Să păstrăm curată amintirea și să-i desăvârșim crezul de a sluji cu demnitate și dăruire știința celui care a fost academicianul Anatol Drumea

16.09.2020
Vizitatori unici: 293

O Masa rotundă cu genericul „Contribuția academicianului Anatol Drumea la dezvoltarea științelor terestre” a fost organizată, la Academia de Științe a Moldovei, la 15 septembrie 2020. Sesiunea a fost dedicată omagierii și comemorării academicianului Anatol Drumea, un nume, o demnitate, un distins savant, personalitate notorie în domeniul seismologiei, de la nașterea căruia s-au împlinit 90 de ani, dar și 10 ani de la trecerea în eternitate.

La eveniment au participat membri ai Prezidiului AȘM, secretarul științific al Secției științe exacte și inginerești a AȘM, directorul Institutului de Geologie și Seismologie, împreună cu colegi din cadrul Institutului, evenimentul fiind moderat de m.c. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM. Manifestarea științifică s-a desfășurat în regim ONLINE cu utilizarea platformei de comunicare ZOOM.

Cu un cuvânt de deschidere, Masa rotundă a fost inaugurată prin intervenția online a președintelui AȘM, acad. Ion Tighineanu. „Astăzi, o zi frumoasă de toamnă, vom cinsti memoria academicianului Anatol Drumea, un cercetător de valoare al țării noastre care a lăsat o brazdă adâncă în dezvoltarea științei și în dezvoltarea științei terestre în particular. Acad. Drumea a făcut parte din acea generație de aur care a pus bazele multor domenii științifice și le-a dezvoltat în decursul a zeci de ani. A parcurs o cale impresionantă, de la cercetător științific stagiar, până la director de institut, ultimii ani fiind director de onoare al Institutului”, a spus președintele AȘM. Președintele Ion Tighineanu a specificat că acad. Drumea a fost un cercetător veritabil, un cercetător de forță al institutului, al Academiei, al țării noastre, dar a fost și un cercetător de valoare al planetei noastre, fiindcă activitatea savantului s-a extins în diverse țări ale lumii, fiind implicat în studierea seismicității Oceanului Atlantic, zonarea seismică în Venezuela, participând ca expert UNESCO la diverse evaluări a situației seismice în Irak, Mexic etc. Dorind să sublinieze importanța și rolul cercetărilor acad. Drumea care, prin cercetările sale, a dus faima țării noastre departe de hotarele ei, președintele AȘM și-a amintit o situație din decembrie 2006, când la Academie a venit un demnitar european. De la tribuna AȘM, demnitarul a spus o frază pe care mulți și-o amintesc și acum, din care rezulta că daca vom reuși să urcăm în trenul accelerat al cercetării europene care va trece prin Chișinău, noi vom ajunge departe. Președintele AȘM a menționat acest moment, pentru că acad. Anatol Drumea a contribuit la faptul că „noi am urcat la timp în trenul european, în decembrie 2006, iar grație unor cercetători valoroși ca Anatol Drumea noi am reușit să dezvoltăm cercetarea științifică în RM și să ducem faima țării noastre în domeniul cercetării în toată lumea. Acad. Tighineanu a dorit tuturor multă sănătate, să ne ocolească pe toți coronavirusul de tip nou și cutremurele de pământ.

Dr. Igor Nicoară, directorul Institutului de Geologie și Seismologie a prezentat o comunicare, în care a evocat reperele importante în formarea personalității academicianului Anatol Drumea. Directorul a expus unele aspecte din biografia acad. Drumea care au influențat formarea personalității academicianului, ca savant, ca persoană, dar și conducător de institut, ca fondator de școală științifică etc. „Astăzi, noi ne amintim de cine a fost acad. Anatol Drumea care, pe parcursul a 32 de ani a condus Institutul de Geologie și Seismologie, pe atunci Institutul de Geofizică și Geologie, urmașii căruia suntem noi astăzi în Institutul de Geologie și Seismologie”, a menționat directorul Igor Nicoară, exprimând recunoștință pentru faptul că distinsul savant a fondat Institutul, l-a consolidat, l-a dezvoltat, iar cei care activează astăzi în institut încearcă s continue ceea ce acad. Drumea a început și dezvoltat.

Pe parcursul activității sale, o fericită ocazie de a conlucra cu dl acad. Drumea, imediat după anii de studenție, a avut-o și dl Ion Ilieș, actualmente șeful Centrului de monitorizare seismică din cadrul Institutului de Geologie și Seismologie. Dumnealui a făcut o prezentare intitulată „Academicianul Anatol Drumea - o viață de om dăruită științei seismologice”. Cercetătorul a mărturisit despre momentele plăcute, frumoase și cu impact pentru el, chiar din momentul când l-a cunoscut pe dl acad. Drumea care venise cu o lecție de popularizare a științei seismologice în institut. Savantul s-a interesat cine din studenți ar putea să-și continue studiile sau activitatea în cadrul AȘM. Când s-au cunoscut mai îndeaproape, tânărul Ion Ilieș a fost invitat în cadrul Institutului, condus de redutabilul savant. „Dl acad. Drumea a fost și rămâne a fi un seismolog veritabil care a dezvoltat școala seismologică, pe care a fondat-o. Este cunoscut de întreaga lume grație faptului că prin cercetările sale a contribuit la reducerea impactului cutremurelor de pământ generate de sursa Vrancea, prin studiile atât fundamentale, cât și aplicative, prin alcătuirea unei serii de hărți tectonice, de zonare și microzonare seismică a teritoriului RM”, a relevat dl Ion Ilieș.

Acad. Anatol Drumea nu a fost doar un seismolog renumit, el a fost, în primul rând, un geolog”, a spus dr.hab., prof. Constantin Moraru, șeful Laboratorului de Hidrogeologie din cadrul Institutului de Geologie și Seismologie. Cercetătorul a relevat că acad. Drumea s-a format ca geolog după ce a finalizat studiile la USM și primele lucrări științifice ale dumnealui au fost dedicate anume geologiei. Șeful de Laborator a trecut în revistă mai multe aspecte pe care dl academician le-a descris pentru prima dată din punct de vedere geologic, lucru stipulat și în prima sa teză susținută la Kiev cu titlul: „Structura geologică a Basarabiei, partea de sud și centru”. Savantul a remarcat, de asemenea, că acad. Drumea a fost printre primii care a descris structura tectonică a Republicii Moldova, printre primii care a descris geologia structurală a țării noastre. De la el a învățat care este metodologia de studiu a structurii geologice în Republica Moldova. Își amintește că academicianul mereu spunea că lucrurile nu trebuie complicate, pentru că „treburile sunt simple la noi, aici”. De asemenea, își amintește de el ca de un om foarte pozitiv, un om onest și care va rămâne o personalitate care a înscris o pagină de aur în istoria geologiei țării noastre.

În cadrul evenimentului au intervenit online dr. Nila Stepanenco, care a prezentat comunicarea „Академик Друмя А.В.- создатель молдавской школы сейсмологии”, dr. Oleg Bogdevici a vorbit despre contribuțiile academicianului Anatol Drumea la lucrările de microzonare seismică a teritoriilor urbane. Cu respect pios au vorbit și acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, dr. Genadie Sîrodoev, care au împărtășit unele amintiri despre acad. A. Drumea, secvențe din viața și activitatea ilustrului savant.

La rândul său, m.c. Constantin Gaindric, proaspăt Laureat al Premiului Național, ediția 2020, a evidențiat rolul major al savantului în științele seismologice și geologice, descriind mai multe aspecte din activitatea sa științifică și managerială. A vorbit cu multă căldură despre calitățile sale umane de persoană pozitivă, de om cumsecade, de inteligenta sa sclipitoare și alte calități care l-au făcut sa rămână în memoria tuturor celor care l-au cunoscut nu doar o personalitate notorie în domeniul seismologiei, nu doar un fondator de institut și al unei școli științifice remarcabile, dar și un om care a lăsat o frumoasă amintire prin rodul faptelor frumoase şi nobile, bune şi înălţătoare.

Așa a fost acad. Anatol Drumea. Ni-l amintim că era primul care apărea la televizor, aducând calmul şi liniştea pentru noi, locuitorii debusolaţi, ne indica într-o manieră profesionistă și înțeleasă de toți modul adecvat de comportare ca să nu creăm panică, era cel care avea stilul particular de a explica ce se întâmplă, de ce se întâmplă.

Să ne amintim și de faptul că mereu era preocupat de găsirea modalităților de selectare şi promovare a valorilor și că adesea spunea că „numai prin valori veritabile va dăinui neamul nostru”. Având un crez de neclintit în realizarea lucrurilor mari, salvând valoarea și decența în tot ce făcea, acad. Anatol Drumea va rămâne o figură emblematică în galeria personalităților care a slujit cu demnitate și dăruire știința.

Să păstrăm curate aceste amintiri și să-i desăvârșim crezul.

Manifestarea științifică a fost transmisă online și poate fi accesată la link-ul https://idsi.md/tv

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

 

Categorie: