. Profesorul Mihail Popovici m-a îndrumat în pregătirea tezei de doctor habilitat în științe medicale și m-a instruit să rămân ferm pe calea mea profesionala. Grație acestui fapt, în prezent activez ca Profesor la Universitatea din Minnesota și cardiolog la Centrul Medical pentru Veterani din Minneapolis, SUA, unde dețin și funcția de director medical al programului de reabilitare cardiacă și unul din directorii programului de insuficiență cardiacă.

Cu ocazia acestei aniversări, vreau să-l felicit pe onoratul academician,  profesor Mihail Popovici cu realizările importante în domeniul cardiologiei și ocrotirii sanatatii în Republica Moldova. Îi doresc multi ani cu sănătate ca să continue calea sa nobilă.

 

Nelea MĂTRĂGUNĂ, doctor habilitat în științe medicale, 

conf. cercet, șef Laborator științific de cardiologie pediatrică a IMSP Institutul de Cardiologie

Fiind la primii pași în calitate de șef de laborator științific în cardiologia pediatrică, am fost mereu ghidată și susținută de Domnul academician Mihail Popovici. Sunt onorată și profund recunoscătoare că am avut norocul de-a lucra sub egida Domnului academician. Pe această cale țin să Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături, ghidându-mi pașii cu multă răbdare și dedicație oricând am avut nevoie. Profesionalismul, carisma și onestitatea de care ați dat dovadă în orice circumstanță a fost și va rămâne mereu o inspirație pentru mulți medici. Sunteți o personalitate, al cărui nume are o valoare deosebită, iar oameni ca Dumneavoastră se nasc o dată la un secol. Ca un copac care are rădăcina sănătoasă, Dumneavoastră, Domnule academician Mihai Popovici, continuați și astăzi să dați roadă prin discipolii pe care îi ghidați, prin  proiectele pe care le coordonați etc.

Vă doresc multă sănătate, putere de muncă în continuare în toate activitățile de zi de zi. Fie ca fiecare moment să Vă aducă doar satisfacție și sentimente împlinite în viață.

Categorie:

Înregistrări online