„Cu plecarea în eternitate a acad. Sveatoslav Moscalenco se încheie o epocă – epoca fraților-gemeni Moscalenco”

31.01.2022
Unique visitors: 2004

În contextul tot mai tensionat al lumii contemporane, ne părăsesc personalități cu vocația onestității, oameni cu virtuțile la zi, lăsând tot mai pustie galeria generației de aur a savanților care au fost adevărați piloni de susținere a științei naționale. A pornit la drum spre Marea Tăcere un savant de mare notorietate, un fervent cercetător dedicat științelor fizico-matematice, recunsocut și apreciat pentru activitatea sa în țară și în străinătate. Și-a încheiat periplul vieții pământești academicianul Sveatoslav Moscalenco, un om de cultură profundă.

Regretatul academician Sveatosav Moscalenco a fost petrecut pe ultimul drum, în amiaza zilei de luni din acest sfârșit geros de ianuarie 2022. La mitingul de doliu dedicat memoriei academicianului a fost prezentă conducerea Academiei de Științe a Moldovei, membri ai Academiei de Științe, colectivul Institutului de Fizică Aplicată, rude, precum și un grup de locuitori ai satului de baștină al savantului, Bravicea, Călărași, în frunte cu primarul satului, dl Alexandru Zatic și ex-primarul Gheorghe Pruteanu.

Tristul eveniment a fost deschis de vicepreședintele AȘM, m.c. Svetlana Cojocaru. În discursul său de rămas bun m.c. Svetlana Cojocaru a transmis sentimentul de durere profundă pentru pierderea irecuperabilă a academicianului Sveatoslav Moscalenco, un ilustru fizician, un om de o inteligență deosebită, un pilon al cercetării din Republica Moldova. „Fără îndoială, academicianul Sveatoslav Moscalenco a fost unul dintre cei mai străluciți și valoroși membri ai Academiei de Științe, care, de rând cu fratele său Vsevolod Moscalenco, au creat o școală puternică de fizică teoretică. Academicianul Sveatoslav Moscalenco a fost și va rămâne veșnic în memoria noastră nu doar ca un savant cu renume mondial, ci și o personalitate-simbol a comunităţii ştiinţifice naţionale, înzestrată cu cele mai distinse calităţi umane, model de consacrare, verticalitate și omenie”, a menționat vicepreședintele AȘM, subliniind că viața și opera fraților Moscalenco a înscris deja o pagină de glorie în istoria Institutului de Fizică Aplicată, în istoria Academiei de Științe a Moldovei. „Prin plecarea academicinului Sveatoslav Moscalenco dintre noi, va ramâne un gol greu de umplut în sufletele și inimile, noastre, ale celor care l-am respectat și prețuit. Îi vom purta o amintire vie și luminoasă, amintirea unui om talentat, bun și înțelept, a unui coleg devotat cercetării”, a mai spus m.c. Svetlana Cojocaru.

Onorând amintirea regretatului academician, cu un cuvânt de rămas bun pentru omul complet dedicat ştiinţei, a venit preşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu.Academicianul Moscalenco a fost un exemplu de cercetător de forță, de savant celebru. Pe cât era de deschis și sociabil, gata să te ajute în cazuri dificile, pe atât de dur și principial atunci când era vorba de știință. Nivelul cercetărilor în fizică este destul de înalt și acest succes îl datorăm în mare parte regretaților academicieni Moscalenco”, a menționat președintele AȘM. Acad. Tighineanu a evocat personalitatea complexă a savantului Sveatoslav Moscalenco, prezentând succint vasta și impresionanta activitate științifică, fiind expusă și pasiunea pentru cercetare, dar și aprecierile naționale și internaționale ale ilustrului om de știință. Subliniindu-i virtuțile, președintele AȘM a subliniat că acad. Moscalenco a fost un savant notoriu, cu înalte calități umane care a contribuit foarte mult la dezvoltarea științei fizice în Republica Moldova. Încă în anii tinereții a descoperit și a elucidat fenomene care au stat la baza dezvoltării unor direcții noi în știința fizică, nu doar la scară națională, dar și la cea internațională. Aceste direcții au atras sute și mii de cercetători din toată lumea care au activat în aceste domenii și prin aceasta ducând faima în lume. „Astăzi, cu plecarea în eternitate a academicianului Sveatoslav Moscalenco se încheie o epocă – epoca fraților-gemeni Moscalenco, epoca de dezvoltare cu succes a științei fundamentale în domeniul fizicii. Pe lângă fenomenele descoperite de doi frați celebri, rămâne în memorie și fenomenul fraților-gemeni Moscalenco, doi frați, care au făcut istorie, istoria științei și nu doar în Republica Moldova, dar la nivel internațional. Frații Moscalenco sunt dintre cei mai cunoscuți savanți ai Republicii Moldova peste hotarele țării”, a relevat acad. Tighineanu, asigurând că academicianul Sveatoslav Moscalenco a fost și va rămâne veșnic în memoria celor care l-au cunoscut, cu care a colaborat nu doar ca un savant cu renume mondial, ci și o personalitate-simbol, un exemplu de consacrare și dăruire de sine. „Trecerea în neființă a academicianului Sveatoslav Moscalenco, opera științifică a căruia reprezintă o parte esențială din contribuția Moldovei în fizica mondială, este o pierdere irecuperabilă pentru știința contemporană”, a menționat președintele AȘM, exprimând compasiune în aceste clipe de grea încercare pentru apropiați.

Amintiri neprețuite despre acad. Sveatoslav Moscalenco, dar și despre colaborarea cu renumitul savant, au fost expuse de acad. Leonid Culiuc. S-a dus unul din ultimii reprezentanți ai acelei generații care au stabilit un nivel înalt al cercetării în fizică și nu numai”, a menționat acad. Culiuc, precizând că acad. Moscalenco era o persoană foarte principială, un adevărat cercetător și toată opera sa științifică se datorează faptului că tot ce a publicat a fost efectuat de el personal sau cu participarea nemijlocită a dumnealui. Acad. Moscalenco nu a fost dintre acei care exploatează munca altora, a subliniat acad. Culiuc, a fost un adevărat savant și colaboratorii, colegii înțelegeau asta foarte bine. Poate nu întotdeauna era simplu să găsești limbă comună cu domnul acad. Moscalenco, dar, a specificat acad. Culiuc, poate din cauza că și viața lui nu a fost simplă. „Tatăl lui, care a fost primar în satul Bravicea, a fost deportat, de fapt, a fost arestat în 1940 și, în mai puțin de jumătate de an, a decedat în închisoare. Apoi, familia lor s-a retras în 1944, de altfel, ca multe alte familii de intelectuali, în România”, a punctat acad. Leonid Culiuc, reiterând principialitatea în privința adevărului științific, iar acest lucru nu era întotdeauna susținut de colegi. Grație perseverenței, capacităților și dorinței de a se impune, frații Vsevolod și Sveatoslav au devenit mari savanți. „A devenit prea târziu membru al Academiei de Științe în sincera mea opinie. Până în ultimele luni de viață dânsul lucra cu colegii săi. Eu cred că noi trebuie să îl avem în viitor ca un exemplu moral, un exemplu de purtare în societate. Acad. Sveatoslav Moscalenco a fost unul din cei mai buni și noi l-am iubit”, și-a încheiat discursul de adio, acad. Leonid Culiuc.

Condoleanțe și profundul regret pentru plecarea acad. Sveatoslav Moscalenco a fost exprimat de către acad. Tudor Lupașcu, care a avut fericita și frumoasa ocazie de a-l cunoaște pe parcursul a trei decenii. Acad. Lupașcu a spus că acad. Moscalenco a fost într-adevăr un om al științei, un model de om de bunăvoință. Era foarte receptiv la ceea ce se întâmpla în știință. „A fost pentru mine un tată spiritual, învățând de la el cum să apreciez această natură, soare, cer. Pentru mine va rămâne veșnic un model de viață, un model de om al științei și sunt sigur că acad. Moscalenco a murit fizic, dar nu a murit spiritual, el va trăi veșnic în inimile noastre, al elevilor săi prin cărțile, articolele, ideile pe care le-a promovat. Acad. Sveatoslav Moscalenco este o unitate de modestie în societatea noastră. Nu știu dacă are cineva un grad mai superior decât acad. Moscalenco”, a evocat acad. Lupașcu.

S-a dus un om, o personalitate, acad. Sveatoslav Moscalenco. Spunea tranșant ceea ce credea, se bucura de rezultatele obținute de alții. Era un om modest, nu-și etala meritele. Mai mult ca atât, ceva timp în urmă, dumnealui a venit și a spus că nu merită să-și primească acel salariu, că deja e în vârstă, nu lucrează. Acesta a fost domnul academician Moscalenco”, a spus în discursul său de adio directorul Institutului de Fizică Aplicată, dr.hab. Mihai Macovei, precizând că în pofida dificultăților din cercetare, având acest drapel care a fost acad. Moscalenco, vor încerca să mențină un nivel înalt al cercetării și să fie demni de numele mentorului lor, cel care a fost acad. Sveatoslav Moscalenco.

Un cuvânt de rămas bun a rostit și discipolul academicianului, dr.hab., prof. Vasile Tronciu, prorector al UTM. L-a cunoscut prin îndepărtații ani 90, dar și atunci era o mare onoare să spui că lucrezi în laboratorul dlui acad. Sveatoslav Moscalenco, iar să faci studii la doctorat sub îndrumarea savantului era ceva deosebit. Discipolul a remarcat seminarele academicianului, care au avut și au un impact benefic pentru toate generațiile de discipoli. „Acum când ambii frați academicieni au plecat la Cer, vor face împreuna astfel de seminare și Acolo”, a spus prorectorul UTM.

De la baștina academicianului, satul Bravicea, a venit primarul Alexandru Zatic cu un grup de locuitori. „Aceste genii s-au născut în satul Bravicea și vor rămâne în amintirea noastră a tuturor localnicilor, pentru că au fost personalități cu care se mândrește întreaga localitate. Mă bucur că i-am cunoscut fiind în viață, să discut cu ei și să aflu cât se bucurau de oamenii din Bravicea. Ne mândrim cu asemenea personalități. Respectul nostru pentru academicienii Moscalenco va rămâne mereu în inimile brăvicenilor”, a spus primarul de Bravicea.

Mai devreme sau mai târziu, toți vom fi supuși unui apus, bogați, săraci, buni sau răi. Astăzi a plecat spre alte lumi un redutabil savant, un nume de mare valoare, un nume frumos și bun, or, un nume bun este mai de preț decât orice bogăție. Astăzi timpul a nins cu tăceri și tristeți. Astăzi timpul a plâns, dar cu el și cei care l-au cunoscut și iubit pe academicianul Sveatoslav Moscalenco, un înzestrat intelectual, un savant de mare talent, mentor și tutore pentru numeroase generații de cercetători, cu plecarea căruia a apus și multe sclipiri de inteligenţă. Va sclipi deja, alături de fratele gemene Vsevolod în prezența Domnului. Vor scrie formule pe Cer, iar cei de aici, le vor urmări strălucirea și se vor îngriji de demnitatea exemplului de a lumina și ei la rândul lor pe cei care vin.

Dumnezeu să-l ierte și să-i dea odihnă în liniștea Cerului.

Acad. Sveatoslav Moscalenco a fost înmormântat la Cimitirul Central din Strada Armenească.

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:

Înregistrări online